Sompion Nuorista Kirjastoväärtejä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston logo
Sompion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Jäämerentie 1, PL 94
99601
Kirjaston puhelin : 
0400 276 114
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@sodankyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-SOMPI
Y-tunnus : 
0193169-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Heinänen
Puhelin : 
040 7223827
Sähköposti : 
tiina.heinanen@sodankyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää nuorten lukemista ja osallistaa heitä kirjaston toimintaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1.Tapahtumien lukumäärä.

2.Osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Sompion kirjasto on kolmen kunnan yhteinen seutukirjasto. Tarkoitus on toteuttaa seuraavat asiat kirjaston jokaisessa toimipisteessä eli Pelkosenniemellä, Savukoskella ja Sodankylässä.

TAVOITE

Nuoret ovat kirjaston arvoystäviä, kavereita, väärtejä. Tavoitteena on osallistaa nuoria kirjaston toimintaan ja saada heistä kirjastotoimijoita. Nuoret uskaltavat ehdottaa uusia asioita ja voivat itse toteuttaa ideoitaan kirjastossa, he ovat mukana kirjaston nuorten osaston uusinnan suunnittelussa. Nuoret tuntevat kirjaston omakseen. Innostus lukemiseen kasvaa myös kirjailijavierailujen avulla.

MITÄ TEHDÄÄN?

1.Järjestetään kaksi-kolme kirjailijavierailukiertuetta Sompion kirjaston alueen kouluissa ja kirjastoissa. Alue on laaja: Sodankylän keskustassa on kaksi isoa koulua ja kyläkouluja neljä sekä Pelkosenniemen koulu 50 km:n päässä ja Savukosken koulu 90 km:n päässä. Vierailut toteutetaan Lukukeskuksen kautta. Toiveena esim. kirjailijat Aleksi Delikouras ja Katariina Romppainen.

2.Myös kirjastoautossa järjestetään vinkkauskiertue.

3.Kirjastoissa järjestetään lautapeli-iltoja ja palapeli-iltoja.

4.Kirjastoissa järjestetään Tarinapäiviä yhdessä nuorten kanssa. Tarinapäivät voivat sisältää esim. räppiä, runoa ja raapaleita.

5.Kirjastojen nuorten osastojen uusimisen suunnittelu aloitetaan.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Sompion kirjaston jäsenkunnat: Pelkosenniemi, Savukoski ja Sodankylä
Aiemmat hankkeet: 

Nuoriso- ja lukemisen edistämishankkeita lukuisia.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

A.Kolme kirjailijakiertuetta

1.Jyri Paretskoi 31.10.-3.11.2016
2.Tapani Bagge 27.2.-3.3.2017
3.Katri Tapola 13.-17.11.2017

Kirjailijat vierailivat kouluilla, kirjaston Kirjakahviloissa, pitivät nuorille ja aikuisille kirjoitustyöpajat ja osallistuivat kirjaston tapahtumiin. Jyri Paretskoilla oli kummitusjuttutyöpaja kirjaston Halloweenissa 31.10.2016 (jossa vieraili yli 300 henkeä). Katri Tapola esitteli kirjoittamaansa Toiveretki-kirjaan perustuvaa näyttelyä kirjastossa ja osallistui suomalais-arabialaisiin juhliin.

B.Sompion kirjaston alueen peruskoulunuorten haastattelut (luokat 7-9), joissa kartoitettiin nuorten toiveita kirjastotilojen sekä toiminnan suhteen. Nuorten osastojen suunnittelu aloitettiin.

C.Isot tapahtumat, järjestäminen yhteistyössä nuorten kanssa:
1.Kauhukirjallisuus-Halloween 31.10.2016 klo 18-21. Runsas 300 osallistujaa.
2.Suuret Nalle-juhlat Nallepäivänä 27.10.2017 klo 17-19. Liittyi kirjastossa olleeseen Nalle-näyttelyyn. Runsas 60 osallistujaa.
3.Suomalais-arabialaiset juhlat 16.11.2017 klo klo 17-19. Liittyi kirjastossa olleeseen suomalais-arabialaiseen Toiveretki-näyttelyyn. Runsas 50 osallistujaa.

D.Valitettavasti varsinaisia Tarinapäiviä ei ehditty järjestää, eikä myöskään kirjastoauton vinkkauskiertuetta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa ei tuotettu materiaalia, vaan elämyksiä ja kerättiin tietoa tulevaa suunnittelua varten.

Sanomalehtiartikkeleita tosin kirjoitettiin useita kirjailijavieraista ja tapahtumista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

*Kirjailijavierailut olivat innostavia oppilaille sekä lukemis- että kirjoittamismielessä. Palaute oli hyvin kiittävää.

*Oli tärkeää saada kuulla nuorten toiveita suhteessa kirjaston tilaan ja toimintaan. Savukoskella päästiin niin pitkälle, että nuorten ryhmä teki oman ehdotuksensa nuorten tilasta ja uusia kalusteita saatiin hankittua toiveiden mukaan kunnan investointirahoilla. Pelkosenniemen kirjaston tilanne on hankala, evakkotila kunnanvirastolla ei anna mahdollisuuksia mihinkään konkreettisiin toimiin. Sodankylän nuorten osaston suunnittelu on alussa.

*Tapahtumat ovat aina piristäviä ja niissä edistetään kirjallisuuden tuntemusta sekä kokemista.

Jatkotoimenpiteet: 

*Sompion kirjaston EVVK:sta Kirjastoväärtiksi-hanke jatkaa tätä hanketta. Nyt meillä on työntekijä uudessa hankkeessa, mikä helpottaa toimintaa suuresti. Tämä hanke tehtiin normitöiden ohella, sen takia ei kaikkea suunniteltua ehditty tehdä.

*Nuorten osastojen ja toiminnan suunnittelu sai siis alkusysäyksen tässä hankkeessa ja nyt EVVK:ssa toteutetaan esille tulleita ideoita. EVVK pyrkii myös tavoittamaan niitä nuoria, jotka eivät vielä ole tietoisia kirjaston mahdollisuuksista. Yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa, esim. etsivän nuorisotyön.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
01/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 920
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 730
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 623
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 550
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
75kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1 547henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
440henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hakemus on valtakunnallisten kirjastopoliittisten linjausten mukainen edistäessään nuorten lukuharrastusta.

 
okm
avi