Suomi läpi vuosien -tapahtumasarja Espoon kirjastoissa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1
02070
Kirjaston puhelin : 
050 330 1762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 330 1762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Espoon kaupunginkirjaston Suomi läpi vuosien -tapahtumasarja syventyy Suomen historiaan erityisesti itsenäisyyden aikana ja tuo menneet vuosikymmenet ihmisten lähelle eri aikojen keskeisimpien ilmiöiden kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

osallistuneiden henkilöiden määrät, osallistujilta saatu palaute

Kuvaus : 

Kaikkien ihmisten yhteinen olohuone herää henkiin Suomi100 -juhlavuonna! Espoon kaupunginkirjaston Suomi läpi vuosien -tapahtumasarja syventyy Suomen historiaan erityisesti itsenäisyyden aikana ja tuo menneet vuosikymmenet ihmisten lähelle eri aikojen keskeisimpien ilmiöiden kautta.

 

Tapahtumasarjan tavoitteena on elävöittää Suomen lähihistoriaa ja tuoda se osaksi espoolaisten arkea. Tilaisuuksiin odotetaan yhteensä noin 5000 osallistujaa ja niitä on suunniteltu järjestettävän vuoden aikana 25–50, riittävän ulkopuolisen rahoituksen onnistuessa. Mikäli ulkopuolista rahoitusta ei saada, järjestetään tapahtumasarja suppeampana ja pienimuotoisempana, mutta kuitenkin vähintään kuukausittaisina tapahtumina. Tapahtumasarja levittäytyy ympäri Espoota ja tuo juhlavuoden lähelle kaikkia espoolaisia, sillä tapahtumia on suunniteltu toteutettavaksi kaikissa Espoon kaupunginkirjaston toimipisteissä (16 ja kirjastoautot). Kaikki järjestettävät tilaisuudet sekä työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

 

Kevätkaudella käydään läpi Suomen ensimmäiset 50 vuotta 10-luvulta 60-luvulle. Syksyllä tapahtumasarja jatkaa 70-luvulta ja kuljettaa osallistujat ajassa aina tähän päivään asti. Joulukuussa tapahtumat suuntaavat katseemme tulevaisuuteen ja siihen, millainen on meidän Suomemme. Tällä jaolla pystymme teemoittamaan helposti eri kuukausien tapahtumat ja helpottamaan markkinointia.

 

Sarjan tapahtumissa nostetaan esiin historian merkittävimmät käännekohdat, mutta sen rinnalla tarkoitus on käsitellä myös mm. eri aikojen kulttuuria ja esimerkiksi erilaisia musiikin ilmiöitä. Myös monikulttuurisuus ja maahanmuutto ovat aihe, joka nostetaan esiin useassa eri tapahtumassa ja eri aikojen kontekstissa. Koska tapahtumasarja järjestetään Espoossa, on espoolainen näkökulma historian käännekohtiin tarkoitus nostaa esiin isossa osassa tapahtumia.

 

Tapahtumasarjan suunnittelu ja toteutus tehdään pääosin Espoon kaupunginkirjaston henkilökunnan voimin, mutta suuressa osassa tapahtumia on tarkoitus tehdä aktiivista yhteistyötä muiden Espoon kaupungin toimialojen ja erilaisten espoolaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöstä on sovittu alustavasti seuraavien tahojen kanssa: Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut / Kannukino, Espoon kaupunginmuseo sekä Lelumuseo Hevosenkenkä. Suunnitteilla on, rahoituksen näin salliessa, etsiä myös työpajojen järjestämiseen yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneiden kanssa pystymme tarjoamaan kirjaston ja muiden toimijoiden asiakkaille monipuolisia ja moniulotteisia tapahtumia sekä kehittää edellytyksiä yhteistyölle myös tulevaisuudessa.

 

Kuhunkin tilaisuuteen (työpajat pois lukien) on tarkoitus kutsua yksi tai useampi aiheeseen perehtynyt puhuja. Puhujiksi on tarkoitus kutsua eri alojen asiantuntijoita, mm. historioitsijoita, taiteilijoita, kirjailijoita ja muiden alojen vaikuttajia. Esimerkiksi Suomirockin noususta 80-luvulla puhumaan suunnittelemme kutsuttavan tuon ajan musiikkivaikuttajan.

 

Osa tapahtumia järjestetään kävijöitä  osallistaen, teemoihin sopivina työpajoina.

Aiomme etsiä myös paikallisia yhteistyökumppaneita mukaan näitä toteuttamaan.

Työpajojen tavoitteena on työstää ja käsitellä osallistujien omaa suhdetta Suomeen ja suomalaisuuteen erilaisin taiteen keinoin. Pajoja järjestetään monitaiteellisesti kirjoituspajoista ruokakursseihin.

Haettavan summan käyttäisimme työpajojen toteuttamiseen sekä esiintyjäpalkkioihin.

 

 

Tapahtumasarjan teemoja:

 

Suomi ennen itsenäisyyttä

Itsenäistymisen aika (10-luku)

Itsenäisen Suomen alkutaival (20-30-luku)

Toinen maailmansota (40-luku)

Uuden alku (50-luku)

Radikalisoituva Suomi (60-luku)

Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen (70-luku)

Nousukausi (80-luku)

Kansainvälistyvä Suomi (90-luku)

Uusi aika (2000-luku)

Suomi nyt (2010-luku)

Suomi tulevaisuudessa

 

 

Budjetti:

Henkilöstökustannukset: 2 000 €

Luentopalkkiot: 5 000 € (AVI 4500e)

Matkakulut: 500 €

Materiaalipalkkiot (työpajat ym.): 3 000 €

Markkinointi: 1000 €

Markkinointimateriaalit: 1 500 €

yht. 13 000€

 

Omarahoitus: 3 000 €

Apurahat: 10 000 € (AVI, Uudenmaan rahasto, Uudenmaan liitto)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen tavoitteena oli elävöittää Suomen lähihistoriaa, ja tuoda Suomen menneet vuosikymmenet ihmisten lähelle eri aikojen keskeisimpien ilmiöiden kautta.  Tapahtumien suunnittelu ja toteutus tehtiin osin Espoon kulttuuritoimen ja osin kirjastojen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Osa tapahtumista suunniteltiin ja toteutettiin kirjaston omin voimin. Aivan uudenlainen tapahtumakonsepti syntyi, kun Se sata vuotta -musikaali ideoitiin ja esitettiin yhdessä kirjaston asiakkaiden kanssa. Tämän esityksen näki 143 asiakasta kolmessa Espoon kirjastossa.

 

Erilaisia tapahtumia tai työpajoja järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 72, ja niihin osallistui yhteensä 4985 asiakasta. Näiden Suomi läpi vuosien -tapahtumien lisäksi Espoossa toteutettiin myös Suuri Lukuseikkailu, johon osallistui yli 2500 lasta.

 

Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden ideoima Suomen tarina elokuvan kertomana -elokuvasarja suunniteltiin kirjaston hankkeen tavoin kronologisesti eteneväksi. Kirjastoon ideoitiinkin useita sarjan elokuvien kuvaamaa aikaa käsitteleviä tilaisuuksia tai muita oheistapahtumia.

 

Yhdessä Espoon kaupunginmuseon kanssa järjestettiin Kauklahden kirjastossa Suomen esihistoriaa käsittelevä tilaisuus. Tuomarilan paikallishistoriasta kerrottiin Entressen kirjastossa. Entressen kirjastossa järjestettiin myös suomalaisen maastamuuton ja maahanmuuton historiaa käsittelevä luento, jonka yhteydessä esitettiin Bollywood-tansseja ja tanssittiin Bollywood-musiikin tahdissa sekä maisteltiin somalialaisen keittiön antimia.

 

Suomen sisällissota näkyi Entressen kirjastossa Punaiset esiliinat -dokumenttielokuvan ja sitä seuranneen keskustelutilaisuuden myötä. Vuoden 2018 puolella teemaan palattiin, kun Heidi Köngäs kertoi Sandra-kirjastaan Tapiolan kirjastossa. Toista maailmansotaa käsiteltiin sekä Hannu Rautkallion vierailun yhteydessä Tapiolassa että Sinikka Paavilaisen, Ilkka Enkenbergin ja Juha Muurisen keskustelutilaisuudessa Kivenlahden kirjastossa. Sinikka Paavilaisen useammassa kirjastossa esittämä Samaa unta -monologi käsitteli myös sota-aikaa kahden nuoren sota-ajan kirjeenvaihdon kautta. Carmen Tomasin Lapset aikasillalla -tilaisuuksissa pohdittiin puolestaan sota-aikaa lasten näkökulmasta. Sirpa Kähkönen oli kirjailijavieraana Laaksolahden kirjastossa.

 

Musiikki oli mukana useissa tilaisuuksissa. Luontoaiheisia balladeja esitettiin Entressen kirjastossa ja Sellon kirjastossa luennoitiin jazz-musiikin saapumisesta Suomeen ja pidettiin jazz-konsertti. Sellon elokuvateatterissa järjestetyn Onnen maa -elokuvan jälkeen järjestettiin Sellon kirjastossa myös tangotanssit. Ennen Lapualaismorsian- ja Käpy selän alla -elokuvien esityksiä laulettiin Tapiolan kirjastossa Kaj Chydeniuksen lauluja. Hanurimusiikki soi sekä suomen- että ruotsinkielisissä Pula-ajan kahvit -tilaisuuksissa Entressen ja Kauklahden kirjastoissa. Tanssimusiikki soi myös Entressessä Espoon huvilakulttuuria esitelleen luennon jälkeen. Kaikkien aikojen suosituimmat joululaulut kajahtelivat Ison Omenan kirjastossa. Suomalaista elokuvamusiikkia muisteltiin kirjaston Merikartanon palvelutaloon viemässä elokuvamusiikin muistelutilaisuudessa yhdessä palvelutalon asukkaiden kanssa. Se sata vuotta -musikaalin suunnitteluun kutsuttiin asiakkaat mukaan ideoimaan ja esiintymään. Viisi asiakasta innostuikin mukaan musikaaliin, jossa käytiin Suomen vuosikymmeniä laulaen ja näytellen läpi.

 

Asiakkaita aktivoitiin mukaan myös Sata pistoa Suomelle -ristipistotyöpajoihin sekä Neulegraffitityöpajoihin, joissa tehtiin yhdessä neulegraffiteja koristamaan kirjaston viereisiä puita Suomen värein. Kirjasto liikuttaa tapahtumassa sai Suomi 100 -hengessä juosta tai kävellä kirjastosta toiseen. Kirjastojen pihoilla oli myös rastirata ratkottavana. Kaikkiaan tähän urheilulliseen Suomi-tapahtumaan osallistui 361 asukasta.

 

Elokuvasarjan oheistapahtumissa kerrottiin mm. Matti Kassilasta, suomalaisen elokuvan kulta-ajasta 30-luvulla sekä Aki Kaurismäestä. Ison Omenan kirjastossa järjestettiin Suomi 1952 -elokuvan näytöksiä. Entressessä järjestettiin Lasse Naukkarisen No comments -elokuvan esitys, jonka jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus ohjaajan kanssa. Espoon kulttuurikeskuksessa järjestetyn Jäniksen vuosi -elokuvan esityksen jälkeen Tytti Rantanen luennoi Tapiolan kirjastossa Risto Jarvan elokuvien naiskuvasta. 

 

Suomalaiset runot tulivat esille sekä Suomi vuosisatain saatossa -runotilaisuudessa että Tapiolan lausujien Se metsä oli maailman sinisin -esityksissä eri kirjastoissa.

 

Soukan kirjastossa järjestettiin koko perheen historiatapahtuma, jossa luentojen lisäksi oli erilaisia tiederasteja. Nuoria houkutteli erityisesti Sammon ryöstö -pakohuonepeli. Nöykkiön koulun kanssa järjestettiin valokuvaustyöpajojen sarja, jossa nuoret kuvittivat ja kuvasivat ammattivalokuvaajan ohjauksessa jonkin itseään puhuttelevan suomalaisen tekstin. Nuorten ottamista valokuvista järjestettiin näyttely, joka kiersi useissa kirjastoissa.

 

Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa järjestettiin Soukassa Sukupolvien Soukka, jossa lauantaipäivän aikana oli erilaisia Suomen historiaan liittyviä tapahtumia ympäri lähiötä. Mukana suurtapahtumassa oli kirjaston lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliitto, Soukan koulu ja Soukkaseura. Kirjastossa näytettiin mm. koululaisten tekemiä 100-vuotiaiden soukkalaisten haastatteluvideoita. Sellon kirjasto oli mukana asukasfoorumin kanssa Kansanjuhlan järjestämisessä.

 

Espoon kirjastoissa juhlittiin Suomen itsenäisyyspäivää Etkot kirjastossa -tilaisuuksissa. Entressessä järjestettiin vielä erikseen Nuorten etkot.

 

Huhtikuussa 2018 kertoi vuoden 2017 saamelaiseksi valittu Pirita Näkkäläjärvi Soukan kirjaston Saako saame kuulua! Beasságo Sápmi gullosii!  -tilaisuudessa saamelaisten oikeuksista ja sananvapaudesta.

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Suomi läpi vuosien -tapahtumasarja oli onnistunut. Suomen lähihistorian elävöittämistavoite toteutui. Ohjelma oli monipuolinen - mukana oli niin vakavia keskusteluja kuin hilpeää yhdessäoloa. Suomea ja suomalaisuutta pohdittiin monesta eri näkökulmasta.

Monissa tapahtumissa oli mukana jotain elämyksellistä, ja usein tapahtumaan liittyi jotain, johon asiakas saattoi osallistua muutenkin kuin vain kuulijana tai katsojana. Hienoa oli, että monet tapahtumat järjestettiin yhdessä muiden toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Osallistujat antoivat tilaisuuksista runsaasti kiitosta.

Jatkotoimenpiteet: 

 

Suomen juhlavuosi kosketti kaikkia suomalaisia. Suomea ja suomalaisuutta pohdittiin Espoon kirjastojenkin tilaisuuksissa monelta kantilta. Suomalaisuus näkyy varmasti joissakin tilaisuuksissa edelleen, mutta nyt on aika nostaa myös muita aiheita esiin.

 

Jatkossa Espoon kirjastojen tapahtumasuunnittelua tehdään entistä enemmän yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Espoossa myös rohkaistaan asukkaita järjestämään itse erilaisia tilaisuuksia kirjastoissa.

 

Yhteistyössä tehdyistä tapahtumista kertyi kokemuksia, joista on hyötyä jatkossa. Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kanssa jatketaan yhteistyötä elokuvaesitysten oheistapahtumien merkeissä. Sammon ryöstö -pakohuonepeli on Espoossa tarjolla kouluille yhtenä kouluyhteistyön työpajakonseptina.

Kirjaston yksi tehtävä on uuden kirjastolain mukaan edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Hankkeen aikana kirjastoissa keskusteltiin kipeistäkin aiheista. Erilaisten ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen esille nostaminen Espoon kaupunginkirjastossa jatkuu. Suunnitteilla on, että kirjaston henkilökunta tutustuisi SITRAn Erätauko-dialogimenetelmään, jotta kirjastoissa osattaisiin jatkossa järjestää rakentavia keskustelutilaisuuksia yhteiskunnallisista aiheista.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 000
Haettu muu avustus: 
€3 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 287
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 287
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
72kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
4 985henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.