Soinin omatoimikirjasto
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Soinin kunta/ Soinin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Alajärventie 2
63800
Bibliotekets telefonnummer : 
0400366894
Bibliotekets e-postadress : 
soinin.kunnankirjasto@soini.fi
ISIL-kod : 
FI-Soini
FO-nummer : 
0182637-3
Ansvarsperson : 
Suvi Hokkanen / loppuraportti: Päivi Lähde
Telefonnummer : 
0400366894 tai 0401902996
E-post : 
suvi.hokkanen@soini.fi / paivi.lahde@soini.fi
Projektets målsättning: 

Soinin kunnankirjaston (pääkirjasto) palvelujen säilyttäminen nykyisellään, sekä palvelujen parantaminen ja laajentaminen omatoimikirjaston avulla.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Seurannan mittareita ovat aukioloaikatunnit ja kävijöiden ja lainausten määrä.

Projektbeskrivning : 

Soinin kunnankirjaston (pääkirjaston) muuttaminen omatoimikirjastoksi. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen hajoamisen myötä (31.12.2016) kirjaston resurssit pienenevät, koska kirjaston hallintotehtävät siirtyvät kirjastonhoitajalle. Lisäksi kulttuuritehtävien osuus kirjastonhoitajan työssä lisääntyy, jolloin varsinaiseen kirjastotyöhön jää vähemmän aikaa. Nykyisten kaltaisten kirjastopalveluiden säilyminen voidaan turvata omatoimikirjastolla. Soinin pääkirjaston palvelujen turvaamiseksi hankitaan kirjastoon laitteet ja ohjelmat omatoimikirjastolle. Muutetaan Soinin kirjasto pääosin omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/ palautusautomaatti ohjelmineen, sähköiset ovet (sähkölukot), automaattinen valojen sytytys- ja sammutusmekanismi, valvontakamerat (11 kpl), kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/ lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/ -tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, kulunvalvontaan liittyviä kaiuttimia (3 kpl) kuulutuksia varten, RFID-portti, RFID-lukijoita (2 kpl) ja RFID-tunnisteita AV-aineistoa varten, kaapelointi, asennukset, sähkötyöt ja koulutukset. Kustannuksia kiinteistöön aiheuttaa myös uuden varauloskäynnin tekeminen. Edellä mainittujen omatoimikirjaston hankintojen kustannukset ovat yhteensä 49 860 euroa (alv 0%). Omakustannusosuus on 10 000 euroa, joten aluehallintoviraston avustusta haetaan 39 860 euroa (alv 0%). Hanke toteutetaan 1.4.2017-31.12.2018.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Soinin kunnankirjasto (pääkirjasto) muutettiin omatoimikirjastoksi vuoden 2018 aikana.Kirjastoon hankittiin omatoimikirjaston laitteet ja ohjelmat, ulko-oven edustalla olevaa kulkuluiskaa muutettiin turvallisen ja esteettömän kulun varmistamiseksi. Pieniä muutostöitä tehtiin myös lainaussalissa. Hanke toteutettiin osin  kunnan omana työnä (muutostyöt ja kameravalvonta) ja Järvinet Oy:n, Axiell Oy:n ja Bibliotheca A/S:n kanssa. Hankkeen ansiosta kirjastomme on nyt auki 98 tuntia viikossa, siitä palveluaikaa on 30 tuntia viikossa.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Soinin kunnankirjasto on muutettu omatoimikirjastoksi. Olimme mukana Järvinet Oy:n järjestämässä omatoimikirjaston hankinnan kilpailutuksessa (puitesopimus). Kilpailun voitti Axiell Finland Oy. Laitteet ja ohjelmat  hankittiin Axiellin ja Bbiliothecan kautta, valvontakamerat Soinin kunnan omana hankintana. Verkkotöistä ja ylläpidosta vastasi Järvinet Oy. Kirjastosaliin hankittiin lukollisia ovia lainaustiskin avohyllykköön ja pöytä lainaus/palautusautomaatille. Kunta hankki ja asensi omana työnä ulko-oveen sähkölukon ja  valvontakamerat (8kpl) sekä valvontajärjestelmän. Axiellin ja Bibliothecan toimituksiin sisältyi kaksi sisääntulon valvontakameraa ja kulunvalvontajärjestelmä, kaksi kulunvalvontaporttia. RFID-lukijoita hankittiin kaksi kappaletta. Valaistusta muutettiin ohjauksella toimivaksi ja lamput vaihdettiin led-lampuiksi. Kirjastomme on avoinna joka päivä klo 7-21, palvelemme asiakkaitamme ma,ke, pe klo 10-16 ja ti/to klo 13-19. Omatoimikrjaston avajaisia vietettiin 16.10.2018. Asiakkaat ovat hakeneet omatoimilupia aktiivisesti. Laajentunut aukiolo parantaa merkittävästi palveuittemme saatavuutta.

Fortsatta åtgärder: 

Pidämme kirjastomme avoinna joka päivä klo 7-21.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€39 860
Egen finansiering: 
€10 000
Budget sammanlagt: 
€49 860
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€33 850
Egen finansiering: 
€13 850
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
2henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
210henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .