Sukellus sarjakuvaan
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntyharjun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lääkärinkuja 2
52700
Kirjaston puhelin : 
044-7707229
Kirjaston sähköposti : 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Manha
Y-tunnus : 
0165761-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Pirnes-Toivanen
Puhelin : 
040-5934867
Sähköposti : 
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Kuvaus : 

Nuorten kirjastonkäyttöön on hankalampi vaikuttaa kuin lasten. Erilaiset kirjailijavieraat toimivat varmemmin lasten lukemisharrastuksen edistäjinä, sillä nuorilla on spesifimpi maku kirjojen suhteen, tai kirjojen lukeminen on jäänyt jo kokonaan. Sarjakuvat ovat kuitenkin laajasti nuoren lukijakunnan läpäisevä kirjallisuudenlaji - tarkoituksena onkin tarjota koulujen kautta nuorille mielenkiintoinen sarjakuvataiteilijavieras, joka sekä kertoo sarjakuvien tekemisestä että pitää kirjastolla aiheesta työpajoja.

Työpajojen yhteyteen järjestetään sarjakuva-aiheisia, tiedonhakuun keskittyviä kirjastonkäytönopetuksia. Kirjasto myös hankkii kattavan valikoiman erilaisia sarjakuvia ja sarjakuvapiirtämisoppaita työpajojen tueksi.

Sarjakuvataiteilija pitää luennot tuotannostaan ja sarjakuvan piirtämisestä alakoulun 3.-6.-luokkalaisille ja yläkoulun ja lukion oppilaille, ja samoille kohderyhmille tarjotaan työpajoja. Työpajapäivien jälkeen julistetaan sarjakuvapiirtämiskilpailu ja kilpailutyöt pääsevät näytille kirjastolle. Sarjakuvataiteilija toimii kilpailun tuomarina.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mäntyharjun kirjastossa vietettiin sarjakuvaviikkoa syyskuussa 2012, viikolla 37. Kutsuimme kaikki kunnan 5.-9. luokat sekä lukion kuvataideryhmän sarjakuvaluennoille ja -työpajoihin. Alunperin luokkia piti kutsua 3.luokasta ylöspäin, mutta tilat ja esiintyjien aika olivat liian rajalliset tähän. Viides- ja kuudesluokkalaisista huomioitiin kuitenkin myös kyläkoulut. Lukukeskus ehdotti kahden sarjakuvataiteilijan tilaamista kerralla, mikä olikin yhteisluentojen osalta mielenkiintoinen ja ajan säästön kannalta taloudellinen vaihtoehto.

Sarjakuvataiteilijat Anni Nykänen ja Jaana Suorsa pitivät yhdessä kaksi sarjakuvan piirtämiseen, historiaan ja omaan tuotantoonsa liittyvää luentoa, jolloin jokainen 5.-9.-luokkalainen pääsi jommalle kummalle luennolle. Sen lisäksi he pitivät jokaiselle luokalle puolentoista tunnin mittaisen sarjakuvatyöpajan, jossa opeteltiin erilaisia tekniikoita ja lähestymistapoja sarjakuvaan. Työpajoja oli yhteensä 18, joista puolet veti Anni, puolet Jaana. Luennoilla kävi yhteensä 328 kuuntelijaa, työpajoissa 311 osallistujaa. Luennot ja työpajat mahtuivat neljään koulupäivään. Sarjakuvaviikkoa varten kirjasto hankki paljon sarjakuvia ja sarjakuvanteko-oppaita.

Työpajoista alkoi muutaman viikon mittainen aika, jolloin opettajat lainasivat sarjakuva-aiheista kirjallisuutta luokkiinsa ja ottivat kukin tavallaan sarjakuvien piirtämisen mukaan opetusohjelmaan. Oppilaat saivat osallistua sarjakuvapiirtämisen kilpailuun joko työpajoissa, koulussa tai vapaa-ajalla piirretyllä sarjakuvalla. Sarjakuvakilpailuun sai osallistua 3.10. asti, jolloin kaikki työt kerättiin näyttelyyn kirjastolle. Sarjakuvataiteilijat saivat kilpailuun osallistuneet 86 työtä pdf-tiedostoina kotiin tutustuttaviksi ja tuomaroitaviksi. Sadun Päivänä 18.10.2012 Anni ja Jaana tulivat pitämään sarjakuvakilpailun palkintojenjaon. Tilaisuuteen pääsi suurin osa työpajoihin osallistuneista luokista ja siellä myös heijastettiin valkokankaalle kaikki palkitut työt. Palkinnoiksi sarjakuvanpiirtäjät saivat sarjakuvia sekä sarjakuvanteko-oppaita, voittaja sai myös pienen lahjakortin kirjakauppaan. Kaikki kilpailuun osallistuneet sarjakuvat olivat näyttelyssä kirjastolla vielä jonkin aikaa palkintojenjakopäivän jälkeen.

Paikallislehti huomioi sarjakuvaviikon ja -kilpailun usealla jutulla ja kirjastolla kävi paljon asiakkaita, jotka tulivat nimenomaan katsomaan kilpailusarjakuvien näyttelyä. Opettajilta tuli erittäin hyvää palautetta siitä, että sarjakuvat nostettiin tällä tavalla esille ja että sarjakuvat olivat kyseiselle ikäryhmälle kiinnostava taiteenlaji. Jotkut opettajat kertoivat saaneensa vinkkejä muidenkin oppiaineiden käsittelyyn sarjakuvan avulla ja jotkut kertoivat ottavansa jatkossa huomioon sarjakuvantekotekniikoita kuvataiteen opetuksessa. Työpajoja pitäneet sarjakuvataiteilijat kommentoivat lasten ja nuorten kiinnostuneen sarjakuvan tekemisestä yllättävän hyvin. Poikkeuksena tähän olivat oikeastaan vain kahdeksannet luokat, joiden kiinnostusta oli vaikea saada heräämään. Sarjakuvien lainaaminen kirjastosta vilkastui hetkellisesti syksyn aikana, erityisen positiivista oli valtavirran ulkopuolisten sarjakuvien lainauksen lisääntyminen.

Lisätietoa: 

Oman rahoituksen osuus kasvoi hankkeessa aiottua suuremmaksi, sillä hankkeen haluttiin kattavan mahdollisimman laajasti luokka-asteen 5-9. Näille luokka-asteille kirjasto on järjestänyt huomattavasti vähemmän tilaisuuksia kuin pienemmille, joten nämä ikäluokatkin haluttiin huomioida nyt, kun hankkeen teema oli heille sopiva.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 140
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 540
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 682
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 682
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
20kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
639henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
300henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi