Sukellus sarjakuvan maailmaan - sarjakuva nuorten mediakasvatuksen välineenä
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Myllykatu 1
29200
Kirjaston puhelin : 
044 432 5338
Kirjaston sähköposti : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Harja
Y-tunnus : 
0132585-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Soppela
Puhelin : 
044 432 5337
Sähköposti : 
satu.soppela@harjavalta.fi
Kuvaus : 

Nuorten kirjastonkäyttö Harjavallassa on huolestuttavasti vähentynyt, minkä takia kirjastossa on mietitty keinoja saada nuoret kiinnostumaan kirjaston tarjonnasta ja ylipäänsä mieltämään kirjasto kivana ajanvietepaikkana. Kirjaston ja koulun (yläkoulun ja lukion) yhteinen sarjakuvaprojekti tarjoaa nuorille mahdollisuuden sukeltaa sarjakuvan maailmaan, oppia elämyksellisin keinoin työstämään itse sarjakuvia ja ymmärtämään niitä lähtökohtia, joista sarjakuvat syntyvät.

Hankkeeseen sisältyy sarjakuvataiteilijan (1-2 kpl) vierailu yläkoulussa ja lukiossa, kirjastossa järjestettävät työpajat sekä sarjakuvapiirtämiskilpailu. Hanke toteutetaan lukuvuoden 2013-2014 aikana alkaen sarjakuvataiteilijan vierailulla ja päättyen piirustuskilpailuun.

Hankkeessa innostetaan nuoria myös lukemaan ja käyttämään kirjastoa aktiivisesti.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Harjavallan keskustan koulu, yläkoulu
Harjavallan lukio

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Joulukuussa 2013 toteutettiin yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatut sarjakuvataiteilijan vierailut. Vierailijana oli Tuuli Hypén, joka kertoi omasta työstään ja teoksistaan oppilaille. Tammi-helmikuussa 2014 toteutettiin sarjakuvatyöpajat, jotka oli suunnattu yläkoulun 8.-9. luokkalaisille kuvataiteen valinneille oppilaille. Sarjakuvatyöpajat pidettiin käytännön järjestelyjen helpottamiseksi koulun kuvataiteen opetuksen tiloissa aineen oppitunneilla. Työpajoja veti freelance-taiteilija Marko Alakruuvi ja paikalla oli myös opettaja. Sarjakuvatyöpajojen aikana toteutettiin sarjakuvalehti, ja sitä painatettiin 100 kappaleen painos, minkä oppilaat saivat myytäväksi ja tulot oppilaskunnan hyväksi. Työpajojen aikana oppilaat työstivät myös sarjakuvalehden kansiehdotukset, mitkä osallistuivat kirjaston kansikuvakilpailuun. Voittanut ehdotus valikoitui lehden kanneksi. Seuraavaksi toteutettiin loppukeväällä 2014 opettajan johdolla seinämaalausprojekti kirjaston sarjakuvanurkkaan. 9. luokkien oppilaat piirsivät kuvaehdotukset ja niistä kirjaston henkilökunta valitsi suosikkinsa. Voittanut työ toteutettiin seinämaalauksena ja maalaajina olivat 8. luokan oppilaat. Alunperin oli tarkoitus tarjota myös lukiolaisille sarjakuvatyöpajat, mutta tämä jäi, kun kurssille ei tullut tarpeeksi oppilaita. Sen takia laajensimme kohderyhmää koskemaan myös alakoulun oppilaita ja esikoululaisia. Syyslomaviikolla kirjastossa järjestettiin kahden päivän sarjakuvatyöpaja 7-12 -vuotiaille, missä Marko Alakruuvi ohjasi lapsia. Lapset työstivät mm. sarjakuva-aiheisen kirjanmerkin. Loppuvuodesta 2014 kuvittaja ja kirjailija Markus Majaluoma vieraili Harjavallan kahdella alakoululla ja päiväkodissa. Hän kertoi lapsille kuvittajan työstään ja esitteli myös teoksiaan ja vastikään valmistunutta animaatio-ohjelmaansa. Hankkeen myötä pystyimme järjestämään hyvin monipuolista ohjelmaa lapsille ja nuorille. Kohderyhmä oli iältään 6-19 -vuotiaita. Erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaat, jotka osallistuivat työpajoihin, saivat monipuolisen ja syventävän kuvan sarjakuvan tekemisen maailmasta. Myös kynnys tulla kirjastoon madaltui ja asenteet kirjastoa kohtaan muuttuivat positiivisemmiksi yhteistyöprojektin aikana.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke oli luonteeltaan kertaluonteinen, mutta saimme todella hyviä kokemuksia koulun ja kirjaston välisestä uudentyyppisestä, oppilaita osallistavasta yhteistyöstä. Uskon, että jatkossa kynnys vastaavaan yhteistyöhön on matalampi, ja yhteistyötä pystytään järjestämään omin resurssein. Seinämaalausta jatketaan tänäkin vuonna, tällä kertaa satunurkkauksen maalaamisena. Työstä vastaa yläkoulun ja lukion kuvataiteen opettaja ja tekijöinä ovat lukiolaiset.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
10/11/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€550
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 050
Oma rahoitus yhteensä: 
€550
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
24kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
838henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi