Tämän päivän nuori maahanmuuttaja on huomisen suomalainen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
040 6306240
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Markku Kesti
Puhelin : 
040 6306240
Sähköposti : 
markku.kesti@kotka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tämän projektin tavoitteena on palkata kirjallisesti suuntautunut nuorisotyön ammattilainen, luomaan toimivia käytäntöjä ja auttamaan maahanmuuttajalasten kotouttamisessa järjestämällä heille ohjattua ja valvottua tekemistä, jotta nuoret saisivat kohdennettua energiaansa rakentavasti paikkojen särkemisen ja häiriökäyttäytymisen sijaan. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-          Ohjattuun toimintaan osallistuvien nuorten määrä.

-          Järjestetyn ja ohjatun toiminnan määrä tunteina

Kuvaus : 

Taustaa

 Kotkan kaupunginkirjastolla on ollut käynnissä AVIn rahoittama hanke, jossa Karhuvuoren köyhässä ja vahvasti maahanmuuttajataustaisessa lähiössä on nuoria osallistamalla koetettu luoda heistä osallistuvia ja vastuullisia asiakkaita.

Kun sekä kaupunginkirjaston että nuorisotoimen resursseja on kohdennettu tähän Karhuvuoreen kohdistuvaan hankkeeseen, ei paikallisia hyviä käytäntöjä ole saatu siirrettyä osaksi koko kaupungin kirjastolaitoksen ja nuorisotoimen prosesseja. Kotkan keskustassa ajelehtii tällä hetkellä huomattavan suuri joukko taustaltaan suurelta osin maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Ohjatun tekemisen puutteessa nuorten energia on kanavoitunut levottomuudeksi ja osin häiriökäytökseksi. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan riitojen asettuminen ajoittain kansallisuusrajojen mukaisiksi. Nuorisotoimen kanssa on tehty hyvää yhteistyötä, mutta on koettu, että työaika menee tilanteista selviytymiseen eikä ongelman syihin ja henkilökunnan täydennyskoulutukseen ehditä paneutua.

 Kotkan kaupungin lasten ja nuorten palvelut on siirtänyt toimintansa fokusta Karhuvuoreen ja muihin lähiöihin. Tämä on synnyttänyt positiivisia vaikutuksia toiminnan kohteissa, mutta samalla Kotkansaarella, jossa pääkirjastokin sijaitsee, on Lasten ja nuorten palveluilla niin niukasti henkilökuntaa, että heillä ei ole henkilöresursseja kehittää ja uudistaa Kotkan kirjastojen toimintaprosesseja.

Nykytilanne

Kotkan kaupunginkirjaston tilat ovat riittävät, mutta soveltuvat huonosti nuorten omaehtoiseen ja vapaaseen toimintaan. Ohjaajan palkkaaminen mahdollistaisi myös kirjaston kokous- yms. tilojen käyttöönottoa nuorille järjestettävään ohjattuun toimintaan.

Kotkan kirjastoissa on vilkas tapahtumatuotanto. Vuonna 2015 pelkästään kirjaston lasten- ja nuortenosasto järjesti noin sata tapahtumaa joissa kävi yhteensä lähes kolmetuhatta lasta ja aikuista. Toisaalta useimpina kirjaston aukiolopäivinä ei ole ainuttakaan lasten tai nuorten tapahtumaa! Nuorten näkökulmasta nämä tapahtumat ovat kuitenkin ylhäältä järjestettyjä eivätkä ne ole omaehtoisia ja nuorista itsestään ja juuri heidän tarpeistaan lähteviä ja juuri tähän tarpeeseen projektin olisi tarkoitus kohdentua.

Toteutus

Projektin rahoitus koostuisi hanketyöntekijän palkkaamisesta siten että hän olisi kolme päivää viikossa Pääkirjastossa ja kaksi päivää Karhuvuoressa, yht. 20 h / vk kuuden kuukauden aikana. Karhuvuoren osalta kyseessä on siis projektin jatko, jotta hyvin alkanut kehitys ei loppuisi ennen kuin tulokset on saatu vakiinnutettua pysyviksi toimintamalleiksi. Työntekijäkulujen lisäksi rahaa haetaan henkilökunnan ammatilliseen täydennyskoulutukseen (esim. http://www.psyk.fi/node/141#.WBBjB_mLTIU), jotta myös kirjaston henkilökunta saisi paremmat ammatilliset valmiudet kohdata ongelmanuoria.

Hankkeen budjetti

Budjettiin sisältyy ohjaajan palkka. Hankkeessa on budjetoitu myös henkilökunnan koulutusta, vierailevia esiintyjiä,

Omavastuu koostuu kirjaston ja nuorisotoimen henkilökunnan työpanoksesta sekä työtiloista ja –välineistä sekä projektityöntekijän työtilasta ja –välineistä. Lisäksi omavastuuseen sisältyy tarjoilua sekä markkinointiin liittyviä kuluja.

Syksy 2017

-       Ohjaajan palkka, 20 h / vk, 3 päivää pääkirjasto+2 päivää Karhuvuori, yht. n. 3 kk  4200 €

-       ammatillinen täydennyskoulutus n. 2000€

-       Tarvikkeet kerhotoimintaa ja tarjoilu 500€

 kevät 2018:  

-       Ohjaajan palkka, 20 h / vk, 3 päivää pääkirjasto+2 päivää Karhuvuori, yht. n. 3 kk  4200 €

-       ammatillinen täydennyskoulutus n. 2000€

 

Oma työaika, valmistelu ja toteutus n. 1500€

Omavastuuosa koulutuksesta 1000 €

Tarvikkeet ja tarjoilut 500€

Yhteensä 15 900 €

Avustusta haetaan 12 900 €

 

Yhteistyökumppanit,

Kotkan kaupungin nuorten palvelut, Leena Ruotsalainen p. 040 779 0162

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kotkan kaupunki / Nuorisotyön yksikkö / Leena Ruotsalainen
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kotkan kaupunki / Nuorisotyön yksikkö / Leena Ruotsalainen, p. 040 7790162, leena.ruotsalainen@kotka.fi 

Aiemmat hankkeet: 

Karhuvuoren nuoret häiriötekijästä osallistuviksi asiakkaiksi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli palkata kirjallisesti suuntautunut nuorisotyön ammattilainen, luomaan toimivia käytäntöjä ja auttamaan maahanmuuttajalasten kotouttamisessa järjestämällä heille ohjattua ja valvottua tekemistä, jotta nuoret saisivat kohdennettua energiaansa rakentavasti paikkojen särkemisen ja häiriökäyttäytymisen sijaan.

 

Hankkeen toteutus:

 

Heti alkuun projekti jakautui kahteen osaan:  Toinen osa toteutettiin Karhuvuoren lähikirjastossa ja toinen pääkirjastossa kaupungin keskustassa.

 

Karhuvuori

 

Nuorisotyöntekijä aloitti työskentelyn Karhuvuoren lähikirjastossa lokakuusta 2017 ja jatkoi aina marraskuun loppuun 2018, lukuun ottamatta kesäkautta. Hän oli kirjastossa yhtenä iltana viikossa n. viisi tuntia kerrallaan. Tarkoituksena oli opastaa nuoria kirjaston sääntöihin, mutta enemmänkin olla läsnä nuorille. Joinakin iltoina myös kirjastovirkailija on ollut mukana nuorisotyöntekijän työparina. Toiminta on ollut jokseenkin vapaamuotoista: pelaamista, keskustelua nuoria askarruttavista asioista, läksyjen tekoa ja suomen kielen opiskelua. Kunkin illan toimintaan osallistui kirjastossa 10-35 nuorta.

 

Karhuvuoren kirjasto sijaitsee kiinteistössä, jossa on myös nuorisotila ja yläaste. Vuoden 2018 syksyllä koulun puolella oli väistötiloissa myös alakoulun oppilaita. Näin nuorisotoimen ja koulun tiloja ja välineitä hyödyntämällä saatiin kirjastossa oleileville nuorille monipuoliset toimintamahdollisuudet. Nuoret mm. saivat käyttää nuorisotoimen pelejä ja pelikonsoleita. Koska projektissa työskentelevä nuorisotyöntekijä teki osan työajastaan nuorisotoimen puolella, synergiaetuja tuli hyödynnettyä hankkeessa hyvin. Koska Karhuvuoren alue on väestöltään hyvin monikulttuurinen, erilaisuuden hyväksyminen ja toisenlaisten toimintatapojen ymmärtäminen nousivat nuorten kanssa toimiessa tärkeiksi. Unoa ja Afrikan tähteä pelatessa nuoret opettivat toisilleen suomen kielen sanoja ja mukaan vedettiin ryhmäytymään myös yksinäisiä lapsia ja nuoria. Yhteisen toiminnan avulla voitiin myös lähentää erilaisia nuorisoryhmiä toisiinsa.

 

Syksyllä 2018 pari isompaa tyttöä alkoi pitää Touhutiistai kerhoa alakouluikäisille ja nuorisotyöntekijä toimi heidän tukenaan ja ohjasi samalla isompien ryhmää. Koska nuorisotyöntekijän jalkautuminen kirjaston puolelle osoittautui menestykseksi, on nuorisotoimi päättänyt jatkaa tällaista toimintaa kirjastossa, vaikka hanke päättyykin.

 

Kotkan pääkirjasto

 

Toinen osa projektia toteutettiin Kotkan pääkirjastolla ja osin pääkirjaston vieressä sijaitsevassa nuorisotalossa. Projekti alkoi syksyllä 2017, ja alkuun se onnistui hyvin: Lapsille järjestettiin projektihenkilön, nuorisonohjaajan (joka on itsekin kaksoiskansalainen), kautta aktiviteettejä ja nuoret saivat luvallisen ja itselleen mieluisen tavan purkaa energiaa ja tämä auttoi vähentämään järjestyshäiriöt pääkirjastolla lähes nollaan. Noin projektin puolivälissä keväällä 2018 lasten vanhemmat puuttuivat asiaan ja osa vanhemmista kielsi omia lapsiaan tulemasta kerhotoimintaan. Taustalla olivat pääosin vanhempien keskinäiset kulttuurillisuskonnolliset erimielisyydet. Kun osa ryhmästä ei enää päässyt mukaan, jäivät kaikki pois, jotta lapset voisivat viettää aikaa yhdessä. Eli tavallaan, vaikka projektin loppu pääkirjaston osalta epäonnistui, oli tavoite saavutettu, koska toiminta oli edistänyt ryhmäytymistä (erityisesti maahanmuuttajataustaisten) nuorten kesken. Projektin loppu toteutettiin kertaluontoisina tapahtumina alkuperäisen ohjaajan johdolla ja vaikka osallistuminen säännölliseen toimintaan hiipuikin, oli näissä tapahtumissa hyvin osallistujia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke saavutti päätavoitteensa, se rauhoitti kirjastoa molemmissa toimipisteissä ja monipuolisti nuorille kuvaa kirjastosta, jossa voi tehdä monenlaista oleilun lisäksi. Yhdessä tekeminen ja henkilökuntaan tutustuminen rakentavassa hengessä olivat projektin parasta antia. Hanke auttoi myös erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevien nuorten ryhmäytymisessä ja veti mukaan yksinäisiä nuoria erityisesti Karhuvuoren kirjastossa.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Karhuvuoren kirjastossa nuorisonohjaajat jalkautuvat jatkossa myös kirjaston puolelle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada kaikkiin kirjastoihin kirjasto-nuorisotyöntekijä. Kuntatalouden haasteet saattavat tuoda ongelmia tavoitteen saavuttamiseen.

Aloituspäivämäärä : 
16/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 632
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 632
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
64kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 188henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi