Sosiaalinen media, tabletit ja 55+vuotiaat
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Luhangan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mämminiementie 3
19950
Kirjaston puhelin : 
0403479236
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luhanka.fi
ISIL-tunnus : 
FL-Luhnu
Y-tunnus : 
0176592-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Suoranta
Puhelin : 
0400521210
Sähköposti : 
satu.suoranta@luhanka.fi
Hankkeen tavoite: 

Luhangan kunnankirjaston hanke on opastaa 55-vuotiaita ja vanhempia ihmisiä tiedonhaussa ja sosiaalisen median käytössä tableteilla kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujamäärät eri koulutuiltoihin. E-kirjojen ja e-lehtien lukijamäärät.

Kuvaus : 

Oppijan kirjasto eli sähköisten palveluiden käyttöön ohjaaviin hankkeisiin liittyvä Luhangan kunnankirjaston hanke olisi opastaa ja ohjata 55-vuotiaita ja vanhempia tiedonhaussa ja sosiaalisen median käytössä, sillä Luhangan kunnankirjasto on ottamassa askeleen kohti digiajan moderniksi kirjastoksi.  Tämän hankeen tarkoitus on opastaa aikuisia 55+ vuotiaita medialuku- ja informaatiolukutaidon hallintaan liittyvissä sosiaalisen median eri muotojen käytössä. Näin ollen Luhangan kunnankirjasto hankkisi mielellään muutaman tabletin ja järjestäisi niiden neuvontaa ja opastaisi pieniä 5-7 hengen ryhmiä käyttämään tabletteja ja tekemään niillä tiedonhakuja, lukemaan e-lehtiä ja blogeja, käyttämään facebookia, kuuntelemaan musiikkia Youtubessa yms. molemmissa kirjastoissa. Tabletteja olisi helppo siirtää kirjastosta toiseen. Kirjastot voisivat järjestää muutaman mm. somen käytön ja tiedonhaun opastusillan ensi vuoden aikana kummassakin paikallisessa kirjastossa. Luonnollisesti tabletteja voitaisiin hyödyntää jatkossa muidenkin ikäryhmien tiedonhaussa ja someilussa. Osan opastuksista kirjaston nykyisille ja tuleville asiakkaille pystyisi kirjaston henkilöstö tekemään itse ja osan opastuksesta voisi tehdä atk alan kouluttaja. Kirjastoissa voisi olla esim. seniorisurffausilta, jonka somen käytön opastuksesta vastaisi atk-kouluttaja. Uskoisin, että ko. illalle/illoille löytyisi osallistujia.

Mielestäni pieni kirjasto voisi saada asiakkaikseen uusia asiakkaita tuomalla kirjaston palveluiden tarjontaan sosiaaliseen mediaan kuuluvia palveluita. Tehokkaalla markkinoinnilla ja asiantuntemuksella kirjasto voisi saada uusia kävijöitä ja parantaa ja laajentaa palveluitaan perinteisen kirjan lukijoita unohtamatta.

Hankkeen kustannuksiksi arvioisin seuraavasti: palkkauskulut 1 000 €, matkakulut 300 €, palveluiden ostot (atk-kouluttaja) 1 000 €, 7 tablettia 1 000 € ja muut kulut 200 € eli yhteensä 9 500 €. Kirjaston omarahoitusosuus oli 2 000 €.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Järjestettiin sosiaaliseen mediaan liittyvää koulutusta 55+-vuotiaille 4 kertaa (2 tuntia kerrallaan) loka-marraskuussa 2018. Lisäksi ostettiin tabletteja (9 kpl) asiakkaiden käyttöön. Koulutuksiin

osallistuttiin hyvin ja hanke onnistui näin ollen varsin hyvin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ei verkkosivuja tai tuotettuja julkaisuja tai materiaalia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kouluttaja esitteli hankeeseen osallistuneille 55+-vuotiaille hyvin tabletteja ja erilaisia sosiaalisen median muotoja kuten Facebookia. Tabletetit tulivat tutuiksi ja kiinnostus sosiaaliseen mediaan kasvoi.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastossa neuvotaan jatkossakin asiakkaita tablettien käytössä  ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 495
Oma rahoitus yhteensä: 
€495
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
33henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio

 http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017