Suomi tutuksi
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
0861552423
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
0447100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on antaa tukea kotoutumiseen maahanmuuttajille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuudet ja niiden osallistujamäärä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on omalta osaltaan antaa tukea kotoutumiseen maahanmuuttajille, joita Kajaaniin on saapunut syksyn 2015 aikana noin 500. Heidän yhteiskuntataidot, kulttuurintuntemus, kielitaito ja oppimisvalmiudet vaihtelevat ja joukossa on henkilöitä, joiden luku- ja kirjoitustaito on vähäinen. Osalle maahanmuuttajista kansalaisopisto järjestää koulutusta: kielikursseja ja peruskouluopetusta, mutta tällä hetkellä kysyntä on niin suurta, etteivät kaikki halukkaat ole mahtuneet kursseille. Kirjastoilla on suuri merkitys turvapaikanhakijoiden kotoutumisessa. Kirjastot tarjoavat maksuttomasti aineistoja, verkkoyhteydet ja –palvelut sekä tilat myös maahanmuuttajien käyttöön. Kirjasto on yhteistyössä Kaukametsän kansalaisopiston, vapaaehtoistyöntekijöiden, MLL:n ja Kainuun Nuotta ry:n kanssa suunnitellut hanketta maahanmuuttajien kotouttamiseksi pienryhmissä. Liikkeelle lähdetään aivan perusasioista. Hankkeen sisältönä tulisi olemaan tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin, kieleen, mahdollisuuksien mukaan kirjallisuuteen luku- ja keskustelupiirien avulla ja samalla saadaan kosketusta suomalaisiin ihmisiin. Sisällön luomisessa voidaan käyttää apuna esim. Kotouttamisen oppimiskeskuksen aineistoja. Ryhmien vetäjät olisivat vapaaehtoisia, mutta toiminnan järjestämisessä tarvitaan koordinaattoria sisältöjen rakentamisessa, opastuksessa, vapaaehtoistyöntekijöiden hankkimisessa sekä tiedottamisessa. Kirjasto on varautunut järjestämään tilat, aineistoa ja hankeen avulla myös koordinaattorin toiminnan aloittamiseksi. Hankeen toteutus: - palkataan koordinaattori kolmeksi kuukaudeksi, tehtävä voi olla myös osa-aikainen, jolloin toteutusaika pitenee - kartoitetaan miten kirjasto voi kokoelmatyön ja muiden palveluiden kautta edistää maahanmuuttajien kotoutumista - kootaan pienryhmiä yhteistyössä maahanmuuttajatyössä olevien toimijoiden kanssa - järjestetään sopiva tila pienryhmätoiminnalle ja ryhmiä vetävät vapaaehtoistoimijat - hankitaan tarpeellista aineistoa, opastetaan kirjastopalveluiden käyttöön Tulokset: - lisää kirjastopalveluiden tunnettuutta ja käyttöä - maahanmuuttajien tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista lisääntyy - maahanmuuttajien kansalaisvalmiudet paranevat - maahanmuuttajat ovat vuorovaikutuksessa suomalaisiin ja saavat tukihenkilöitä - edistää kotoutumista

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kaukametsän opisto, Kainuun Nuotta ry, MLL Kainuun piiri
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen ensimmäisellä jaksolla keväällä 2016 toteutettiin Study Group (lisäopetusta vastaanottokeskuksen kustantamien suomen kielen tuntien rinnalle, erityisesti kielioppi), Conversation Group, jossa keskusteltiin jokapäiväisistä kulttuurisista teemoista sekä ns.
Apuopetoiminta, jossa edistyneemmät suomen kielen opiskelijat toimivat avustajina vastaanottokeskuksen kustantamilla suomen kielen tunneilla. Lisäksi toteutettiin #Rethink-projekti eli turvapaikanhakijataustainen henkilö toteutti ideansa infon jakamisesta kajaanilaisille: miksi ja miten turvapaikanhakijat tulevat Suomeen / Kajaaniin, tapahtumat kaupungin nuorisotaloilla, kirjastossa ja Kohtaamispaikka Monikassa. Jakson yhteistyötahot: SPR Kajaanin osasto, Kohtaamispaikka Monika / Kainuun Nuotta ry, Kajaanin kaupungin nuorisotyö. Vapaaehtoisia vetäjiä noin kymmenen henkilöä (joista neljä kantasuomalaisia). Aktiivisen tiimin kanssa oli tarkoitus jatkaa kesän aikana, mutta hankkeen jatkon varmistuminen viivästyi ja jatkoa ei voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla olosuhteiden muuttumisen myötä.
Toimenpiteet:
1. Kirjastolta annettuun hankesuunnitelmaan tutustuminen ja sen peilaaminen Kajaanin tilanteeseen; ydinasioiden alustava määritteleminen (kieli, kulttuuri, kohtaamiset) ja alustava yhteydenotto potentiaalisiin yhteistyötahoihin.
2. Turvapaikanhakijoiden ideailta; tarpeiden, toiveiden ja ideoiden kirjaaminen toiminnan pohjaksi. Listalle kirjattiin noin 20 osallistujan ajatusten perusteella suomen kielen opiskelua, työ- ja opiskeluasioita Suomessa, urheilua ja musiikkia sekä vierailuja ja infoja Kajaanissa.
3. Ideaillan tulosten työstäminen potentiaaliseksi aktiviteettiaihioksi ja potentiaalisten vapaaehtoisten etsiminen toiminnan aloittamiseksi. Kaksi pienryhmää alustavine sisältöineen sekä yksittäisten rupeamien alustavien toteutusajankohtien ja sisältöjen sopiminen.
Vapaaehtoiset: ns. interkulttuuriset tiimit, joissa mukana kantasuomalaisia ja turvapaikanhakijataustaisia henkilöitä (”kaveritulkit” ja yhteyshenkilöt).
4. Toiminnan valmistelu ja aloittaminen: vapaaehtoisten perehdyttäminen hankkeen pääasioihin, vapaaehtoistoiminnan perusteiden läpikäyminen, toiminnan ”raameista” sopiminen, tilojen ja muiden resurssien ja materiaalien valmisteleminen ja varmistaminen, tiedotus.
5. Käytännön toiminta:
Pienryhmät
- Future Group - työelämä ja opiskelu Suomessa: tietoa työ- ja opiskeluasioista Suomessa; byrokratia / käytännöt, tapakulttuuri ja kanavat. Yleiset infoillat ja mahdollisuus henkilökohtaiseen opastukseen: työn etsiminen, hakemus ja cv / muut menetelmät. Lisäksi työstettiin kokeiluluontoisesti SPR Kajaanin osaston kanssa ns. Kajaanin malli turvapaikanhakijoiden työelämään tutustumisen mahdollistamiseksi, TET-toiminta; vrt. SPR:n vapaaehtoistoiminnan perusteet, koululaisten työelämään tutustumisen jaksot.
Vapaaehtoisvetäjät: työnohjaus- ja maahanmuuttajataustainen kantasuomalainen ja ns. kaveritulkki (englanti/arabia/suomi). Yhteistyö paikallisen TE-toimiston kanssa: vapaaehtoiset kävivät ”päivittämässä tietonsa” TE-toimiston työntekijöiden kanssa, lisäksi vierailija ryhmässä TE-toimistosta. Osallistujia oli 2-12 henkilöä / kerta, kokoontumiset kerran viikossa, yhteensä 6 kertaa ajalla loka-joulukuu 2016.
- Finnish Cafe: Käytännön suomea suomalaisten nuorten kanssa yhteisen tekemisen merkeissä. Sisältölistalla (”Cafen kuukausikalenteri) infot / vierailijat, vierailut ja peli-illat jne. Vapaaehtoisvetäjinä kaksi suomalaista nuorta (paikallinen kulttuurintekijä ja maahanmuuttajien ohjaajana työskentelevä oppisopimuskouluttautuja) sekä ns. kaveritulkki (englanti/arabia/suomi). Osallistujia oli 2-10 henkilöä / kerta. * Kokoontumiset kerran viikossa, pari tuntia kerrallaan yhteensä 8 kertaa ajalla loka-joulukuu 2016. Kolmetuntinen *Smash Up tapahtuma tutustumisen ja tekemisen mahdollisuuksien ”herättelemiseksi” uuden paikallisen Launch Pad Finland ry:n kanssa, osallistujia 20 henkilöä. Yhteistyö Kajaanin kaupungin nuorisotyön kanssa, Nuppa-talo.
Toiminta jatkui vielä helmikuulle 2017 jonka jälkeen se loppui, koska vapaaehtoisia ja osallistujia oli vähän.

Yksittäiset tapahtumat:
- Kajaani orienteering-päivä, tutustuminen Kajaaniin ulkoilun ja aktiviteettien merkeissä. Järjestäjänä Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijat. 16 osallistujaa Suomi tutuksi-hankkeen kautta.
- Hamza’s Math Quiz, turvapaikanhakijan järjestämä visa-ilta Nuppa-talo, 11 osallistujaa.
- Sinut Pop Up-ilta Kajaanin lukiolla. Opiskelijaprojekti yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa, suunnittelu ja toteutus. Pieniä yhteisiä aktiviteetteja, teemoina kieli, kulttuuri ja kohtaamiset Kajaanin kontekstissa: musiikkia, keskustelua edistäviä pieniä ryhmätehtäviä, makuja suomalaisesta ja Lähi-idän ruokakulttuurista. Ryhmä työsti pienen artikkelin paikallislehteen. 20 osallistujaa, joista 7 turvapaikanhakijoita.
- Minä päätän-kampanja, rasisminvastaisen viikon tempaus yhteistyössä SPR Kajaanin osaston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa; hyvien päätösten kerääminen yhdenvertaisuuden edistämiseksi Kajaanissa, eri paikoissa (kerätyksi tuli 76 päätöstä).
- Kiehumispiste: elokuvanäytös ja keskustelutilaisuus Kaikille avoin dokumenttielokuvanäytös ja keskustelutilaisuus Kajaanin kaupunginkirjastolla. Yhteistyö Pohjois-Suomen Etnon kanssa. Osallistujia n. 35 henkilöä.
- Auttajakurssi, ensiaputaitoja käytännössä: varmista hengitys, lopeta verenvuoto, suojaa kylmältä. Tunnin mittainen rupeama, vetäjänä SPR Kajaanin osaston vapaaehtoiset ja ns. kaveritulkki (arabia /englanti / suomi). 14 osallistujaa, toteutus Kohtaamispaikka Monikassa.
- Yhteistyötä Kajaanin Haka-liigan yhteydessä: liiga on luotu edistämään maahanmuuttajien harrastejalkapalloa Kajaanissa. Turvapaikanhakijat toivoivat jalkapalloa, irakilaisten joukkueelle järjestettiin omat futsal-harjoitteluvuorot neljä kertaa viikossa. Joukkue on osallistunut Haka Liigan toimintaan.
- Muutaman kerran kokeilu musiikkiryhmä Music Group-teemalla, tavoitteena perustaa ns. interkulttuurinen orkesteri. Soittajia ei löytynyt tarpeeksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Varsinaisia hankejulkaisuja / materiaaleja ei ole. Aktiviteetteja varten on tehty oma Suomi tutuksi- tiedote / ilmoituspohja informaation jakamista varten, samoin osallistujalistat ja päiväkirja. Aktiviteeteista infottiin myös hankkeen Facebookryhmässä ja SPR:n Kajaanin osaston monikulttuurisen toiminnan Facebook-sivuilla, osin myös Kajaanin kaupunginkirjaston sivulla.
Future Groupiin on toteutettu materiaaleja, esim. vapaamuotoinen työhakuflyer-pohja, sekä koottu perusinfoja.
SPR:n Kajaanin osaston vapaaehtoistyön info ja TET-kokeilua varten toteutetut materiaalit (suomi / englanti) käännettiin hankkeen aikana arabiaksi.
Lukion Pop Up tapahtumasta julkaistiin osallistujien itse työstämä pieni artikkeli Koti-Kajaanissa ja Smash Up-tapahtumasta uutisoitiin pienesti Kainuun Sanomissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Syksyllä 2016 alkanut hankejakso oli resursseiltaan varsin pieni, joten se tuli hyödynnetyksi prosessina, jonka avulla kokeiltiin ja työstettiin erityisesti turvapaikanhakijoiden tarpeisiin, toiveisiin ja ideoihin perustuvia, vapaaehtoistoiminnan kautta toteutettavia aktiviteetteja. Tarkoitus oli työstää aktiviteetit niin, että toiminta voi jatkua myös hankkeen jälkeen. Aktiviteettien keskeiseksi teemaksi kiteytyivät kieli, kulttuuri ja kohtaamiset. Keväällä 2017 alkanut hankejakso oli niin ikään lyhyt ja se käytettiin jo olemassa olevien syksyllä listaan kirjattujen teemojen työstämiseen.

Hanke onnistui tavoitteessaan siinä, että turvapaikanhakijan lähtökohdista toteutettuja kotoutumista tukevia aktiviteetteja (pienryhmät ja yksittäiset tapahtumat) saatiin käyntiin ja kokeiltavaksi. Osa hankkeen aikana kokeilluista aktiviteeteista ovat olemassa turvapaikanhakijoille vielä hankkeen jälkeenkin ja osa ideoista on siirtynyt hakkeessa yhteistyötahoina toimineiden toteutettavaksi. Kirjasto tuli turvapaikanhakijoille tutuksi paikkana, josta voi saada paitsi informaatiota myös rauhassa työskennellä erilaisten asioiden parissa. Pienryhmien ja erillisten tapahtumien valmistelun lisäksi kirjasto oli myös paikka, jossa tapasimme erilaisten henkilökohtaisten asioiden tiimoilta. Syksyn haasteena oli löytää tehtäviin sopivia vapaaehtoisia. Turvapaikanhakijoiden odotuksiin nähden hankkeen konkretia oli hidasta ja pienimuotoista. Lähtömaassa oli totuttu spontaaniin, nopeaan toimintaan ja suurempiin skaaloihin mm. ihmisten määrässä.

Pääyhteistyökumppanina oli SPR Kajaanin osasto. Kaikki aktiviteetit toteutettiin osana ko. tahon monikulttuurista toimintaa. Näin vapaaehtoiset ja osallistujat olivat Suomen Punaisen Ristin vakuuttamina (turvallisuus) ja toiminnassa noudatettiin SPR:n vapaaehtoistoiminnan periaatteita.

Jatkotoimenpiteet: 

Suomea arabian avulla-kieliryhmä aloitti kirjastolla kesäkuun 2017 alussa, jatkomahdollisuus on sovittu elokuulle saakka. Vapaaehtoiset, kokenut ammattitaitoinen maahanmuuttajien suomen kielen opettaja ja arabiaa äidinkielenään puhuva, suomea ja englantia hyvin osaava, vapaaehtoistoiminnassa kokenut apuopettaja, vetävät suomen kielen ryhmää kerran viikossa, pari tuntia kerrallaan. Lisäksi on Suomen työelämäinfoja ja SPR TET-toimintaa kysynnän mukaan kulloinkin sovituilla tahoilla.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 870
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 270
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 081
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 349
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
162henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 700
 
okm
avi