Soiva kirjasto
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on esitellä kotimaisen musiikin laajaa kirjoja sekä saada tapahtumiin osallistujia, jotka eivät muuten käytä kirjastoa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittareina käytetään tapahtumien määriä ja osallistujamääriä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on järjestää tilaisuuksia, joissa esiintyy laajasti eri musiikinlajeja edustavia muusikoita. Kirjaston kokoelmia tehdään samalla tutuksi esittelemällä kyseiseen musiikinlajiin liittyvää aineistoa: äänitteitä, nuotteja, kirjoja. Tarkoituksena on osoittaa yhteyksiä eri musiikinlajien välillä ja musiikinlajien sisällä, esitellä kirjaston musiikkiosaston tarjontaa sekä madaltaa kynnystä musiikkiosaston käyttöön. Laajempi tavoite on innostaa asiakkaita musiikin harrastamiseen tai syventämään omaa suhdetta harrastukseen.

Hankkeen tapahtumat esittelevät elämyksellisesti eri musiikinlajeja ja samalla pääkirjaston musiikkiosaston tarjontaa. Tarkoituksena on saada esiintymään sekä paikallisia muusikoita että musiikintekijöitä laajemmalta alueelta. Konsertteihin voidaan yhdistää myös musiikinlajiin liittyvä luento tai epämuodollinen esittely. Musiikinlajien kirjo konserteissa pyritään saamaan mahdollisimman laajaksi. Tapahtumat innostavat asiakkaita musiikin aktiiviseen harrastamiseen ja tarjoavat taide-elämyksiä. Kirjasto tukee musiikkiharrastusta tarjoamalla sen tueksi opintoaineistoa, eri musiikinlajien nuottimateriaalia ja äänitteitä.

Kirjastossa on aloitettu Musiikkivinkkaus–palvelu, jossa asiakas voi pyytää lisätietoa haluamastaan musiikki-ilmiöstä. Asiaan syvennytään tarkemmin yhdessä kirjastonhoitajan kanssa, levyjä kuunnellen ja aiheesta keskustellen. Tämä toiminta voidaan myös yhdistää Soiva kirjasto –projektiin.

Esiintymispaikkana toimii Vihdin pääkirjaston luentosali, joten konserttien yhdistäminen kirjaston musiikkiaineistoihin on luontevaa. Myös esimerkiksi nuorten osastolla on mahdollista järjestää esiintymisiä, jos ne tyyliltään rinnastuvat nuorten aineistoihin. Yhteistyötä tehdään Vihdin kunnan nuorisotoimen, koulujen, paikallisten muusikoiden, sekä paikallisen elävän musiikin yhdistyksen kanssa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vihdin pääkirjastossa järjestettiin keväällä 2017 konserttisarja nimellä ”Kirjastossa soi”. Hankkeeseen saatiin AVI:lta 5000€ suuruinen avustus. Kaikkiaan kuusi esiintymistä toteutettiin kirjaston luentosalissa. Tavoitteena oli esitellä kotimaisen musiikin laajaa kirjoa ja mahdollisesti yleisölle ennestään tuntemattomia tai vähemmän tuttuja musiikinlajeja. Ajatuksena oli myös saada paikalle väkeä, joka ei muuten käytä kirjastoa. Konserttien yhteydessä esiteltiin pienimuotoisesti kirjaston musiikkivalikoimaa – CD-levyjä, nuotteja, musiikkikirjoja - ao. musiikinlajeihin liittyen. Kuudessa konsertissa kuultiin jazzia, nykytaidemusiikkia, rhythm and bluesia, viihdekuorolaulua, irlantilaista kansanmusiikkia ja kotimaista kansanmusiikkia. Kaikki tilaisuudet olivat pääsymaksuttomia. Sarja oli yleisömäärien kannalta menestys. Noin 60 henkeä vetävä luentosali oli neljässä kuudesta konsertista ääriään myöten täynnä ja kaksi muuta saivat n. 40 hengen yleisön. Tilaan piti improvisoida lisäpaikkoja ja osa yleisöstä joutui silti seuraamaan esitystä seisaaltaan seinustalta. Kahdessa konsertissa ilmeni positiivinen ongelma: jotkin asiakkaat, jotka huomasivat salin olevan jo täynnä, poistuivat paikalta. Yleisöä kuudessa konsertissa oli kaikkiaan n. 350 henkeä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yleisön palaute oli pääosin positiivista, vain ahtaasta esiintymistilasta valitettiin. Musiikkityylien kirjoa kiitettiin pääosin mielenkiintoiseksi ja tarjontaa pidettiin laadukkaana. Tapahtumien maksuttomuus sai myöskin kiitosta. Tällaisille konserteille on selvästi paikkakunnalla tarvetta, sillä paikallisten kaupallisten musiikkitilaisuuksien järjestäjien tarjonta on varsin yksipuolista ja painottuu nuorisomusiikkiin. ”Kirjastossa soi” –konserttien yleisö oli suurimmalta osalta keski-ikäistä, mikä oli toisaalta myös pieni epäonnistuminen – nuorisoa ei saatu ainakaan juuri näillä musiikkitilaisuuksilla riittävän hyvin liikkeelle.

Jatkotoimenpiteet: 

Talvella 2017-2018 ollaan järjestämässä jatko-osaa ”Kirjastossa soi” –sarjalle, viisi konserttia kirjaston luentosalissa. Siihenkin ollaan saatu avustus AVI:lta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
350henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi