Suomi 100 - 100 runoilijaa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulaisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sahankatu 2
86300
Kirjaston puhelin : 
044-4793214
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@oulainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Oula
Y-tunnus : 
0186852-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Inga Petäjäsoja
Puhelin : 
044-4793 214
Sähköposti : 
inga.petajasoja@oulainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Lasten, nuorten ja kirjastoasiakkaiden innostaminen runoudesta ja runoharrastuksen tukeminen sekä runojen näkyvyyden ja kuuluvuuden edistys neljän kunnan kirjastoissa ja kouluissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja osallistujien määrät neljässä kunnassa: Kirjailijakiertueet ja muut tapahtumat

Kirjastohenkilökunnan ja muiden vapaaehtoisten tuottaman runouteen liittyvän materiaalin määrä ja monipuolisuus

 

Kuvaus : 

Hakijat: Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnankirjastot sekä Oulaisten kaupunginkirjasto.
Hallinnoija: Oulaisten kaupunginkirjasto

Hankkeen tarkoituksena on nostaa lyriikka näkyväksi aineistogenrenä ja parantaa kirjastohenkilöstön runouden tuntemusta (avoin seminaari). Samalla haluamme juhlistaa 100-vuotiasta Suomea lyyrisen moninaisuuden ja suvaitsevaisuuden näkökulmasta. Hanke toteutetaan neljällä tavalla: runoilijavierailut, runouskoulutus ja runous tutuksi -näyttelyt sekä runoharrastuksen tukeminen.

Runouskoulutus: Hankkeen aikana järjestetään koko päivä koulutus, jossa käsitellään runouden hankintaa, poistoja ja nostetaan esille oman aikamme merkittäviä runoilijoita. Koulutuksen kohderyhmä on kirjastoammattilaiset ja soveltuvin osin myös muut runoudesta innostuneet. Kirjastolaiset tarvitsevat runouden sisällöntuntemusta, jotta pystyvät vinkkaamaan tai suosittelemaan runoutta asiakkaille.

Runous tutuksi: kirjanäyttelyin ja julistein pyritään tuomaan esille 100 runoilijaa eri vuosikymmeniltä. Kirjastohenkilöstö osallistuu runouskoulutukseen ja perehtyy lyriikkaan tekemällä itse julisteet ja näyttelyt runoudenhistoriasta. Runous on kirjastojen toimintaa ohjaavana teemana siten, että esim. vinkkauksessa huomioidaan runot.

Runoilijavieraat: Neljä erilaista runoilijakiertuetta lastenrunoilijan, laululyyrikon, murrerunoilijan ja maahanmuuttajarunoilijan myötä. Runoilijat kiertävät neljällä paikkakunnalla kouluissa ja kirjastoissa. Koska kiertueen kahdessa kunnassa on keskuskoulun lisäksi useita kyläkouluja (Oulainen 1+5), tulee esiintymiskertoja järjestää riittävästi. Yhteensä runoilijoiden esiintymisiä tulisi olemaan 41 kpl.

Runoharrastuksen tukeminen: Paikallisen runoharrastuksen näkyvyyttä ja kuuluvuutta edistetään kutsumalla kirjoittajia kirjastoon lausuntailtaan ja julkaisemalla heidän lyriikkaansa (sovituin osin) kirjastojen verkkosivustoilla (Kirja kantaa ja Tiekkö). Lisäksi hankkeeseen voisi kuulua nuorten työpajoissa runojen ja runovideoiden tekoa.

 

Tavoitteet/ tulokset:

-       Asiakkaisen ja henkilökunnan runotuntemuksen syventäminen
-       Runouden juhlistus Suomi 100 -juhlavuonna
-       Monipuolinen runouden esilletuonti ja lyyrisen suvaitsevaisuuden kasvatus
-       Neljän kirjailijavieraan tuonti neljään kuntaan kirjastojen yhteistyöllä
-       Lasten, nuorten ja kirjastoasiakkaiden innostaminen runoudesta
-       Paikallisen runoharrastuksen tukeminen, runojen näkyvyyden ja kuuluvuuden edistys

 

Kohderyhmät:
-       Alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset sekä heidän opettajansa
-       Aikuisasiakkaat
-       Paikalliset kirjoittajaharrastajat

 

Toteutusaikataulu: 2.4.2017-31.12.2018
Syksyllä 2017 laululyyrikko vieraille ylä- ja alakouluilla. Keväällä 2018 vierailee lastenrunoilija alakouluilla ja laululyyrikko yläkouluilla. Syksyllä 2018 vierailee maahanmuuttajarunoilija yläkouluilla.
Runouskoulutus järjestetään heti hankkeen alkupuolella syksyllä 2017.

 

Omavastuuosuudet:
Paikallisen runoharrastuksen tukemistoiminta
Kirjailijavieraiden kirjastojen ja koulujen väliset matkat
Kirjastohenkilöstön ja opettajien työaika
Kirjastojen tapahtumien lehti-ilmoituskulut

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alavieskan kunnankirjasto, Merijärven kunnankirjasto ja Pyhäjoen kunnankirjasto sekä Oulaisten kaupunginkirjasto että näiden kuntien yleissivistävät koulut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Ja nuoriso puhkesi spontaanisti taputtamaan...

Hanke toteutettiin neljällä tavalla hankesuunnitelman mukaisesti: runoilijavierailut, runouskoulutus ja runous tutuksi -näyttelyt sekä paikallisen runoharrastuksen tukeminen. Määrärahat käytettiin runoilijakirjailijoiden kiertueisiin ja runouskoulutukseen. Kaikkiaan hankerahalla kustannettiin 27 runotilaisuutta, joihin osallistui 2123 kuulijaa. Lisäksi kirjastot järjestivät omakustanteisesti 12 runotapahtumaa, joihin osallistui 187 henkilöä.

Tavoitteet

1. Asiakkaiden ja henkilökunnan runotuntemuksen syventäminen

2. Neljän kirjailijavieraan tuonti neljään kuntaan kirjastojen yhteistyöllä

3. Runouden juhlistus Suomi 100 -juhlavuonna

4. Monipuolinen runouden esilletuonti ja lyyrisen suvaitsevaisuuden kasvatus

5. Lasten, nuorten ja kirjastoasiakkaiden innostaminen runoudesta

6. Paikallisen runoharrastuksen tukeminen

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tulokset:

1. Asiakkaiden ja henkilökunnan runotuntemuksen syventäminen

Runouden historian koulutus toteutettiin yleisöluenona, kirjastohenkilökunnan ja opettajien koulutuksena Oulaisissa. Tommi Parkko piti puolipäiväisen luennon alueen kirjastotyöntekijöille ja opettajille. Ensimmäinen puolitoista tuntia luennosta oli avoimena yleisöluentona (Suomalaisen runouden historia Oksasesta Susinukkeeen) ja toinen osio oli Mitä kirjastotyöntekijän tulisi tietää runoudesta.

2. Neljän kirjailijavieraan tuonti neljään kuntaan kirjastojen yhteistyöllä

Kirjailijavierailijoiksi saatiin lastenrunoilija Laura Ruohonen, murrerunoilija Arto Juurakko ja laululyyrikko Mikko Sarjanen sekä runodialogishow Jokapäiväinen ihme, jossa runoilijat Janette Hannukainen ja Anna Elina Isoarvo esittivät runojaan. Runoilijakiertueet olivat onnistuneita, vaikkakin Pohjanmaan perukoille oli vaikea saada runokirjaa julkaissutta räpartistia. Maahanmuuttajarunoilija ei järjestetty.

3. Runouden juhlistus Suomi 100 -juhlavuonna

Suomi 100 -etkot tapahtumaan Oulaisissa kutsuttiin esiintymään Jokihelmen opiston kirjaoittajapiirin runoilijat, jotka osallistuivat Outohiuksisia ihmisiä -antologian kirjoittamiseen. Suomalaisen runouden historiaa -näyttelyjä järjestettiin kirjastoissa.

4. Monipuolinen runouden esilletuonti ja lyyrisen suvaitsevaisuuden kasvatus

Murrerunoilija Arto Juurakko mursi ennakkoluuloja siinä, että runous voi ylittää ikäpolvien välisiä kuiluja. Räpmuusikko Mikko Sarjanen oli raikas tuulahdus etelästä. FM Mikko Sarjanen avasi kirjastohenkilökunnalle räplyriikkaa Ilona-seminaarin pääesiintyjänä. Jokapäiväinen ihme -runogialogishow:ssa runoilijat Janette Hannukainen ja Anna Elina Isoaro todistivat yleisölle, että runous taipuu myös tanssiesitykseksi. Oulaisten kirjastotoimenjohtaja haastatteli runoilijat runodialogishow:n jälkeen.

Oulaisten kirjastolla oli lasten ja aikuisten osastoilla runonäyttelyitä, joita tekivät niin asiakkaat kuin henkilökuntakin. Lasten puolen runonäyttelyyn saivat lapset tehdä kuvituksen. Jedun lähioitajaopiskelijat analysoivat kirjastoasiakkaan suosikkirunonäyttelyn runot. Oulaisissa kirjaston lukupiiriin otettiin kuukauden kirjaksi runokirja ja kirjastonhoitaja otti vinkkausrepertuaariinsa myös lasten runokirjoja. Satuhetkiin muistettiin myös valita runokirjoja.

5. Lasten, nuorten ja kirjatoasiakkaiden innostaminen runoudesta

Kirjailijavierailut edistivät yleisön kiinnostusta runoihin, sillä useat lapset kävivät kyselemässä kirjastolta Laura Ruohosen runokirjoja. Oulaisten kyläkoulujen kokoelmiin ostettiin Laura Ruohosen kirjoja. Oulaisten alakouluissa oli valmistauduttu hyvin Laura Ruohosen vierailuun. Koululaisille oli luettu oppituntien tai päivänavauksen aikana kirjailijan kirjoittamia runoja. Lapset olivat katsoneet ja tunsivat Yökyöpelit-sarjan hahmoja. Koululaiset esittivät omaehtoisesti kirjailijalle kysymyksiä, jotka liittyivät hänen tuotantoonsa ja elämäänsä kirjailijana. Oli hienoa, että lapset saivat kohdata runoilijan omassa koulussaan. Pyhäjoella Yppärin koululla eräs oppilas toi esityksen jälkeen itse kirjoittamansa runon Ruohoselle.

Räplyyrikko Mikko Sarjanen osallistui Oulaisissa ja Merijärvellä omien esiintymistuntiensa lisäksi myös musiikintunneille: Oulaisissa kahdelle 8.-luokan ja yhdelle 7.-luokan tunnille sekä Merijärvellä 7.-luokan musiikintunnille. Tuntien aikana vierailija kertoi, miten solisti tai yhtye muodostaa nimen, vierailijan opastamana oppilaat keksivät joko itselleen tai ryhmälleen räp-nimet ja harjoittelivat räp-biisin tekoa, sanoittamalla ja soittamalla. Oppilaat olivat todella innostuneita. He saivat kokeilla rap-musiikin tekoa biisi-tekstejä tekemällä. Sarjanen painotti moneen kertaan lukemisen merkitystä tekstien tekemisessä. Pyhäjoen esityksen jälkeen kirjoittamisesta kiinnostuneet oppilaat tulivat näyttämään Sarjaselle omia tekstejään ja juttelemaan laululyriikasta.

Pyhäjoen kirjasto järjesti kesällä 2017 kaksipäiväisen runotyöpajan, johon osallistui toisena päivänä 7, toisena 5 kirjoittajaa.

Varttuneelle väelle rakkausrunoja murteella kirjoittava Arto Juurakko teki vaikutuksen myös yläkoulun oppilaisiin. Esim. Pyhäjoella äidinkielen opettaja oli erittäin tyytyväinen esityksiin. Juurakko sai eri-ikäiset yläkoulun ryhmät hyvin mukaan ja haltuun, vähän eri tavoin ikäryhmän mukaan. Hienoin hetki Pyhäjoella koettiin, kun erään runon jälkeen 9.-luokkalaiset puhkesivat spontaanisti taputtamaan. Runoilija itsekin oli hieman hämmästynyt reaktiosta.

6. Paikallisen runoharrastuksen tukeminen, runojen näkyvyyden ja kuuluvuuden edistys

Jokihelmen kansalaisopiston kirjoittajat ja Oulaisten kotiseutuyhdistys osallistuivat hankkeeseen. Kirjasto toimi promoottorina, jotta kirjaoittajapiiri tuli valinneeksi syksyn 2018 aiheeksi murrerunot ja kotiseutuyhdistys otti kirjan julkaisusarjaansa. Oulaisten kotiseutuyhdistys kustansi Jokihelmen kirjoittajapiiriläisten Outohiuksisia ihmisiä -antologian toimituksen ja painatuksen. Lisäksi oulaistelaiset runoilijat Essi Mäyrä ja Marika Unga kutsuttiin pitämään runotilaisuutta kirjastolle tuoreiden runokirjajulkaisujensa johdosta.

Heikin ja Jannen kirjastokiertue järjestettiin Oulaisissa, Merijärvellä ja Alavieskassa omarahoituksella. Pyhäjoen kirjastotoimenjohtaja julkaisi hankeaikana oman runokirjansa, jota hän esitteli tilaisuudessa. Janne Nevala kertoi romaanistaan ja lauloi omia lauluja kitaralla säestäen sekä esitteli kustantamaansa Rea Tiirola-Tynin runokirjaa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lyyrisen esiintulon kynnys laski henkilökunnan tunnoissa ja asiakkaiden parissa. Muistamme poimia runoja vastaisuudessakin satuhetkissä ja vinkkauksessa sekä avaamme runokirjoista runoja näyttelyiksi. Runoilijoita voi ja osataan haastatella estradilla. Runoudella on tärkeä osa tapahtumatuotannossamme.

Lisätietoa: 

Kirjastohenkilökunnan ja muiden vapaaehtoisten tuottaman runouteen liittyvän materiaalin määrä ja monipuolisuus: yhteensä 17 kpl

Oulaisten kaupunginkirjasto: 9 kpl

a. Henkilökunnan runoaineistonäyttelyt 5 kpl (Suomalisen runouden historia; Lasten runonäyttely ja kirjailijavieraiden aineistonäyttelyt 3)

b. Suosikkirunonäyttelyt 3 kpl: asiakkaan suosikkirunot, henkilökunnan suosikkirunot ja paikallisrunonäyttely

c. Lasten runopiirustusnäyttely 1 kpl

Merijärven kunnankirjasto: 5 kpl

a. Henkilökunnan runoaineistonäyttelyt 3 kpl (Runouden vuosikymmenet, Lasten runo- ja lorukirjanäyttely neuvolassa, Aikuisten runonäyttely neuvolan aulassa)

b. Kirjailijavieraiden runonäyttely 2 kpl (Laura Ruohonen ja Arto Juurakko)

Pyhäjoen kunnankirjasto: 3 kpl

a. Uusimpien runokirjojen näyttely

b. Laura Ruohosen kirjojen näyttely

c. Arto Juurakon kirjojen näyttely

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 536
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 183
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 719
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 262
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 222
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€4 430

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Tapahtumien lukumäärä: 
39kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 310henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi