Sukella seikkailuun - hurahda tarinaan
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kauhavan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 88
62200
Kirjaston puhelin : 
06 2412 9820
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kauhava.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kauha
Y-tunnus : 
0208852-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuula Huhtamäki
Puhelin : 
06 2412 9824
Sähköposti : 
tuula.huhtamaki@kauhava.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostus kirjaa kohtaan ja innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Mediakasvatuksen avulla opetetaan turvallistä nettikäyttäytymistä ja toteutetaan digitarina.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Satutuokiot, kirjavinkkaukset

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostus kirjaa kohtaan ja innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Mediakasvatuksen avulla opetetaan turvallistä nettikäyttäytymistä ja toteutetaan digitarina.

Satutuokiot

Kirjan liittäminen osaksi lapsen ja nuoren elämää vaatii pitkäjänteistä työtä. Kirjastoissa työ aloitetaan säännöllisillä satutuokioilla, jotka on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Satutuokioita pidetään alueen kaikissa kirjastoissa. Näin luodaan pohja mielenkiinnolle kirjaa ja tarinoita kohtaan.

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus on erinomainen keino innostaa kouluikäisiä lukemaan. Kauhavalla ja Lapualla kirjavinkkausta on toteutettu jo pitkään, pääasiassa projektien avulla ostopalveluna, koska henkilökuntaa ei riitä laajamittaiseen vinkkaustoimintaan. Palaute sekä opettajilta että oppilailta on ollut erinomaista. Tarkoitus on toteuttaa kirjavinkkaus jokaisella luokalla kaikilla Kauhavan ja Lapuan alakouluilla, joita on 26, kaksi kertaa lukukausien aikana vuosina 2012 ja 2013. Kirjastoissa kirjavinkkausta tehdään myös eri tapahtumien yhteydessä. Kirjavinkkausta laajennetaan myös eri järjestöjen tilaisuuksiin ja mm. seurakuntien päiväkerhoihin.

Kirjavinkkausta varten on tarkoitus palkata kokopäivätoiminen työntekijä.

Mediakasvatus

Lapset ja nuoret viettävät nykyään paljon aikaa eri viestimien parissa.  Sen vuoksi tarvitaan myös heille suunnattua mediakasvatusta. Kirjasto tukee koulun opetusta toteuttamalla mediakasvatusta koululaisten kirjastokäyntien yhteydessä. Mediakasvatuspajoja järjestetään kirjastoissa eri tapahtumien yhteydessä tai jalkaudutaan kirjaston ulkopuolelle lapsille ja nuorille suunnattuihin tilaisuuksiin. Kaupunkien nuorisotilat ovat oiva areena mediakasvatuspajoille. Työpajoissa tuotetaan yhteinen digitarina. Opettajina näissä pajoissa voisivat toimia media-alan opiskelijat. Mediakasvattaja luennoi lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen, miten navigoida turvallisesti netissä. Mediakasvatuksesta tulee olemaan runsaasti hyötyä lapsille ja nuorille tulevaisuudessa. Digitarinan tekoon hankitaan tarvittavat kamerat ja mikrofonit.

Kirjailijavierailut

Kirjailijavierailut piristävät ja innostavat lukemaan. Kummassakin kaupungissa toteutetaan vierailu ainakin kerran projektin aikana pääkirjastoissa.

Kohderyhmänä ovat kaikki Kauhavan ja Lapuan alakouluikäiset lapset ja nuoret.

Aikataulutus

Sukella seikkailuun – hurahda tarinaan -projekti toteutetaan huhtikuusta 2012 vuoden 2013 loppuun mennessä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kauhavan kaupunginkirjasto

Lapuan kaupunginkirjasto

Kuntien muut hallintotoimet

Eri järjestöt

Työryhmä: Tuula Huhtamäki, Saila Flink, Marita Hakala ja Liisa Pohjanen

Aiemmat hankkeet: 

Kauhava

Kirjasta kaveri, vuonna 2010. Saatu avustus 5 000 €

Muumilaaksosta Tylypahkaan - kirja osana lapsen elämää, vuonna 2011. Saatu avustus 3 200 €.

Lapua

Anna arvo toisillekin kasvatusta suvaitsevaisuuteen kirjallisuuden keinoin 4000 € 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana tuotettiin lähes kaksikymmenta animaatiota, joiden aiheena oli kirjasto hyvin laajasti ymmärrettynä. Toteuttajina oli sekä Lapuan että Kauhavan 4-6 -luokkalaisia oppilaita. Kauhavalla toteutetut videot ovat nähtävissä kirjaston facebook -sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.115389529161&type=2 . Kaikkiaan 1 491 katsojaa oli nähnyt animaatiot.

Lapualla keväällä tuotetut animaatiot ovat nähtävissä kirjaston kotisivuilla osoitteesa http://www.lapua.fi/kirjasto/ajankoht.htm

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana toteutettiin kirjailijavierailu kummassakin kaupungissa. Kirjailija Hannu Hirvonen vieraili monissa kouluissa sekä Kauhavalla että Lapualla. Kauhavalla Hirvonen piti myös satutunnin kirjastossa. Hannu Hirvonen oli mieluisa vieras kouluissa. Pernaan koululaiset olivat ennakkoon lukeneet kirjan Harvapäinen Hirvi, jonka pohjalta oppilaat olivat myös piirtäneet piirustuksia. Hannu Hirvosen vierailusta pääsi nauttimaan yhteensä n. 300 oppilasta.

Päiväkotilapsille ja eskareille järjestettiin monia suomalais-italialaisia satutuokioita eri kirjastoissa sekä päiväkodeissa. Lisäksi idean toteuttajat Marja-Leena Mäkelä ja Andrea Burci pitivät kirjastoissa kirjaseikkailutyöpajoja kesällä.

Kattavinta tarjonta on ollut kirjavinkkauksen saralla. Kaksi eri kirjavinkkaria on kiertänyt toinen Kauhavan ja toinen Lapuan kouluja. Kahden vuoden aikana kaikki Kauhavan ja Lapuan koulut on kierretty. Kirjavinkkaustunteja on kertynyt kaikkiaan toistasataa. Kirjavinkkaus on tehokkain tapa saada lapset ja nuoret lukemaan. Kirjavinkkarin luokkiin viemät kirjat jäävät yleensä sinne luettaviksi. Niistä jopa kilpaillaan, kuka minkäkin kirja ehtii saada käsiinsä.

Kaverikirjavinkkaustyöpajoja järjestettiin neljällä eri koululla. Työpajat kestivät useamman tunnin kukin ja nihin osallistui n. 60 oppilasta.

Animaatiotyöpajoja järjestettiin kummassakin kaupungissa  sekä keväällä että syksyllä 2013 aina yhden luokan kanssa. Animaatioita pääsi tekemään kaikkiaan neljä eri luokkaa. Kukin luokka kokoontui 5 kertaa projektin aikana ohjaajan ja opettajan kanssa. Mielenkiintoa oli herännyt aina koko koulun keskuudessa sekä opettajien että oppilaiden taholta. Työpajojen aikana tehtiin monenmoista mediakasvatusta.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastot jatkavat omana toimintanaan satutuntien pitämistä joka kirjastossa. Kirjavinkkausta pyritään jatkamaan resurssien mukaan. Uusia virityksiä eri hankkeiden osalta on tehty. Mikäli uusia hankerahoja saadaan, jatketaan kirjavinkkausta laajalla rintamalla sekä mediakasvatusta mm. animaatiotyöpajojen muodossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€32 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
70henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
141kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 690henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi