Soinin omatoimikirjasto
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Soinin kunta/ Soinin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Alajärventie 2
63800
Kirjaston puhelin : 
0400366894
Kirjaston sähköposti : 
soinin.kunnankirjasto@soini.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Soini
Y-tunnus : 
0182637-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Hokkanen / loppuraportti: Päivi Lähde
Puhelin : 
0400366894 tai 0401902996
Sähköposti : 
suvi.hokkanen@soini.fi / paivi.lahde@soini.fi
Hankkeen tavoite: 

Soinin kunnankirjaston (pääkirjasto) palvelujen säilyttäminen nykyisellään, sekä palvelujen parantaminen ja laajentaminen omatoimikirjaston avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurannan mittareita ovat aukioloaikatunnit ja kävijöiden ja lainausten määrä.

Kuvaus : 

Soinin kunnankirjaston (pääkirjaston) muuttaminen omatoimikirjastoksi. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen hajoamisen myötä (31.12.2016) kirjaston resurssit pienenevät, koska kirjaston hallintotehtävät siirtyvät kirjastonhoitajalle. Lisäksi kulttuuritehtävien osuus kirjastonhoitajan työssä lisääntyy, jolloin varsinaiseen kirjastotyöhön jää vähemmän aikaa. Nykyisten kaltaisten kirjastopalveluiden säilyminen voidaan turvata omatoimikirjastolla. Soinin pääkirjaston palvelujen turvaamiseksi hankitaan kirjastoon laitteet ja ohjelmat omatoimikirjastolle. Muutetaan Soinin kirjasto pääosin omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/ palautusautomaatti ohjelmineen, sähköiset ovet (sähkölukot), automaattinen valojen sytytys- ja sammutusmekanismi, valvontakamerat (11 kpl), kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/ lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/ -tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, kulunvalvontaan liittyviä kaiuttimia (3 kpl) kuulutuksia varten, RFID-portti, RFID-lukijoita (2 kpl) ja RFID-tunnisteita AV-aineistoa varten, kaapelointi, asennukset, sähkötyöt ja koulutukset. Kustannuksia kiinteistöön aiheuttaa myös uuden varauloskäynnin tekeminen. Edellä mainittujen omatoimikirjaston hankintojen kustannukset ovat yhteensä 49 860 euroa (alv 0%). Omakustannusosuus on 10 000 euroa, joten aluehallintoviraston avustusta haetaan 39 860 euroa (alv 0%). Hanke toteutetaan 1.4.2017-31.12.2018.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Soinin kunnankirjasto (pääkirjasto) muutettiin omatoimikirjastoksi vuoden 2018 aikana.Kirjastoon hankittiin omatoimikirjaston laitteet ja ohjelmat, ulko-oven edustalla olevaa kulkuluiskaa muutettiin turvallisen ja esteettömän kulun varmistamiseksi. Pieniä muutostöitä tehtiin myös lainaussalissa. Hanke toteutettiin osin  kunnan omana työnä (muutostyöt ja kameravalvonta) ja Järvinet Oy:n, Axiell Oy:n ja Bibliotheca A/S:n kanssa. Hankkeen ansiosta kirjastomme on nyt auki 98 tuntia viikossa, siitä palveluaikaa on 30 tuntia viikossa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Soinin kunnankirjasto on muutettu omatoimikirjastoksi. Olimme mukana Järvinet Oy:n järjestämässä omatoimikirjaston hankinnan kilpailutuksessa (puitesopimus). Kilpailun voitti Axiell Finland Oy. Laitteet ja ohjelmat  hankittiin Axiellin ja Bbiliothecan kautta, valvontakamerat Soinin kunnan omana hankintana. Verkkotöistä ja ylläpidosta vastasi Järvinet Oy. Kirjastosaliin hankittiin lukollisia ovia lainaustiskin avohyllykköön ja pöytä lainaus/palautusautomaatille. Kunta hankki ja asensi omana työnä ulko-oveen sähkölukon ja  valvontakamerat (8kpl) sekä valvontajärjestelmän. Axiellin ja Bibliothecan toimituksiin sisältyi kaksi sisääntulon valvontakameraa ja kulunvalvontajärjestelmä, kaksi kulunvalvontaporttia. RFID-lukijoita hankittiin kaksi kappaletta. Valaistusta muutettiin ohjauksella toimivaksi ja lamput vaihdettiin led-lampuiksi. Kirjastomme on avoinna joka päivä klo 7-21, palvelemme asiakkaitamme ma,ke, pe klo 10-16 ja ti/to klo 13-19. Omatoimikrjaston avajaisia vietettiin 16.10.2018. Asiakkaat ovat hakeneet omatoimilupia aktiivisesti. Laajentunut aukiolo parantaa merkittävästi palveuittemme saatavuutta.

Jatkotoimenpiteet: 

Pidämme kirjastomme avoinna joka päivä klo 7-21.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€39 860
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€49 860
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€33 850
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 850
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
2henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
210henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi