Suomioppi - opiskele suomea kirjastossa!
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Seinäjoen kaupunginkirjasto, Seinäjoen kaupungin Maahanmuuttajakeskus, Seinäjoen Kansalaisopisto ja Sedu Aikuiskoulutus
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Kortesmäki
Puhelin : 
06-4162318
Sähköposti : 
elina.kortesmaki@seinajoki.fi
Kuvaus : 

Seinäjoen pääkirjastossa ja Nurmon kirjastossa on otettu käyttöön uusi kirjastopalvelu Suomioppi, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opiskelumahdollisuuksia tietotekniikan keinoin. Palvelu on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja sen tarkoitus on vastata kirjaston muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suomioppi-palvelu on toteutettu käytännössä siten, että Seinäjoen pääkirjastoon ja Nurmon kirjastoon on järjestetty itseopiskelutila, jossa on tarjolla tietokone, kuulokkeet, eritasoisille kielenoppijoille tarkoitettuja cd-rom-kieliohjelmia ja kuuntelutehtäviä sekä oheismateriaalia kuten sanakirjoja. Lisäksi kirjaston kotisivuille on laadittu linkkilista verkossa olevista ilmaisista suomen kielen oppimateriaaleista. Verkkoaineistoja voi käyttää myös kotikoneella.

 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi