Suomi 100 - 100 runoilijaa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulaisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sahankatu 2
86300
Kirjaston puhelin : 
044-4793214
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@oulainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Oula
Y-tunnus : 
0186852-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Inga Petäjäsoja
Puhelin : 
044-4793 214
Sähköposti : 
inga.petajasoja@oulainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Lasten, nuorten ja kirjastoasiakkaiden innostaminen runoudesta ja runoharrastuksen tukeminen sekä runojen näkyvyyden ja kuuluvuuden edistys neljän kunnan kirjastoissa ja kouluissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja osallistujien määrät neljässä kunnassa: Kirjailijakiertueet ja muut tapahtumat

Kirjastohenkilökunnan ja muiden vapaaehtoisten tuottaman runouteen liittyvän materiaalin määrä ja monipuolisuus

 

Kuvaus : 

Hakijat: Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnankirjastot sekä Oulaisten kaupunginkirjasto.
Hallinnoija: Oulaisten kaupunginkirjasto

Hankkeen tarkoituksena on nostaa lyriikka näkyväksi aineistogenrenä ja parantaa kirjastohenkilöstön runouden tuntemusta (avoin seminaari). Samalla haluamme juhlistaa 100-vuotiasta Suomea lyyrisen moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden näkökulmasta. Hanke toteutetaan neljällä tavalla: runoilijavierailut, runouskoulutus ja runous tutuksi -näyttelyt sekä runoharrastuksen tukeminen.

Runouskoulutus: Hankkeen aikana järjestetään koko päivä koulutus, jossa käsitellään runouden hankintaa, poistoja ja nostetaan esille oman aikamme merkittäviä runoilijoita. Koulutuksen kohderyhmä on kirjastoammattilaiset ja soveltuvin osin myös muut runoudesta innostuneet. Kirjastolaiset tarvitsevat runouden sisällöntuntemusta, jotta pystyvät vinkkaamaan tai suosittelemaan runoutta asiakkaille.

Runous tutuksi: kirjanäyttelyin ja julistein pyritään tuomaan esille 100 runoilijaa eri vuosikymmeniltä. Kirjastohenkilöstö osallistuu runouskoulutukseen ja perehtyy lyriikkaan tekemällä itse julisteet ja näyttelyt runoudenhistoriasta. Runous on kirjastojen toimintaa ohjaavana teemana siten, että esim. vinkkauksessa huomioidaan runot.

Runoilijavieraat: Neljä erilaista runoilijakiertuetta lastenrunoilijan, laululyyrikon, murrerunoilijan ja maahanmuuttajarunoilijan myötä. Runoilijat kiertävät neljällä paikkakunnalla kouluissa ja kirjastoissa. Koska kiertueen kahdessa kunnassa on keskuskoulun lisäksi useita kyläkouluja (Oulainen 1+5), tulee esiintymiskertoja järjestää riittävästi. Yhteensä runoilijoiden esiintymisiä tulisi olemaan 41 kpl.

Runoharrastuksen tukeminen: Paikallisen runoharrastuksen näkyvyyttä ja kuuluvuutta edistetään kutsumalla kirjoittajia kirjastoon lausuntailtaan ja julkaisemalla heidän lyriikkaansa (sovituin osin) kirjastojen verkkosivustoilla (Kirja kantaa ja Tiekkö). Lisäksi hankkeeseen voisi kuulua nuorten työpajoissa runojen ja runovideoiden tekoa.

 

Tavoitteet/ tulokset:

-       Asiakkaisen ja henkilökunnan runotuntemuksen syventäminen
-       Runouden juhlistus Suomi 100 -juhlavuonna
-       Monipuolinen runouden esilletuonti ja lyyrisen suvaitsevaisuuden kasvatus
-       Neljän kirjailijavieraan tuonti neljään kuntaan kirjastojen yhteistyöllä
-       Lasten, nuorten ja kirjastoasiakkaiden innostaminen runoudesta
-       Paikallisen runoharrastuksen tukeminen, runojen näkyvyyden ja kuuluvuuden edistys

 

Kohderyhmät:
-       Alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset sekä heidän opettajansa
-       Aikuisasiakkaat
-       Paikalliset kirjoittajaharrastajat

 

Toteutusaikataulu: 2.4.2017-31.12.2018
Syksyllä 2017 laululyyrikko vieraille ylä- ja alakouluilla. Keväällä 2018 vierailee lastenrunoilija alakouluilla ja laululyyrikko yläkouluilla. Syksyllä 2018 vierailee maahanmuuttajarunoilija yläkouluilla.
Runouskoulutus järjestetään heti hankkeen alkupuolella syksyllä 2017.

 

Omavastuuosuudet:
Paikallisen runoharrastuksen tukemistoiminta
Kirjailijavieraiden kirjastojen ja koulujen väliset matkat
Kirjastohenkilöstön ja opettajien työaika
Kirjastojen tapahtumien lehti-ilmoituskulut

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alavieskan kunnankirjasto, Merijärven kunnankirjasto ja Pyhäjoen kunnankirjasto sekä Oulaisten kaupunginkirjasto että näiden kuntien yleissivistävät koulut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 536
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 183
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 719
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi