Soitto soi - musiikki ammattina ja harrastuksena
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto - Entressen kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 3611
02070
Bibliotekets telefonnummer : 
0503301762
Bibliotekets e-postadress : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Em
FO-nummer : 
Y-0101263-6
Ansvarsperson : 
Jaana Tyrni
Telefonnummer : 
0503301762
E-post : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Projektbeskrivning : 

Avustuksella palkataan musiikin eri alojen ammattilaisia kertomaan työstään tai harrastuksestaan sekä esittelemään vuorovaikutteisesti oman soittimensa tai instrumenttinsa. Toimintamuotoina ovat erilaiset työpajat, esimerkiksi dj-paja, itämaiset soittimet, rumpupaja ja kitarapaja. Näitä työpajoja järjestetään yhteensä 4-5 kpl.

Kohderyhmänä on ensisijaisesti Entressen kirjaston lähialueen nuoriso, joka pyritään hankkeen avulla osallistamaan musiikin tekemisen ja soittamisen maailmaan työpajoissa, joissa on myös mahdollisuus itse kokeilla eri soittimia ja soittotekniikoita. Tarkoituksemme on tuoda musiikin avulla yhteen eri kulttuureista ja sosioekonomisista taustoista lähtöisin olevia nuoria. Samalla tutustutaan myös eri kulttuurien musiikkiin, musiikki-ilmaisuun ja musiikin tuottamiin merkityksiin.

Kirjaston osuutena on organisoida työpajat, markkinoida niitä, sopia kullekin kerralle opettaja sekä osallistua työpajojen käytännön toteuttamiseen. Kussakin työpajassa on mukana vähintään yksi kirjaston työntekijä.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Ammattimuusikot, musiikkikoulujen ja -oppilaitosten opettajat ja oppilaat, alueen koulujen musiikinopettajat

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Entressen kirjaston sai hankerahaa Soitto soi!  -musiikkitapahtumasarjan järjestämiseksi. Soitto soi! oli menestys sekä sisällöllisen laadukkuuden että yleisöltä saamamme palautteen perusteella. Kunkin tilaisuuden yhteydessä esiteltiin soittimia ja kerrottiin soittimeen liittyvästä musiikkikulttuurista. Yleisö pääsi myös tutustumaan soittimiin ja kokeilemaan niitä esim. rumpupajassa. Syksyllä hankerahalla järjestettiin Entressen kirjaston oma pienimuotoinen Ento soi –festivaali. Etno soi –festivaalissa tutustuttiin paitsi jouhikkoon ja suomalaiseen kansanmusiikkipohjaiseen musiikkiin, myös norjalaiseen kansanmusiikkiin, mustalaismusiikkiin, japanilaiseen koto-soittimeen sekä länsiafrikkalaiseen musiikkiperinteeseen ja sen soittimiin.

 

Entressen kirjaston estradin ja kirjaston uuden musiikkikahvilan, Jukeboksin lavalla, nähtiin ja kuultiin seuraavat esiintyjät:

-       Ida Elina (kantele)

-       Arnold Chiwalala (kantele ja laulu) & Topi Korhonen (kitara ja laulu)

-       Christer Hackman (itämaiset ja arabialaiset rummut)

 

-       Etno soi –festivaali:

 

Outi Pulkkinen (laulu ja jouhikko)

Jutta Rahmel (kantele) & Vidar Skrede (viulu ja kitara)

Riku-Pekka Kellokoski (kantele)

Anette Åkerlund (mustalaismusiikki, piano ja laulu)

Juurakko-yhtye (moniääninen laulu, konserttikantele, matkaharmoni, jouhikko, kitara)

The Helsinki Koto Ensamble Trio (koto, kitara ja perkussiot)

Marjo Smolander & Yrime (kora, kantele ja länsiafrikkalaiset rummut)

 

Tapahtumat keräsivät merkittävän määrän yleisöä ja saimme siitä kiitettävää palautetta.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen myötä verkostoiduttiin muusikoiden ja Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston kanssa. Saatua kokemusta tapahtumista hyödynnetään uusien tapahtumien ja musiikkityöpajojen suunnittelussa.

Projektet börjar : 
29/02/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€4 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 632
Egen finansiering: 
€1 632
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
300henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000