Sujuvasti sähköisesti : opastusta sähköisten palvelujen käyttöön
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pälkäneen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kehätie 4
36600
Kirjaston puhelin : 
040 356 3661
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@palkane.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Palka
Y-tunnus : 
2050961-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Seija Heikkilä
Puhelin : 
050 315 2793
Sähköposti : 
seija.heikkila@palkane.fi
Hankkeen tavoite: 

Monet palvelut ovat sähköisiä ja tavoite on antaa kuntalaisille valmiuksia niiden sekä uusien laitteiden käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Pienryhmäopetusten toteutuminen.

2. Annetun opetuksen hyödyllisyys käyttäjille. Sitä mitataan kyselyllä.

Kuvaus : 

Kirjastossa järjestetään opastustilaisuuksia tai lyhyt kurssi sähköisten palvelujen käytöstä. Opastus olisi yksilöllistä, korkeintaan kahdelle henkilölle kerrallaan. Mahdollisesti opetettaisiin myös tabletti- tai älypuhelinten käyttöä ja niiden opastuksessa voisi olla samanaikaisesti useampi henkilö opastettavana. Opastusta tarjottaisiin esim. sähköpostin käyttöön, pankkipalveluihin, verohallinnon ja kunnan sekä muihin julkishallinnon verkkopalveluihin sekä perusopetusta tietokoneen käyttöön. Perusopetusta on jonkin verran ollut tarjolla kirjastossa ennenkin, vapaaehtoisten toteuttamana. Kiinnostuneita opastettaviakin on ollut. Edellinen opetustuokio on voitu tarjota keväällä 2015. Opetus on aiemmin tarjottu vain senioreille, mutta tässä hankkeessa ei rajata kohderyhmää iän mukaan, vaan opetus on yleisesti aikuisväestölle tarkoitettu.

Yllä olevan perusopetuksen kustannusarvio on 1000 euroa. Sen lisäksi anotaan 3000 euroa 3D-tulostimen hankintaan sekä käyttöopetukseen. Kirjasto on kaikille avoin ja helposti saavutettava paikka ja siten hyvin soveltuva uudenlaiseen tulostustekniikkaan tutustumiseen.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastossa järjestettiin opastustilaisuuksia sähköisten palvelujen käyttöön. Opastus on ollut yksilöllistä, korkeintaan kolmelle henkilölle kerrallaan. On opetettu yleisiä tietokoneen ja internetin käyttöön liittyviä asioita sekä valokuvaamiseen ja kuvan tallennukseen liityviä asioita ja kaikken eniten opetus on kohdistunut tabletti- tai älypuhelinten käyttöön. Opetusta on mainostettu julistein, kotisivulla ja kaksi kertaa ilmoituksella paikallislehdessä sekä suullisesti. Opastusta on tarjottu esim. sähköpostin käyttöön, pankkipalveluihin, verohallinnon ja kunnan sekä muihin julkishallinnon verkkopalveluihin sekä tietokoneen käytön perusteisiin ja tabletin ja mobiilipuhelimen käyttöön. Hankkeessa ei rajattu kohderyhmää iän mukaan, vaan se oli yleisesti aikuisväestölle tarkoitettu. Opetusta tarjottiin myös työelämän ulkopuolella oleville ja sitä kauttakin saatiin jokunen opastettava. Hanketta aloitettaessa odotus oli, että opastuksen tarvetta olisi paljon ja halukkaita opastettavia saisi helposti mukaan. Näin ei kuitenkaan ollut. Kun opastettavia asiakkaita ei enää ilmaantunut, kirjaston henkilökunta sai vielä lisäopastusta tarpeen mukaan. Kaikkiaan opastustilaisuuksia oli 11 ja oppitunteja 16,5.

Osana hanketta oli tarkoitus hankkia kirjastolle 3D-tulostin. Laitteen ehkä olisi saanut avustuksen ja omavastuuosuuden puitteissa, mutta ei sille käyttöopetusta. Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastojen kehittämiskoordinaattori ehdotti kirjastokäynnillään, että hankkisimme kirjastoomme tabletteja. Aluehallintovirastolta tuli myönteinen vastaus tiedusteluun, voimmeko muuttaa hankesuunnitelmaa tältä osin. Hankimmekin kirjastolle kaksi tablettitietokonetta telineineen asiakaskäyttöä varten.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Oli yllätys, että tarvetta henkilökohtaiselle tai pienryhmässä tapahtuvalle digitaitojen opastukselle ei ilmennyt enempää. Kunnassa toimii vapaaehtoisten opastajien vetämä digikerho senioreille, mikä ehkä vähensi tarvetta opastukselle kirjastossa. Todennäköisesti on sellaisiakin, joille taidot voisivat olla tarpeen tai hyödyllisiä, mutta jotka eivät silti ole kiinnostuneita. Kirjasto yritti aktiivisesti saada väkeä mukaan, mutta silti opetuksen suosio oli etukäteen arvioitua pienempi. Kirjaston henkilökunnan lisäksi opetusta sai noin 10 henkilöä. Heille toki oli hyvä voida tarjota opetusta ja koska opetus oli varsin henkilökohtaista, sitä saattoi muokata toiveiden mukaiseksi. Samoin oli hyvä, että kirjaston henkilökunta sai parantaa osaamistaan. Saimme toisen hankkeen yhteydessä henkilökohtaisestikin markkinoida kirjastoa ja digiopetusta työelämän ulkopuolella olevien ryhmille, vaikkakaan montaa emme saaneet aktivoiduksi opastukseen mukaan. Hankitut laitteet tulevat olemaan e-aineistojen opastus- ja lukukäytössä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto sai näkemyksen siitä, mikä tällä hetkellä on digitaitojen opastustilanne ja tarve kunnassa. Seuraavaksi opastamme asiakkaita tablettitietokoneiden käyttöön ja e-aineistojen käyttöön niillä.

Aloituspäivämäärä : 
19/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 591
Oma rahoitus yhteensä: 
€591
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
11kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
14henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi