Sosiaalinen media, tabletit ja 55+vuotiaat
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Luhangan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Mämminiementie 3
19950
Bibliotekets telefonnummer : 
0403479236
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@luhanka.fi
ISIL-kod : 
FL-Luhnu
FO-nummer : 
0176592-9
Ansvarsperson : 
Satu Suoranta
Telefonnummer : 
0400521210
E-post : 
satu.suoranta@luhanka.fi
Projektets målsättning: 

Luhangan kunnankirjaston hanke on opastaa 55-vuotiaita ja vanhempia ihmisiä tiedonhaussa ja sosiaalisen median käytössä tableteilla kirjastoissa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osallistujamäärät eri koulutuiltoihin. E-kirjojen ja e-lehtien lukijamäärät.

Projektbeskrivning : 

Oppijan kirjasto eli sähköisten palveluiden käyttöön ohjaaviin hankkeisiin liittyvä Luhangan kunnankirjaston hanke olisi opastaa ja ohjata 55-vuotiaita ja vanhempia tiedonhaussa ja sosiaalisen median käytössä, sillä Luhangan kunnankirjasto on ottamassa askeleen kohti digiajan moderniksi kirjastoksi.  Tämän hankeen tarkoitus on opastaa aikuisia 55+ vuotiaita medialuku- ja informaatiolukutaidon hallintaan liittyvissä sosiaalisen median eri muotojen käytössä. Näin ollen Luhangan kunnankirjasto hankkisi mielellään muutaman tabletin ja järjestäisi niiden neuvontaa ja opastaisi pieniä 5-7 hengen ryhmiä käyttämään tabletteja ja tekemään niillä tiedonhakuja, lukemaan e-lehtiä ja blogeja, käyttämään facebookia, kuuntelemaan musiikkia Youtubessa yms. molemmissa kirjastoissa. Tabletteja olisi helppo siirtää kirjastosta toiseen. Kirjastot voisivat järjestää muutaman mm. somen käytön ja tiedonhaun opastusillan ensi vuoden aikana kummassakin paikallisessa kirjastossa. Luonnollisesti tabletteja voitaisiin hyödyntää jatkossa muidenkin ikäryhmien tiedonhaussa ja someilussa. Osan opastuksista kirjaston nykyisille ja tuleville asiakkaille pystyisi kirjaston henkilöstö tekemään itse ja osan opastuksesta voisi tehdä atk alan kouluttaja. Kirjastoissa voisi olla esim. seniorisurffausilta, jonka somen käytön opastuksesta vastaisi atk-kouluttaja. Uskoisin, että ko. illalle/illoille löytyisi osallistujia.

Mielestäni pieni kirjasto voisi saada asiakkaikseen uusia asiakkaita tuomalla kirjaston palveluiden tarjontaan sosiaaliseen mediaan kuuluvia palveluita. Tehokkaalla markkinoinnilla ja asiantuntemuksella kirjasto voisi saada uusia kävijöitä ja parantaa ja laajentaa palveluitaan perinteisen kirjan lukijoita unohtamatta.

Hankkeen kustannuksiksi arvioisin seuraavasti: palkkauskulut 1 000 €, matkakulut 300 €, palveluiden ostot (atk-kouluttaja) 1 000 €, 7 tablettia 1 000 € ja muut kulut 200 € eli yhteensä 9 500 €. Kirjaston omarahoitusosuus oli 2 000 €.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Järjestettiin sosiaaliseen mediaan liittyvää koulutusta 55+-vuotiaille 4 kertaa (2 tuntia kerrallaan) loka-marraskuussa 2018. Lisäksi ostettiin tabletteja (9 kpl) asiakkaiden käyttöön. Koulutuksiin

osallistuttiin hyvin ja hanke onnistui näin ollen varsin hyvin.

Webbsidor, publikationer och material: 

Ei verkkosivuja tai tuotettuja julkaisuja tai materiaalia.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kouluttaja esitteli hankeeseen osallistuneille 55+-vuotiaille hyvin tabletteja ja erilaisia sosiaalisen median muotoja kuten Facebookia. Tabletetit tulivat tutuiksi ja kiinnostus sosiaaliseen mediaan kasvoi.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastossa neuvotaan jatkossakin asiakkaita tablettien käytössä  ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 

Kommun

Influensområde

MålgruppFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 500
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€11 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 495
Egen finansiering: 
€495
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
33henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio

 http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017