Sosiaaliset kuplat puhki
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Someron kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiiruuntie 2
31400
Kirjaston puhelin : 
0401268331
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@somero.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Somero
Y-tunnus : 
0153082-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
0401268330
Sähköposti : 
laura.tyysteri@somero.fi
Hankkeen tavoite: 

Muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää on tarkastella maailmaa myös oman sosiaalisen kuplansa ulkopuolelta. Tuoda kirjastoa esiin paikkana, jossa voi tutustua toisenlaisiin näkökulmiin sekä aineistojen kautta että tapahtumissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista mitataan tapahtumien osallistujamäärällä sekä osallistujilta saadulla palautteella. Hankkeen riskejä ovat tiedotuksen epäonnistuminen sekä hankkeen varsinaisen taustaidean jääminen taka-alalle tapahtumissa. Tiedottamisen epäonnistumisen riski pyritään minimoimaan käyttämällä monikanavaista tiedotusta (paikallislehti, kirjaston tilat, kirjaston verkkosivut, sosiaalinen media sekä suora tiedotus sidosryhmille). Sosiaalisten kuplien puhkomisen idean unohtaminen yritetään välttää pitämällä hankkeen fokus koko ajan mielessä sekä tapahtumia suunniteltaessa että toteutettaessa (esim. kirjailijavieraan haastattelukysymykset, ääneen luettavien tekstien valinta jne.).

Hankkeen päätyttyäkin kirjaston käyttöön jää uudentyyppisten tapahtumien järjestämisestä hankittu erityisosaaminen sekä elokuvaesityksiä varten hankittu laitteisto. Hanke vahvistaa kirjaston yhteistyötä Someron kaupungin nuorisotoimen ja elinkeinotoimen kanssa. Yhteistyö tuo kirjastolle myös uudenlaista näkyvyyttä ja tekee kirjastoa tunnetuksi myös niille ihmisille, jotka eivät tavallisesti käytä kirjastoa.  Kaikille hankkeeseen osallistuville saavutettava pidempiaikainen hyöty on parempi ymmärrys erilaisista näkökulmista sekä toivottavasti halu yrittää jatkossa ottaa enemmän selvää asioista myös oman sosiaalisen kuplan ulkopuolelta.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta: Viime aikojen ilmiöksi ovat nousseet ns. sosiaaliset kuplat, joissa ihmiset ovat tekemisissä vain samanmielisten kanssa eikä heidän tarvitse välittää omaa maailmankuvaa horjuttavasta tiedosta tai vasta-argumenteista. Sosiaalisia kuplia vahvistavat sosiaalisen median palvelut, jotka suodattavat käyttäjiensä uutisvirtaa niin, että käyttäjät päivityksiä vain niiltä, joiden kanssa ovat eniten tekemisissä. Myös netin uutispalvelut ovat liikkumassa suuntaan, jossa sisältö suodattuu jokaisen yksilöllisten toiveiden mukaiseksi.

Kirjastot ovat perinteisesti olleet paikkoja, joissa käyttäjillä on mahdollisuus laajentaa maailmankuvaansa ja hankkia tietoa myös muista kuin oman arvomaailmansa mukaisista näkemyksistä. Varsinkin nykyään kirjastojen tehtäviin kuuluu myös muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää on hankkia tietoa myös omia näkemyksiä vastaan esitetyistä argumenteista.

Hankkeen käytännön toteutus: Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään tapahtumasarja, jonka tapahtumia sitoo yhteen ajatus sosiaalisten kuplien puhkomisesta sekä erilaisten ihmisten saamisesta kosketuksiin toistensa kanssa. Useimmat hankkeen tapahtumista sopivat yhteen myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Yhdessä-teeman kanssa.

Tapahtumien yhteydessä kirjastoon kootaan aineistonäyttelyitä, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista. Myös muissa vuoden 2017 aineistonäyttelyissä painotetaan erilaisten näkökulmien esille tuomista sekä toisenlaisten sosiaalisten ja yhteiskunnallisten todellisuuksien ymmärtämistä. Pyritään kehittämään myös muita näkyvämpiä keinoja tuoda esiin kaikkea sitä, mitä kirjastossa on tarjolla avuksi kuplien puhkomiseen joka päivä.

Hankkeen tapahtumasarjaan kuuluvat ainakin seuraavat tapahtumat:

 • Erityisesti nuorille suunnattu elävä kirjasto -tapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Someron kaupungin nuorisotoimen kanssa. Elävän kirjaston järjestämiseen pyydetään asiantuntija-apua Allianssilta. Järjestämisessä mukana olevat ovat jo suunnitteluvaiheessa tutustuneet elävän kirjaston järjestämistä käsittelevään opaskirjaan (http://www.alli.fi/binary/file/-/id/720/fid/4577/).
 • Kirjailijavierailu, johon pyydetään esiintyjäksi kirjailija, jonka teokset sijoittuvat useisiin eri maihin, aikakausiin tai yhteiskunnallisiin todellisuuksiin. Kirjailijaa pyydetään puhumaan varsinkin kirjailijan työn vaatimasta taustatyöstä.
 • Novellikoukku-tyyppiset käsityöillat, joissa ihmiset voivat tehdä käsitöitä ja kuunnella ääneen luettuja tarinoita. Luettavaksi valitaan hankkeen tavoitteisiin sopivia tekstejä. Käsityöilloissa voi tehdä joko omia käsitöitään tai valmistaa kirjaston tarjoamista materiaaleista töitä hyväntekeväisyyskohteisiin. Osallistujia kannustetaan tutustumaan hyväntekeväisyyskohteeseen myös syvemmin.
 • Varhaiskasvatuksen ryhmille suunnatut elokuvaesitykset, joissa näytettävissä elokuvissa käsitellään ihmisten ja kulttuurien erilaisuuteen liittyviä teemoja. Elokuvaesitysten jälkeen ryhmien kanssa keskustellaan lyhyesti elokuvan herättämistä ajatuksista.
 • Yhteistyössä Someron kaupungin elinkeinotoimen kanssa toteutettava tulevaisuustyöpaja, jossa kaupunkilaiset pääsevät yhdessä visiomaan asuinpaikkakuntansa tulevaisuutta ja vaikuttamaan konkreettisesti tulevien vuosien kehityskohteisiin (perustietoa tulevaisuustyöpajan menetelmistä esim. täällä: https://tulevaisuus.fi/menetelmat/skenaariotyoskentelyn-sovelluksia/osallistavat-menetelmat/tulevaisuusverstas/). Työpajan järjestämiseen ostetaan konsulttiapua tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijoilta. Paja on avoin kaikille somerolaisille ikään katsomatta. Työpaja järjestetään kirjastossa vuoden 2017 loppupuolella ja se on myös osa Someron 150-vuotisjuhlavuotta. Työpajan jälkeen kaupungin verkkosivuille perustetaan osio, jossa kaupunkilaiset voivat jatkaa kehitysideoiden esittämistä.

Toteutusaikataulu

Hanke toteutetaan 1.4.2017–31.12.2018. Hahmotelma tapahtumien toteutusaikataulusta:

 • Elävä kirjasto elo–syyskuussa 2017 pian koulujen alkamisen jälkeen
 • Novellikoukku-tyyppinen tapahtumasarja syksyllä 2017 sekä kevättalvella ja syksyllä 2018
 • Tulevaisuustyöpaja loppuvuodesta 2017
 • Taustatyön merkityksestä puhuva kirjailija keväällä 2018
 • Elokuvaesitykset varhaiskasvatusryhmille koko hankkeen ajan
 • Aineistonäyttelyt koko vuoden koko hankkeen ajan

Budjetti

Haettava rahoitus    
Elävä kirjasto    
-    Elävien kirjojen kulut (matkat, ruoka, majoitus)    1500 €
-    Tarjoilut    100 €
-    Materiaalit    100 €
Kirjailijavierailu    
-    Vieraan palkkio ja matkakulut    600 €
-    Tiedotus    300 €
-    Tarjoilut    100 €
Käsityöillat    
-    Tiedotus    300 €
-    Tarvikkeet    300 €
Elokuvaesitykset    
-    Tarjoilut    50 €
-    Tarvikkeet (elokuvaliput jne.)    30 €
-    Omilla jaloillaan seisova siirreltävä valkokangas (ellei saada toisesta AVI-hankkeesta)     500 €
-    Kaiuttimet tietokoneeseen    120 €
Tulevaisuustyöpaja    
-    Tarvikkeet    500 €
Haettava rahoitus yhteensä    4500 €
    
Oma rahoitus    
Työtunnit 108,75 x 20 €    2175 €
Oma rahoitus yhteensä    2175 €
    
Yhteistyökumppanien rahoitus    
Nuorisotoimi:    
Elävän kirjaston työtunnit  72,5 x 20 €    1450 €
Elinkeinotoimi:    
Tulevaisuustyöpajan työtunnit 50 x 20 €    1000 €
Tulevaisuustyöpajan tiedotus     1000 €
Tulevaisuustyöpajan asiantuntijapalvelut    2000 €
Yhteistyökumppanien rahoitus yhteensä    5450 €
    
Kaikki rahoitus yhteensä    12125 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Someron kaupungin nuorisotoimi, Someron kaupungin elinkeinotoimi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankkeeseen kuuluva elävä kirjasto toteutetaan kirjaston ja Someron nuoristoimen yhteistyönä. Työryhmä: Laura Tyysteri, Henna-Riikka Hautamäki, Ida-Maria Okker, Lea Ahonen.

Hankkeeseen kuuluva tulevaisuustyöpaja toteutetaan kirjaston ja Someron elinkeinotoimen yhteistyönä. Työryhmä Laura Tyysteri, Tanja Uusitalo, Juuso Alatalo.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen tausta: Viime aikojen ilmiöksi ovat nousseet ns. sosiaaliset kuplat, joissa ihmiset ovat tekemisissä vain samanmielisten kanssa eikä heidän tarvitse välittää omaa maailmankuvaa horjuttavasta tiedosta tai vasta-argumenteista. Sosiaalisia kuplia vahvistavat sosiaalisen median palvelut, jotka suodattavat käyttäjiensä uutisvirtaa niin, että käyttäjät päivityksiä vain niiltä, joiden kanssa ovat eniten tekemisissä. Myös netin uutispalvelut ovat liikkumassa suuntaan, jossa sisältö suodattuu jokaisen yksilöllisten toiveiden mukaiseksi.

 

Kirjastot ovat perinteisesti olleet paikkoja, joissa käyttäjillä on mahdollisuus laajentaa maailmankuvaansa ja hankkia tietoa myös muista kuin oman arvomaailmansa mukaisista näkemyksistä. Varsinkin nykyään kirjastojen tehtäviin kuuluu myös muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää on hankkia tietoa myös omia näkemyksiä vastaan esitetyistä argumenteista.

 

Hankkeen käytännön toteutus: Hankkeen aikana kirjastossa järjestettiin tapahtumasarja, jonka tapahtumia sitoi yhteen ajatus sosiaalisten kuplien puhkomisesta sekä erilaisten ihmisten saamisesta kosketuksiin toistensa kanssa. Useimmat hankkeen tapahtumista sopivat yhteen myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Yhdessä-teeman kanssa.

 

Hankkeen aikana järjestetyt tapahtumat: 

 • Keväällä 2017 kirjaston henkilökunnan oman nukketeatterin eli Nukketeatteri Huhuu!:n käsikirjoittama ja esittämä Sammakko pelottaa -nukkenäytelmä, joka käsitteli pelkojen kohtaamista ja ystävyyttä. Katsojina oli alle kouluikäisiä lapsia.

 • Joulukuussa 2017 yhdessä Someron elinkeinotoimen kanssa tulevaisuustyöpaja, joka kokosi yhteen erilaisia ja eri-ikäisiä somerolaisia pohtimaan yhdessä Someron tulevaisuutta ja ideoita paikkakunnan kehittämiseksi. Inspiraationa pohdiskeluissa käytettiin erilaisia materiaaleja kuten legoja ja teatterirekvisiittaa. Kutsuttuina ryhminä paikalla oli esim. koululaisryhmiä ja toimintakeskuksen väkeä. Pajan vetonaulana oli elinkeinotoimen kustantama Esko Valtaojan luento, joka käsitteli maailman ja ihmiskunnan tulevaisuutta. Lisäksi tarjolla oli ”tulevaisuusruokaa” eli heinäsirkkoja eri tavoilla valmistettuna. Paja oli samalla Someron 150-vuotisjuhlavuoden päätös. Tapahtuman jälkeen kaupungin verkkosivuille toteutettavaksi suunniteltu kehitysideaosio ei toteutunut.

 • Tammikuussa 2018 yhdessä Someron nuorisotoimen kanssa Elävä kirjasto kaikille Someron 9.-luokkalaisille. Elävässä kirjastossa oppilaat saivat lainata 20 minuutin keskustelua varten erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Valittavana oli 9 elävää kirjaa. Päivästä tuli erittäin hyvää palautetta sekä opettajilta että oppilailta. 9.-luokkalaisille järjestettävä Elävä kirjasto aiotaan ottaa kirjaston ja nuorisotoimen vuosittaiseen tapahtumaohjelmistoon. Vuonna 2019 ajankohta on näillä näkymin huhtikuussa.

 • Maaliskuussa 2018 yhdessä Someron Kulttuuri ry:n kanssa tilattu Neiti Ida -tanssiteos alle kouluikäisille lapsille. Osallistavaa tanssiteosta katsomaan kutsuttiin päiväkotiryhmiä. Teos kertoo ujosta ja varautuneesta Neiti Idasta, joka muuttuu inhimillisten kohtaamisten kautta iloiseksi ja positiiviseksi.

 • Huhtikuussa 2018 kirjailija Sari Peltoniemen vierailu. Kuulijoina alakoululuokkia.

 • Syksyllä 2018 syyskuusta joulukuuhun kerran kuukaudessa Neule & novelli -illat, joissa kävijät voivat kuunnella ääneen luettuja novelleja käsitöitä tehden tai vain kuuntelemaan rauhoittuen. Syksyn novelleiksi pyrittiin valitsemaan tekstejä, jotka sopivat hankkeen teemaan. Kirjasto tarjosi illoissa langat SPR:n keräyksen neuloville. Neule & novelli-illat osoittautuivat suosituiksi heti alusta alkaen ja niistä saatiin paljon positiivista palautetta. Iltoja jatketaan myös keväällä 2019.

 • Lokakuussa 2018 kirjaston Parvigalleriassa oli esillä eri-ikäisten suomalaisten transsukupuolisten ihmisten elämää dokumentoivan Sukupuolena ihminen -projektin valokuvanäyttely. Näyttely herätti kiinnostusta paikallisessa ja lähialueen mediassa.

 • Marraskuussa 2018 Nurinpäin-kollektiivin monitaiteellinen Kohtaamisia-esitys, jossa tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Esitys järjestettiin Kiiruun koulukeskuksessa ja katsojina oli koulun oppilaita. Ennen esitystä koulukirjastoon pystytettiin teoksen kanssa samaa aihepiiriä käsittelevä aineistonäyttely. Esityksen jälkeen järjestettiin 2 työpajaa, joissa käsiteltiin teoksen teemoja sekä tutustuttiin monitaiteisen teoksen taidemuotoihin.

 • Hankesuunnitelmassa mainitut elokuvaesitykset varhaiskasvatusryhmille eivät toteutuneet.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Suurin osa hankkeen tapahtumista onnistui hyvin tai jopa erinomaisesti ja edisti hankkeelle asetettuja tavoitteita. Varsinkin yläkoululaisille suunnatuista tapahtumista (Elävä kirjasto ja Kohtaamisia-esitys + työpajat) saatiin opettajilta erittäin hyvää palautetta. Elävä kirjasto keräsi kiitosta myös oppilailta, joista osan tapahtuma herätti ymmärtämään erilaisuutta uudella tavalla. Myös Neule & novelli -illat keräsivät runsaasti positiivista palautetta, mutta näiden tapahtumien merkitys sosiaalisten kuplien puhkojana jäi odotettua pienemmäksi. Kirjaston Parvigalleriassa esillä ollut Sukupuolena ihminen -näyttely keräsi hyvin huomiota paikallisessa mediassa (laajat artikkelit sekä Somero-lehdessä että Salon Seudun Sanomissa.

 

Tulevaisuustyöpajaa lukuun ottamatta hankkeen tapahtumien osallistujamäärät täyttivät tai ylittivät odotukset. Tulevaisuustyöpajan ennakkomarkkinoinnissa ei onnistuttu, koska tiedottamisen työnjako jäi epäselväksi.

 

Hankerahoitus mahdollisti teemaan sopivien laadukkaiden esiintyjien tilaamisen Someron kirjastoon. Koko hankkeen positiivisena ”sivuvaikutuksena” voidaankin pitää kirjaston elävöitymistä ja tapahtumatoiminnan monipuolistumista. Hankkeen omarahoitusosuudella hankitut tapahtumakäyttöön sopivat siirreltävät tuolit helpottavat jatkossa sekä erilaisten tapahtumien järjestämistä että arkisempaa koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä, jossa koululuokille järjestetään kirjallisuutta ja tiedonhakua käsittelevää opetusta kirjaston tiloissa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Ihmisten maailmankuvan avartaminen on tärkeä osa kirjastojen perustehtävää. Hankkeen ansiosta kirjaston henkilökunta on muistanut kiinnittää asiaan enemmän huomiota tapahtumia ja esimerkiksi aineistonäyttelyitä suunnitellessaan. Hankkeen aikana kokeilluista tapahtumatyypeistä Elävä kirjasto sekä Neule & novelli -illat jäävät kirjaston vakituiseen tapahtumatarjontaan. Elävä kirjasto järjestetään jatkossakin yhteistyössä paikkakunnan nuorisotoimen kanssa, ja tapahtuma tavoittaa kaikki Someron 9.-luokkalaiset.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 175
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 125
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 574
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 074
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€5 450

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
149henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
577henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Perustelumuistio: hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi