Syntynyt lukemaan : tuttikerholaisesta eskariksi
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
U-M Kivi
Alavieskan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pokelantie 3
85200
Bibliotekets telefonnummer : 
044-5395 269
Bibliotekets e-postadress : 
alavieskan.kirjasto@alavieska.fi
ISIL-kod : 
Fi-Alavi
FO-nummer : 
0184674-5
Ansvarsperson : 
Ulla-Mari Kivi
Telefonnummer : 
044-5395268
E-post : 
ulla-mari.kivi@alavieska.fi
Projektets målsättning: 

Syntynyt lukemaan: tuttikerholaisesta eskariksi- hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja lapsiperheitä lukemaan entistä enemmän ja käyttämään kirjastopalveluja.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen aikana tehdään vuosikellomainen, käytännönläheinen toimintasuunnitelma pienten lasten (0 - 6 v.) lukemisharrastuksen edistämiseksi ja otetaan suunnitelma käyttöön.

Kirjaston aktivoituminen lastenkirjastotyössä: satutunnit, satukerho, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, kirjavinkkaukset, lasten kuvataidenäyttelyt perhe-ja lastentapahtumat kirjastossa sekä kirjaston osallistuminen muiden järjestäjien tapahtumiin.

Projektbeskrivning : 

Alavieskan kunnankirjasto haluaa tukea lasten ja koko perheen lukemisharrastukseen kasvamista ja innostumista, mikä on projektin ensisijainen tavoite.  Samalla voidaan tuottaa lapsiperheille elämyksiä ja tarjota kirjasto lapsiperheiden yhteisöllisenä kohtauspaikkana.  Kohderyhmä on 0-6-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Projektin aikana luodaan käytännöllinen ja toimiva malli, jota voidaan toteuttaa kirjastossa projektin päätyttyäkin.  

Projektin tavoitteet ovat linjassa myös Tiekkö-kirjastojen 2015-2020 ja Oulun eteläisen kirjastojen 2015-2020 strategisiin linjauksiin. Molemmissa strategioiden painopistealueiksi on kirjattu kirjallisuuden harrastus ja lukemisen edistäminen.

Projektiin palkataan työntekijä neljäksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä kartoittaa ja ottaa yhteyttä kunnassa toimiviin palvelujen tarjoajiin ja vapaaehtoissektorin toimijoihin, joiden palveluja lapsiperheet käyttävät kuten neuvola, varhaiskasvatus, perhekahvila ja seurakunta. Yhteydenottojen jälkeen luodaan lukemisharrastuksen edistämistä ja kirjastopalvelujen tarjoamista koskeva toimintasuunnitelma, joka toteutetaan kertaalleen projektin aikana. Suunnitelmassa huomioidaan eri-ikäiset lapset siten, että toiminnan sisältö on kohderyhmälle sopiva.

Projektityöntekijän tehtävänä on pyrkiä mukaan lapsiperheille suunnattuihin tilaisuuksiin ja toisaalta kutsua lapsiperheitä ja lapsiperheiden kanssa työskenteleviä kirjastovierailuille.  Projektityöntekijä on lukemiskulttuurin lähettiläs, jonka tehtävä on vakuuttaa ja vaikuttaa siten, että lukemisen merkitys kirkastuu aikuisille osallistujille. Kerrotaan kirjaston palveluista, vinkataan ja järjestetään asiantuntijaluento. Lapsille järjestetään monipuolisia satutunteja ja teatteria sekä lukuponin vierailuja. Toiminnan tavoitteena on, että lapset kokevat kirjaston miellyttäväksi paikaksi, josta tulee osa heidän elämäänsä. 

Kirjastoon hankitaan elokuvalisenssi, jotta vauva-vanhemmat-elokuvaillat ovat mahdollisia ja elokuvaesityksiä voidaan järjestää myös pienille lapsille. Alavieskassa ei ole elokuvateatteria.

Kirjastohenkilöstö antaa oman työpanoksensa projektiin osallistuen tapahtumien tuottamiseen jotka suunnitellaan yhdessä projektityöhenkilön kanssa. 

Toimivan mallin luomiseksi kaikki projektiin liittyvät asiat dokumentoidaan tarkasti, ettei jatkossa toimintaa tarvitse käynnistää nollapisteestä uudelleen ja uudelleen, vaan toteuttamissuunnitelman päivitys riittää. Toteuttamissuunnitelmaan kirjataan, miten kirjasto tukee suunnitelmallisesti lasten kasvamista lukijoiksi ja miten eri-ikäiset pienet lapset tavoitetaan parhaiten.

Tidigare projekt: 

Hankkeeseen on saatu idea italialaisesta Nati per leggere-ohjelmasta: http://www.natiperleggere.it/

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Alavieskan kunnankirjaston Syntynyt lukemaan: tuttikerholaisesta eskariksi-hankkeen tavoitteena oli tukea lasten ja koko perheen lukemisharrastukseen kasvamista ja innostumista.  Lisäksi tuotettiin elämyksiä lapsiperheille ja tarjottiin kirjasto tilana lapsiperheiden yhteisöllisenä kohtauspaikkana.  Kohderyhmä oli 0-6-vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa. Projektin aikana luotiin käytännöllinen ja toimiva tapahtumien vuosikello- malli, jota toteutetaan kirjastossa projektin päätyttyäkin.  

Projektin tavoitteet mietittiin siten, että ne ovat linjassa myös Tiekkö-kirjastojen 2015-2020 ja Oulun eteläisen kirjastojen 2015-2020 strategisiin linjauksiin. Molemmissa strategioiden painopistealueiksi on kirjattu kirjallisuuden harrastus ja lukemisen edistäminen.

Tavoitteena oli palkata hankkeeseen projektityöntekijä neljäksi kuukaudeksi. Rahoitus jäi suunnitelmaa pienemmäksi, joten projektityöntekijä työskenteli kolme kuukautta osa-aikaisena.Projektityöntekijä kartoitti ja otti yhteyttä kunnassa toimiviin palvelujen tarjoajiin ja vapaaehtoissektorin toimijoihin, joiden palveluja lapsiperheet käyttävät kuten neuvola, varhaiskasvatus, perhekahvila ja seurakunta. Yhteydenottojen jälkeen luotiiin lukemisharrastuksen edistämistä ja kirjastopalvelujen tarjoamista koskeva toimintasuunnitelma, joka toteutetaan kertaalleen projektin aikana. Suunnitelmassa huomioidaan eri-ikäiset lapset siten, että toiminnan sisältö on kohderyhmälle sopiva.

Satutuntien määrä tuplattiin, koska niitä toivoivat kaikki yhteistyökumppanit. Samoin järjestettiin entistä enemmän lapsiperheille ja lapsille suunnattuja tapahtumia.  Kirjastossa järjestettiin lasten tekemiä näyttelyitä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.  Kerran kuussa kirjastossa toimii uusi Satukerho, joka toteutetaan yhteistyössä Alavieskan 4H:n kanssa. Kirjasto vieraili seurakunnan perhekerhossa, yhteisvastuutempauksessa ja lasten leikkikenttätoiminnassa. Kirjastossa järjestettiin mm. askartelupaja (4h yhteistyössä), keppihevosten näyttely, jonka tuomaroi eläinlääkäri, pehmolelujen kirjastoyö, jota ennen lelut punnittiin ja mitattiin (neuvola yhteistyössä), kirjastogolfrata, pellepari Nelli ja Niilo, teatteri Mukamas ja Mimmi-lehmä kirjavinkkari vieralivat, kirjailija Anneli Kanto piti kaksi satutuntia, poliisi ja poliisikoirat vierailivat ja kirjaston oma lukuponi Moona ja lukukoira Elvis tapasivat lapsia. Myös Kirjastokettu osallistui satutunneille.

Lisäksi tehtiin esite lukemisen tärkeydestä (vanhemmille jaettava) ja kirjalista 0-6 v. sopivista lastenkirjoista, jotka löytyvät oman kirjaston kokoelmista.
Pikkulapsiperheille järjestettiin oma perheiden lukudiplomi keväällä ja syksyllä.  Perheen tehtävä oli lukea ääneen kotona kuusi lastenkirjaa ja täyttää arvostelulomake (tähtiarvostelu) lukemistaan kirjoista.  Perhe palautti lomakkeen kirjastoon ja sai lukudiplomin ja osallistui kirjaston järjestämään lastenkirja-arvontaan.  Kaikkiaan palkittiin kuusi perhettä. Osallistuminen oli huomattavasti laimeampaa verrattuna siihen, miten ahkerasti lapsiperheet käyttävät kirjastoa. Kirjapalkintoja pyydettiin tätä tarkoitusta varten Suomen suurimmilta lastenkirjakustantajilta. Kustantajat lähtivät kiitettävästi mukaan lukemisen edistämiseen. Lahjoituksena saatiin kymmenittäin laadukkaita lastenkirjoja.

Kirjasto houkuttelee jatkossakin pienten lasten vanhempia kirjastokäyttäjiksi. Kirjasto laati lasta odottaviin perheisiin kutsukirjeen, jota neuvola jakaa asiakkailleen. Kun kutsun saanut perhe tulee kirjastoon, he saavat vauvalle oman katselukirjan ja halutessaan myös kirjastokortin. Katselukirjat hankittiin projektirahoilla. Alavieskaan syntyy 20-30 lasta vuodessa.

Yhteistyössä tärkeä, uusi yhteistyökumppani oli JEDU Ylivieskan ammattiopisto ja media-assistenttilinja, joka suunnitteli hankkeen aikana tehdyt esitteet, julisteet ja kirjanmerkin.  Hyvää yhteistyötä tehtiin myös Alavieskan varhaiskasvatuksen, seurakunnan, 4H:n, neuvolan, yhtenäiskoulun, poliisin ja MLL:n osaston kanssa.

Näiden lisäksi hankkeessa järjestettiin seutukunnan kirjastoammattilaisille ja muille pienten lasten kanssa toimiville ammattilaisille sekä vanhemmille yhteinen koulutustilaisuus lukemisen merkityksestä ja lukemaan innostamisesta 27.4.2017 Alavieskan Linnakalliolla. Kouluttajaksi saatiin alan suomalainen kärkinimi, FT Päivi Heikkilä-Halttunen. Hän on sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden vapaa tutkija, kriitikko, tietokirjailija ja kouluttaja. Koulutuksessa oli 25 osallistujaa. 

Kirjastoon ei hankittu elokuvalisenssiä, koska yksi elokuvatoimittajista myi elokuvia, jotka sisältävät esittämisoikeuden kirjastossa. Minikinoa päästiin näin kokeilemaan, mutta osallistujamäärä oli vähäistä. Alavieskassa ei ole elokuvateatteria.

Toimivan mallin luomiseksi kaikki projektiin liittyvät asiat on dokumentoitu tarkasti, ettei jatkossa toimintaa tarvitse käynnistää nollapisteestä uudelleen, vaan toteuttamissuunnitelman päivitys riittää. Toteuttamissuunnitelmaan on kirjattu, miten kirjasto tukee suunnitelmallisesti lasten kasvamista lukijoiksi ja missä ja miten eri-ikäiset pienet lapset tavoitetaan parhaiten. 

Hankkeen omakustannukset 4396 euroa olivat melkein puolet hankerahasta, joka oli 10 000 euroa. Omarahoitusosuus koostui lähes kokonaan henkilöstökuluista, koska uuden toiminnan käynnistäminen ja runsas tapahtumatuotanto vaativat henkilöstöresurssia. Tässä vaiheessa ei ollut käytettävissä projektityöntekijän resurssia. Hankerahojen kustannuksista lähes puolet meni henkilöstökuluihin. Muita kuluja kertyi vierailijoiden kustannuksista,  matkakustannuksista, ilmoittelusta ja painotuotteista. Hankeraha tuli käytetyksi kokonaan, ja se mahdollisti osaltaan monipuolisen toteutuksen.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa tuotettiin yleisesite lukemisen merkityksestä lapselle, valikoimaluettelo lastenkirjoista, kirjanmerkit, kaksi julistetta, perheiden lukudiplomi ja lukudiplomiin liittyvä kirja-arvostelulomake, infokirje jaettavaksi neuvolaan sekä Syntynyt lukemaan-heijastimia jaettavaksi syksyn 2018 eskareille. 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa oli 3 kk osa-aikainen projektityöntekijä (kirjastonhoitaja), joka tapasi kaikki yhteistyökumppanit ja osaa heistä useampaankin kertaan. Saatujen toiveiden pohjalta laadittiin suunnitelma kirjaston vuosikelloksi pienten lasten ja lapsiperheiden lukemaan innostamiseksi. Kirjaston henkilökunta työsti suunnitelmaa edelleen ja mietitti, mihin pienen kirjaston henkilöstöresurssit riittävät ja mitä kukin haluaa tehdä.

Vuosikellon toteuttaminen jäi hankkeen aikana kirjastohenkilökunnalle, jonka resursseja hankkeeseen käytettiin yli 200 tuntia. Lähes kaikki vuosikellossa suunnitellut toimenpiteet toteutettiin kertaalleen vuoden aikana. Käytännön kautta nähtiin toimivat osiot ja ne, mitkä ei toimi tai mitä pitää edelleen kehittää tai mistä pitää luopua. Hankkeen tavoitteisiin päästiin ja tavoitteet jopa ylitettiin, vaikka kyseessä oli pieni hanke. Uuden toimintasuunnitelman mukaisesti alettiin toimia heti vuoden 2017 alusta, ja suunnitelma toi uutta ja pysyvää sisältöä ja puhtia lastenkirjastotyöhön ja lukemiseen innostamiseen. Kirjastolla on nyt enemmän tarjontaa pienille lapsille, aivan uusia tapahtumia, uutta yhteistyötä eri toimijoiden eli kolmannen sektorin kanssa. Uudet kumppanuudet ovat kirjastolle tärkeä voimavara ja yhdessä voidaan saada monenlaista hyvää aikaan. Lisäksi kirjaston sisällä vastuu lasten lukemisen innostamisesta jakaantuu useammalle työntekijälle. 

Pienten lasten tapahtumatarjontaan kuului aiemmin yksi satutunti/kuukausi, aineiston lainaamismahdollisuudet ja satunnaisia pienille lapsille sopivia esityksiä tai tapahtumia (nukketeatteria jne). Nyt pienten lasten kirjastotyö ja lukemaan innostaminen on systemaattisempaa ja kirjasto tavoittaa ikäluokat 0- 6 vuotiaat useamman kerran vuodessa.

Hanke sai hyvin näkyvyyttä paikallislehdessä ja seutukunnan lehdissä. Hanke esiteltiin myös IFLA-konferenssissa Wroclawissa, Puolassa posterina ja sai myös kansainvälistä kiinnostusta.
Satutunneista, Satukerhosta ja lastentapahtumista tiedotettiin sähköpostitse, Facebookissa, kirjaston verkkosivuilla, paikallislehdessä ja  tekemällä mainoksia kirjaston ilmoitustaululle ja  yhteistyökumppaneille (varhaiskasvatus, päiväkodit, neuvola, eskarit, srk/perhekerho, 4H, urheiluseura) esille laitettaviksi. 

Kirjaston lainaustilasto nousi 00,9 prosenttia edellisvuodesta. Lasten lainaluvuissa nousu oli suurempi: lasten kaunokirjallisuuden lainamäärät kasvoivat 2,98  prosenttia ja tietokirjojen 5,96 prosenttia.

Fortsatta åtgärder: 

Toteutetaan hankkeessa tehtyä vuosikelloa ja päivitetään suunnitelmaa tarpeen mukaan. Ollaan avoimia uudenlaiselle yhteistyölle ja uusille yhteistyökumppaneille.

Pienellä paikkakunnalla lastenkulttuuritarjontaa ei ole liikaa. Olennaista on kohderyhmän, heidän vanhempiensa ja ammattikasvattajien tavoittaminen. 

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 600
Egen finansiering: 
€1 800
Budget sammanlagt: 
€15 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 396
Egen finansiering: 
€4 396
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
25henkilö/person
Antalet evenemang: 
44kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 249henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.