Stoori nuorille! Nuorten osallistaminen palvelujen kehittämisen välineenä
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lundén
Puhelin : 
0401423987
Sähköposti : 
merja.lunden@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektissa suunnitellaan ja muodostetaan nuorista koostuva nuorten raati, joka osallistuu Turun pääkirjaston nuorten alueen kehittämiseen ja toimintaan. Nuorten raadin käytettäväksi käytetään osallistavaa budjetointia, jonka nuoret saavat käyttää esimerkiksi tapahtumiin tai näyttelytoimintaan. Nuoria pyydetään mukaan mahdollisimman monipuolinen ryhmä yläkouluikäisiä, n. 10 henkilöä.

Tavoitteena on nuorten alueen kehittäminen ja nuorten osallistaminen toimintaan. Tämän kaltainen toiminta auttaa nuoria myös verkostoitumaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Samalla se tuo nuorten omaa ääntä ja näkökulmaa paremmin mukaan nuorten alueen työhön.

Hankkeen tarkoitus on myös se, että nuoret tuntevat nuorten alueen omaksi alueekseen ja kokevat että he voivat vaikuttaa alueeseen ja palveluiden laatuun. Hanke tukee nuorten aktiivista kansalaisuutta.

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana. Hankkeen tuloksien pohjalta tehdään myös opinnäytetyö.

Hanke tukee teemaa 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumista mitataan määrällisillä mittareilla eli kuinka paljon nuoria saadaan osallistumaan ja kuinka monta kertaa raati kokoontuu. Lisäksi arvioidaan kyselyn avulla nuorten omia ajatuksia projektista ja demokraattisesta osallistumisesta palvelujen kehittämiseen. Toimintaa kehitetään sen perusteella.

Kuvaus : 

Tarkoituksena tavoittaa mahdollisimman monipuolinen ryhmä nuoria nuorten raatiin. Raati tulee koostumaan noin kymmenestä yläkouluikäisestä nuoresta ja se tulee kokoontumaan säännöllisesti. Hankekoordinaattorin avulla muodostettu nuorten raati osallistuu nuorten alueen kehittämiseen ja toimintaan.

Osallistava budjetointi käytetään nuorten haluamaan kohteeseen, esimerkiksi näyttelyihin tai tapahtumiin. Nuoret raportoivat toiminnastaan nuorten alueen blogiin ja sosiaaliseen mediaan. Hankkeen lopuksi nuorten kokemuksia kootaan haastatteluiden/ kyselyiden muodossa. Aiheesta tehtäneen opinnäytetyö.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nuorisopalvelut, yläkoulut
Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 

Kunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000
 
okm
avi