Suunta selville Itä-Suomen kirjastoissa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12, PL 157
70101
Yhteyshenkilön nimi : 
Heli Muhonen
Puhelin : 
0447182353
Sähköposti : 
heli.muhonen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa konkretisoidaan kirjastolaissa säädettyjä yleisten kirjastojen tehtäviä ja kirjastolain muuta sisältöä tulevaisuuden suunnaksi ja muotoillaan Itä-Suomen kirjastoille yhteisiä toimintatavoitteita – Itä-Suomen erikoistarpeet huomioiva yhteinen suunta. Yhteinen suunta auttaa kohdentamaan kehittämistä ja arvioimaan osaamistarpeita laissa säädettyjen tehtävien kannalta oikeille ja tarpeellisille osaamisen alueille. Kirjastolain pohjalta laadittu yhteinen suunta näyttää sen, mitä kirjastossa pitäisi osata. Tämä luo pitkäjänteisyyttä sekä paikalliseen kehittämiseen että alueellisen kehittämistehtävän suunnitteluun. Tavoitteena on myös suunnitella toimintamuotovalikoimaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä työstää palvelulupaus. Itä-Suomen kirjastojen suunnasta tulee konkreettinen työväline kirjastojen kehittämisen tueksi, jota erilaiset ja erikokoiset kirjastot voivat toteuttaa resurssiensa mukaan. Yhteinen suunta edistää itäsuomalaisten kirjastojen yhteistyötä.

Hankkeeseen palkataan viideksi kuukaudeksi työntekijä, joka työstää Itä-Suomen kirjastojen suuntaa osallistamalla kirjastojen henkilöstöä. Työntekijä toimii Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkoston ohjauksessa. Henkilökunnan osallistaminen tapahtuu kehittämisverkoston kautta sekä yhteisessä suunnan etsimistilaisuudessa, johon kutsutaan kirjastojen henkilökuntaa Itä-Suomesta. Osallistamistilaisuudessa olisi ulkopuolinen konsultti, joka käytäisi osallistavaa menetelmää (esimerkiksi tulevaisuuden muistelua) suuntapuheen aktivoimiseksi. Hankkeeseen palkattu työntekijä työstää hankkeesta raportin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuus syntyy konkreettisen työvälineen luomisesta kirjastoille kehittämisen tueksi, jota erilaiset ja erikokoiset kirjastot voivat toteuttaa resurssiensa mukaan. Hanketta ja luodun työvälineen toimivuutta ja käyttökelpoisuutta seuraa ja arvioi ohjausryhmä. 

Kuvaus : 

Hankkeen tavoite
Hankkeen tavoitteena on luoda Itä-Suomen kirjastojen toimintaympäristön huomioiva Itä-Suomen kirjastojen yhteinen suunta, jossa kirjastolaissa esitettyjen kirjaston tehtävien pohjalta on määritelty yhteinen tulevaisuuden suunta, tavoitteet, toimintamuotovalikoimaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä konkreettinen palvelulupaus. Tavoitteena on, että Itä-Suomen kirjastojen suunnasta tulee konkreettinen työväline kirjastojen kehittämisen tueksi, jota erilaiset ja erikokoiset kirjastot voivat toteuttaa resurssiensa mukaan.
Tavoitteen seurannan mittarit
Konkreettinen työväline kirjastoilla kehittämisen tueksi, jota erilaiset ja erikokoiset kirjastot voivat toteuttaa resurssiensa mukaan

Kuvaus
Itä-Suomen kirjastot ovat tehneet kirjastojen kehittämistä yhteisten hankkeiden avulla useiden vuosien ajan. Yhteisissä hankkeissa tarkastelun aiheina ovat olleet arviointi ja laatutyön tilanne Itä-Suomessa sekä yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaiset näkökulmat (kokoelmat, asiakaspalvelu, tilat, henkilöstö, organisaatio). Itä-Suomen kirjastoilla on yhteinen kehittämisverkosto, johon kuuluvat edustajat maakuntakirjastoista, niiden alueilta sekä aluehallintovirastosta. Kehittämisverkostossa määriteltiin sähköpostitse, että seuraavan Itä-Suomen yleisten kirjastojen yhteisen hankkeen kohde olisi Itä-Suomen kirjastojen yhteisen suunnan luominen kirjastolain pohjalta.
Hankkeen tavoitteena on konkretisoida kirjastolaissa säädettyjä yleisten kirjastojen tehtäviä ja kirjastolain muuta sisältöä tulevaisuuden suunnaksi ja muotoilla Itä-Suomen kirjastoille yhteisiä toimintatavoitteita – Itä-Suomen erikoistarpeet huomioiva yhteinen suunta. Yhteinen suunta auttaa kohdentamaan kehittämistä ja arvioimaan osaamistarpeita laissa säädettyjen tehtävien kannalta oikeille ja tarpeellisille osaamisen alueille. Kirjastolain pohjalta laadittu yhteinen suunta näyttä sen, mitä kirjastossa pitäisi osata. Tämä luo pitkäjänteisyyttä sekä paikalliseen kehittämiseen että alueellisen kehittämistehtävän suunnitteluun. Tavoitteena on myös suunnitella toimintamuotovalikoimaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä työstää palvelulupaus. Itä-Suomen kirjastojen suunnasta tulee konkreettinen työväline kirjastojen kehittämisen tueksi, jota erilaiset ja erikokoiset kirjastot voivat toteuttaa resurssiensa mukaan. Yhteinen suunta edistää itäsuomalaisten kirjastojen yhteistyötä.
Hankkeeseen palkataan viideksi kuukaudeksi työntekijä, joka työstää Itä-Suomen kirjastojen suuntaa osallistamalla kirjastojen henkilöstöä. Työntekijä toimii Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkoston ohjauksessa. Henkilökunnan osallistaminen tapahtuu kehittämisverkoston kautta sekä yhteisessä suunnan etsimistilaisuudessa, johon kutsutaan kirjastojen henkilökuntaa Itä-Suomesta. Osallistamistilaisuudessa olisi ulkopuolinen konsultti, joka käytäisi osallistavaa menetelmää (esimerkiksi tulevaisuuden muistelua) suuntapuheen aktivoimiseksi. Hankkeeseen palkattu työntekijä työstää hankkeesta raportin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kunnat
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 950
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi