Suositellaan säännölliseen käyttöön: hakeutuvaa kirjastotyötä, tiedotusta ja tapahtumia kaiken ikäisille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Yhteiskunnan askeleet, osa yhteisötaideteosta. Imatran pääkirjasto, elokuu 2012
Imatran kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Virastokatu 1
55100
Bibliotekets telefonnummer : 
020 617 6612
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@imatra.fi
ISIL-kod : 
FI-Imaap
FO-nummer : 
0159216-7
Ansvarsperson : 
Marja Huuhtanen
Telefonnummer : 
020 617 6600
E-post : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tausta

Imatralla kirjastokorttia säännöllisesti käyttävien osuus kaupungin asukkaista on pieni. Vuonna 2011 Imatralla lainaajien osuus asukkaista oli 28.5 prosenttia, kun koko maassa lainaajia oli 39,1 prosenttia. Pieneen lukuun löytynee useita syitä, ja tilanteen parantamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja. Markkinoinnin ja tiedottamisen parantaminen on yksi tärkeä keino uusien asiakassuhteiden luomiseksi.

Esikoulu- ja kouluryhmien kanssa tehtävä työ on vakiintunut ja kirjavinkkaus sekä kirjastonkäytön opetus on lisätty koulujen pakollisiin opetussuunnitelmiin. Lapsiperheille suunnattua toimintaa on tänä syksynä vahvistettu aloittamalla teemalliset ja ohjelmalliset lasten lauantait, joita pidetään kerran kuukaudessa. Nuorten oma kirjastotila, Oma huone, valmistuu pääkirjastoon vuoden lopulla. Aikuisten kirjavinkkausta on kokeiltu kirjastossa sekä eläkeläisyhdistysten tapaamisissa. Kaupunginkirjastossa ikäihmisten palveluja on kehitetty monipuolisesti ja tehty paljon yhteistyötä yhdistysten kanssa. Kirjasto on jo vuosia osallistunut kulttuuripalvelujen kuukausittain järjestämän 60+Kulttuurikahvilan sekä vuosittain järjestettävän vanhustenpäivän ohjelmien tuottamiseen. Kirjasto on vieraillut satunnaisesti myös vanhusten palvelutaloilla. Tapahtumatuotannon laajentaminen filmi-iltoihin, ompeluseuroihin ja muuhun harrastetoimintaan on tuonut paikalle etenkin iäkkäämpää väkeä. Hankerahoituksella perustettu pääkirjaston digitointipaja kiinnostaa etenkin vanhempia asiakkaita.

Uusista toimintamuodoista saadut kokemukset ovat olleet positiivisia ja kirjasto haluaa jatkaa palvelujen markkinointia ja kehittämistyötä aiempaa määrätietoisemmin ja suunnitelmallisemmin.

Hankkeen tavoite 

Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjaston palveluja tunnetuksi myös niille, jotka eivät ole olleet asiakkaitamme, sekä lisätä ja monipuolistaa lapsiperheiden, nuorten, aikuisväestön sekä ikäihmisten kirjaston käyttöä.

Kirjastossa suunnitellaan jatkoa jo aloitetulle toiminnalle sekä kokeillaan uusia tapahtuma- ja toimintamuotoja. Kaikkeen toimintaan yhdistetään mahdollisuuksien mukaan lukeminen, kirjallisuus sekä tiedonlähteiden ja medioiden käyttötaidot. Hakeutuvan toiminnan merkeissä kierretään yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa kertomassa kirjaston palveluista ja tekemässä kirjavinkkausta. Hankkeen aikana viedään toimintaa ja tapahtumia pääkirjaston lisäksi entistä enemmän myös lähikirjastoihin ja vanhusten palvelutaloihin. Pääkirjastossa kehitetään säännöllistä oheistoimintaa kuten lukupiiriä, elokuvailtoja, ompeluseuroja ja muita kokoontumisia. Toiminta voi sisältää kirjallisuuden lisäksi kuvataiteita, askartelua, musiikkia tai muita esittäviä taiteita. Nuorten tapahtumiin etsitään esiintyjiä nuorten omien toiveiden perusteella. Lisäksi projektin merkeissä esitellään asiakkaille uuden digitointipajan mahdollisuuksia ja perehdytetään lisää henkilökuntaa pajassa olevien laitteiden käyttäjiksi.

Hankkeen aluksi päivitetään kirjaston esitteet sekä hankitaan muuta markkinointimateriaalia jaettavaksi yleisölle. 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen ajaksi kaksi kirjaston omaa virkailijaa siirtyy osa-aikaisesti projektitehtäviin ja heidän vakituisiin tehtäviinsä palkataan sijainen. Projektivastaavien lisäksi projektiin nimetään kaksi työryhmää, joista toinen keskittyy lasten ja lapsiperheiden kanssa tehtävään työhön, toinen aikuisten ja ikäihmisten tapahtumiin. Projektivastaavat ovat kokeneita kirjavinkkaajia, jotka ovat kiertäneet monenlaisissa ryhmissä ja tehneet monipuolisesti hakeutuvaa kirjastotyötä. He perehdyttävät ja ottavat työryhmien jäseniä mukaan ryhmien ja tapahtumien vetämiseen. Työryhmät ovat mukana myös toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa. Kun suuri osa kirjaston henkilökunnasta on mukana projektissa, voidaan varmistaa, että syntyvä tieto, osaaminen ja käytännöt ovat hyödynnettävissä myös hankeajan jälkeen.

Projektivastaavat järjestävät kirjaston vierailut ja hankkeen tapahtumat. Vierailujen sopimiseksi otetaan yhteyttä eläkeläisjärjestöihin, Marttoihin sekä kotiseutu-, kulttuuri- ja hyväntekeväisyysyhdistyksiin. Suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä kirjaston kotipalvelun, päivähoidon, koulujen, nuoriso- ja vanhuspalvelujen sekä työväenopiston kanssa. Tapahtumat ja esiintyjät pyritään järjestämään kirjaston ja kaupungin omana tuotantona lukuun ottamatta nuorille suunnattuja tilaisuuksien esiintyjiä tai ohjaajia. Esitteiden sisältö suunnitellaan omana työnä, mutta ulkoasuun ja painatukseen käytetään ulkopuolista toimittajaa.

Hankkeen kokonaiskesto on kahdeksan kuukautta syksystä 2013 kevääseen 2014. Avustuksen turvin palkataan sijaistyövoimaa vapauttamaan vakinaista henkilökuntaa projektin toteutukseen. Esitteiden teko ja suunnittelu tehdään mahdollisimman valmiiksi syksyllä, vierailut ryhmiin tehdään pääosin kevätkaudella 2014.

Tidigare projekt: 

Palveluneuvoja tuotemarkkinointiin, Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Vetovoimainen kirjasto, Kotkan kaupunginkirjasto

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke käynnistettiin vuoden 2014 alussa yleisesitteen ja muiden markkinointimateriaalien suunnittelulla ja toteutuksella. Sisällöt suunniteltiin kirjaston omassa työryhmässä ja toteutus tilattiin palveluina ulkopuolisilta. Hankkeen avulla tuotettiin kirjastolle uusi yleisesite, tilattiin valokuvia tiedotus- ja markkinointikäyttöön sekä ostettiin ilmoitustilaa paikallislehdestä sekä työväenopiston opinto-ohjelmasta.

Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa kesäkuun 2015 loppuun asti. Avustuksen turvin toteutettiin uudenlaisia tapahtumia sekä vahvistettiin jo aloitettua toimintaa. Hankkeessa puitteissa järjestettiin yleisötapahtumia ja käyttäjäkoulutusta lähinnä syyskuusta 2014 toukokuuhun 2015. Hankkeen aktiivisin suunnittelu- ja toteutusvaihe oli 2014 syyskaudella, jolloin hankevaroin palkattu kirjastovirkailija mahdollisti yhden kirjastonhoitajan ja yhden kirjastovirkailijan siirtymisen osa-aikaisesti hankkeeseen.

Hankkeen yhteydessä toteutettiin esim. seuraavat tapahtumat ja koulutukset:

 • musiikkipitoiset satutapahtumat kaikille Imatran esikoululaisille
 • asukasilta Mansikkalan asukkaille (pääkirjaston naapurusto)
 • pop-up-ravintola, jonka yhteydessä teatteriesitys (kv.ravintolapäivä)
 • päivätanssit Heili-kirjastonkimpan syntymäpäivän kunniaksi (orkesteri soittamassa tanssimusiikkia)
 • yhteislaulutapahtumat kaikissa kirjastoissa (Tapio Rautavaaran laulut)
 • folk-ilta, esiintyjänä George Cloudy
 • urheilijahaastattelujen sarja, esiintymässä paikallisia, menestyneitä urhelijoita (uinti, hiihto, vuorikiipeily. lumilautailu)
 • kirjailijavieraina Teemu Keskisarja, Jake Nyman, Sari Pullinen, Sirkka Laine, Minna Lindgren
 • kaksi huippusuosittua luentoa sotahistoriasta
 • Heili-verkkokirjaston, ekirjojen ja muiden kirjastopalvelujen esittelyjä tapahtumien yhteydessä ja sovituille ryhmille
 • monikulttuurikeskus Kipinän kirjastokuukausi (maahanmuuttajien käyttäjäkoulutus, kirjaesittelyt, lapsilla kirjastopassi, johon kerättiin leimoja)
 • nuorten Into-työpajan vierailu kirjastossa
 • vierailut kerhoissa ja yhdistyksissä, muistikahvilassa ja vanhusten asumisyksiköissa
 • joulumuorin ja Kirjastokoira Kirjavaisen joulutapahtuma
 • Edith Södergran -ilta, runoja ja elävää musiikkia Södergranin teksteihin
 • Eläinten talviloma, lastentapahtuma ammattiopiston järjestämänä
 • paneelikeskustelu kirjastossa, järjestäjän Pelastakaa Lapset ry

Hankkeen aikana jatkettiin lukupiirin toimintaa (uusi ohjaaja). Käsityökerho alkoi kokoontua pääkirjaston lisäksi myös Rajapatsaan kirjastossa. Hankkeessa laajennettiin myös kerran kuukaudessa järjestettävien Lasten Lauantai -tapahtumien tarjontaa. Lukukoira Foxie otti vastaan lukijoita kerran viikossa koko lukukauden ajan.

Uusi esite, tiedotteissa ja pian julkaistavilla kotisivuilla käytettävä kuvamateriaali sekä maksetut ilmoitukset lisäävät kirjaston näkyvyyttä ja parantavat yleisön mielikuvaa kirjastosta. Hanke monipuolisti ja lisäsi kirjaston tapahtumatoimintaa sekä vakiinnutti avointen harrastuspiirien kokoontumiset kirjastoissa. Hankkeen avulla saatiin järjestettyä tilaisuuksia, jotka rikkoivat kaikki aiemmat yleisöennätykset. Suosituimpia tapahtumia olivat paikallisen luennoitsijan sekä tunnettujen kirjailijoiden vierailut.

Fortsatta åtgärder: 

Asiakkaiden muodostama kirjastoraati aloittaa kokoontumiset syksyllä 2015. Syyskaudella toistuviin tapahtumiin lisätään käsikirjoitushautomo, lautapeli-illat ja shakkikerho. Kirjailijavierailut sekä sotahistoriallisten luentojen sarja jatkuvat. Hankkeen aikana syntyi runsaasti uusia tapahtumaideoita, jotka odottavat toteutumistaan (sinkkuilta, kirjastoaiheinen stand up, kirjabingo, taaperoiden kirjastohetki, aloituspaketti ekaluokkalaisille).

Ytterligare information: 

Hankkeen kirjanpitoon ja tilastoihin on kirjattu vain osa hankeajan yleisötapahtumista. Vakiintunut tominta, kuten koululuokkien kirjastonkäytön opetus, on rajattu pois hankkeen toiminnasta. Hankkeen kirjanpito ei sisällä oman rahoituksen henkilöstökustannuksia vaan ne on arvioitu osuutena vakituisen henkilökunnan palkkakustannuksista.

Projektet börjar : 
02/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€23 500
Egen finansiering: 
€10 500
Budget sammanlagt: 
€34 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€26 662
Egen finansiering: 
€11 662
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
25kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
425henkilö/person
Antalet evenemang: 
64kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 744henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000