Sytytä lukuinto!
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmeksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kötsintie 2
75500
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Kärkkäinen
Puhelin : 
04010 45109
Sähköposti : 
kirsi.karkkainen@nurmes.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa/hoitajiensa lukuinnon sytyttäminen ja lukemisen lisääminen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä ja osallistujat. Saatu palaute.

Kuvaus : 

Hanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan palkataan lasten kanssa hyvin toimeentuleva henkilö. Hanketyöntekijän tehtävänä on ottaa yhteyttä muihin toimijoihin. Hän suunnittelee ja toteuttaa tapahtumat ja tekee jaettavan materiaalin. Lopuksi hanketyöntekijä tekee loppuraportin ja mahdolliset jatkosuunnitelmat. Hanke toteutetaan keväällä 2018 kuuden kuukauden aikana. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Varhaiskasvatus, seurakunta, neuvola, MLL, perhetyöntekijä, päiväkodit, perhepäivähoitajat, aikuisopisto, Sepot-urheiluseura, musiikkiopisto
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000