Sukellus sarjakuvan maailmaan - sarjakuva nuorten mediakasvatuksen välineenä
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Myllykatu 1
29200
Bibliotekets telefonnummer : 
044 432 5338
Bibliotekets e-postadress : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-kod : 
FI-Harja
FO-nummer : 
0132585-1
Ansvarsperson : 
Satu Soppela
Telefonnummer : 
044 432 5337
E-post : 
satu.soppela@harjavalta.fi
Projektbeskrivning : 

Nuorten kirjastonkäyttö Harjavallassa on huolestuttavasti vähentynyt, minkä takia kirjastossa on mietitty keinoja saada nuoret kiinnostumaan kirjaston tarjonnasta ja ylipäänsä mieltämään kirjasto kivana ajanvietepaikkana. Kirjaston ja koulun (yläkoulun ja lukion) yhteinen sarjakuvaprojekti tarjoaa nuorille mahdollisuuden sukeltaa sarjakuvan maailmaan, oppia elämyksellisin keinoin työstämään itse sarjakuvia ja ymmärtämään niitä lähtökohtia, joista sarjakuvat syntyvät.

Hankkeeseen sisältyy sarjakuvataiteilijan (1-2 kpl) vierailu yläkoulussa ja lukiossa, kirjastossa järjestettävät työpajat sekä sarjakuvapiirtämiskilpailu. Hanke toteutetaan lukuvuoden 2013-2014 aikana alkaen sarjakuvataiteilijan vierailulla ja päättyen piirustuskilpailuun.

Hankkeessa innostetaan nuoria myös lukemaan ja käyttämään kirjastoa aktiivisesti.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Harjavallan keskustan koulu, yläkoulu
Harjavallan lukio

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Joulukuussa 2013 toteutettiin yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatut sarjakuvataiteilijan vierailut. Vierailijana oli Tuuli Hypén, joka kertoi omasta työstään ja teoksistaan oppilaille. Tammi-helmikuussa 2014 toteutettiin sarjakuvatyöpajat, jotka oli suunnattu yläkoulun 8.-9. luokkalaisille kuvataiteen valinneille oppilaille. Sarjakuvatyöpajat pidettiin käytännön järjestelyjen helpottamiseksi koulun kuvataiteen opetuksen tiloissa aineen oppitunneilla. Työpajoja veti freelance-taiteilija Marko Alakruuvi ja paikalla oli myös opettaja. Sarjakuvatyöpajojen aikana toteutettiin sarjakuvalehti, ja sitä painatettiin 100 kappaleen painos, minkä oppilaat saivat myytäväksi ja tulot oppilaskunnan hyväksi. Työpajojen aikana oppilaat työstivät myös sarjakuvalehden kansiehdotukset, mitkä osallistuivat kirjaston kansikuvakilpailuun. Voittanut ehdotus valikoitui lehden kanneksi. Seuraavaksi toteutettiin loppukeväällä 2014 opettajan johdolla seinämaalausprojekti kirjaston sarjakuvanurkkaan. 9. luokkien oppilaat piirsivät kuvaehdotukset ja niistä kirjaston henkilökunta valitsi suosikkinsa. Voittanut työ toteutettiin seinämaalauksena ja maalaajina olivat 8. luokan oppilaat. Alunperin oli tarkoitus tarjota myös lukiolaisille sarjakuvatyöpajat, mutta tämä jäi, kun kurssille ei tullut tarpeeksi oppilaita. Sen takia laajensimme kohderyhmää koskemaan myös alakoulun oppilaita ja esikoululaisia. Syyslomaviikolla kirjastossa järjestettiin kahden päivän sarjakuvatyöpaja 7-12 -vuotiaille, missä Marko Alakruuvi ohjasi lapsia. Lapset työstivät mm. sarjakuva-aiheisen kirjanmerkin. Loppuvuodesta 2014 kuvittaja ja kirjailija Markus Majaluoma vieraili Harjavallan kahdella alakoululla ja päiväkodissa. Hän kertoi lapsille kuvittajan työstään ja esitteli myös teoksiaan ja vastikään valmistunutta animaatio-ohjelmaansa. Hankkeen myötä pystyimme järjestämään hyvin monipuolista ohjelmaa lapsille ja nuorille. Kohderyhmä oli iältään 6-19 -vuotiaita. Erityisesti 8. ja 9. luokan oppilaat, jotka osallistuivat työpajoihin, saivat monipuolisen ja syventävän kuvan sarjakuvan tekemisen maailmasta. Myös kynnys tulla kirjastoon madaltui ja asenteet kirjastoa kohtaan muuttuivat positiivisemmiksi yhteistyöprojektin aikana.

Fortsatta åtgärder: 

Hanke oli luonteeltaan kertaluonteinen, mutta saimme todella hyviä kokemuksia koulun ja kirjaston välisestä uudentyyppisestä, oppilaita osallistavasta yhteistyöstä. Uskon, että jatkossa kynnys vastaavaan yhteistyöhön on matalampi, ja yhteistyötä pystytään järjestämään omin resurssein. Seinämaalausta jatketaan tänäkin vuonna, tällä kertaa satunurkkauksen maalaamisena. Työstä vastaa yläkoulun ja lukion kuvataiteen opettaja ja tekijöinä ovat lukiolaiset.

Projektet börjar : 
02/09/2013
Projektet avslutas : 
10/11/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 500
Egen finansiering: 
€550
Budget sammanlagt: 
€6 050
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 050
Egen finansiering: 
€550
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
24kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
838henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
10henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013