Tableteilla tiedonhakuun
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jämijärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 2
38800
Kirjaston puhelin : 
040 7699181
Kirjaston sähköposti : 
jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jamja
Y-tunnus : 
0133127-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Kantonen
Puhelin : 
040 7699181
Sähköposti : 
jamijarvi.kirjasto@jamijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankitaan kirjastoon asiakkaiden käyttöön langaton verkko ja neljä tablettia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastossa on toimiva langaton verkko. Asiakkaat käyttävät tabletteja.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on hankkia Jämijärven kirjastoon langaton verkkoyhteys, neljä tablettitietokonetta, kahdet kuulokkeet ja yksi lukittava pöytäteline. Kirjastossa aloitetaan opastukset tablettien, verkkokirjaston ja e-aineiston käytöstä. Lisäksi kirjasto tarvitsisi skannerin.

Langaton verkko takaisi nopean verkkoyhteyden tableteille ja helpottaisi lisäksi asiakkaiden omien laitteiden käyttöä kirjastossa. Tablettien avulla olisi helpompi esitellä ja kokeilla kirjaston e-aineistoa. Erilaisia opastuksia olisi mahdollista pitää myös pienille ryhmille, esimerkiksi senioreille. Koululaisvierailuilla tableteilla olisi useamman oppilaan mahdollista tehdä hakuja verkkokirjastosta ja hyllypaikkatiedot olisi helppo tarkistaa tabletin ruudulta kirjoja etsiessä. Tableteilla voisi myös pelata, ja kun käytössä olisivat kuulokkeet, pelien äänet eivät häiritsisi muita kirjaston asiakkaita. Yksi tableteista voisi toimia tiedotuskanavana lukittavassa pöytätelineessä lainaustiskillä silloin, kun se ei olisi asiakkaiden käytössä.

Hankkeen aikana kirjasto aloittaa koululuokkien kirjastovierailut. Kirjasto järjestää ainakin kaksi vierailua, joilla harjoitellaan kirjastoaineiston hakua tabletteja käyttäen ja tutustutaan kirjaston e-aineistoihin ja verkkokirjaston sisältöön. Lisäksi pyritään järjestämään ainakin yksi tapahtuma senioreille, esimerkiksi SeniorSurf-päivä, johon voidaan kutsua myös ulkopuolisia tahoja kertomaan verkkopalveluistaan. Yksittäisiä asiakkaita opastetaan osana asiakaspalvelua.

Hankerahoituksella hankittavien laitteiden hinta-arvio on yhteensä noin 2100 €. Neljä tablettia (á 350), neljä koteloa tableteille (á 30 €), kahdet kuulokkeet (á 40 €), yksi lukittava teline (noin 50 €), langattoman verkon tukiasema (noin 200 €) sekä skanneri asiakaskäyttöön (noin 200 €). Loppuosalla haetusta hankerahoituksesta (600 €) maksettaisiin langattoman verkon asennustyöt, laitteiden hankintaan, asennukseen ja tablettien suojaukseen liittyvä työ. 

Kunnan omaksi osuudeksi jäävät liittymän kuukausimaksut, telineen kiinnitys sekä tablettien käyttöönottoon, ohjeiden laatimiseen, tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä työ. Tapahtumien ajaksi kirjastoon palkataan mahdollisesti toinen työntekijä hoitamaan asiakaspalvelua.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Jämijärven kirjastoon hankittiin asiakkaiden käyttöön langaton verkkoyhteys, neljä tablettia (iPad), tableteille suojakotelot ja kahdet kuulokkeet.

Kirjaston langaton verkko helpottaa asiakkaiden omien tietokoneiden ja tablettien käyttöä kirjaston tiloissa ja mahdollistaa kirjaston e-lehtipalveluiden käyttämisen omalla laitteella. On tärkeää, että kunnassa on paikka, jossa voi käyttää langatonta verkkoa, jos kotona ei ole verkkoyhteyttä tai omassa verkkoyhteydessä on ongelmia. Langaton verkko tarjoaa myös nopean verkkoyhteyden kirjaston tableteille, joilla asiakkaat voivat kokeilla ja käyttää kirjaston e-aineistoja, jos heillä ei ole omaa laitetta. Kirjastossa on kaksi varattavaa tietokonetta (pöytäkonetta), mutta ne sijaitsevat eri huoneissa. Tablettien avulla erilaisia opastuksia on jatkossa mahdollista pitää myös pienille ryhmille.

Hankerahoituksella hankittavien laitteiden hinta oli yhteensä noin 1985 €, mikä sisältää neljä tablettia (1372 €), neljä koteloa tableteille (81,60 €), kahdet kuulokkeet (52,26 €) sekä langattoman verkon kontrollerin ja yhden tukiaseman (480 €).

Kunnan omasta osuudesta on maksettu työn osuus eli langattoman verkon asennuskulut (300 €) sekä tablettien hankintaan ja käyttöönottoon liittyvä työ (201 €).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana ei tuotettu materiaalia lukuun ottamatta langattomasta verkosta ja tableteista kertovia ilmoituksia kirjastossa, kunnan verkkosivuilla ja kuntatiedotteessa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston langaton verkko on osoittautunut tarpeelliseksi ja tärkeäksi erityisesti silloin, kun asiakkaan oma verkkoyhteys kotona ei toimi.

Langattoman verkon tukiaseman sopivan paikan valinta vaati kokeilua, koska kirjastotila on pitkänomainen ja väliseiniä monta. Ensimmäisellä kerralla tukiasema sijoitettiin paikkaan, josta verkko ei yltänyt tarpeeksi hyvin asiakaspalvelutiskille. Tämä hidasti tablettien käyttöönottoa, koska en voinut tehdä tablettien alkuasennuksia kirjaston aukioloaikoina muun asiakaspalvelun ohessa. Tukiaseman siirtäminen toiseen paikkaan onneksi auttoi. Sopivien suojausasetusten miettiminen vei yllättävän paljon aikaa. Jälkeenpäin ajatellen kaikki tablettien käyttöönottoon liittyvä työ olisi kannattanut tehdä kirjaston aukioloajan ulkopuolella erikseen, jotta siihen olisi voinut keskittyä paremmin ja työtuntien määrä olisi ollut helpompi laskea. Laitteiden hankkimisen huono puoli on, että se lisää työmäärää, tabletteja pitää ladata ja päivityksiä asentaa.

Kirjaston tableteilla on mahdollista lukea esim. e-lehtiä (kirjastossa ePress- ja eMagz-palvelut). Tableteista on ollut ilmoitus sekä kuntatiedotteessa että kirjaston verkkosivuilla. Kirjastossa olen tiedottanut asiasta ilmoituksella sekä lainaustiskillä että lehtiosastolla. Mainostuksesta huolimatta vain muutama asiakas on kokeillut tabletteja, vaikka e-lehtenä olisi luettavissa monta lehteä, joita ei paperisina tilata kirjastoon. Tarvitaan ilmeisesti opastuksia eri palvelujen käytöstä, ennen kuin asiakkaat uskaltavat tarttua uuteen laitteeseen. Olen miettinyt, auttaisiko se, että tabletti olisi kiinnitetty pöytään tai telineeseen ja sitä saisi käyttää tarvitsematta esittää kirjastokorttia. Tällaisessa käytössä olen nähnyt tabletteja Tampereella Metson musiikkiosastolla. Asiakkaiden vähäinen kiinnostus tabletteja kohtaan on saanut välillä epäilemään, miten hyvin tabletti sopii kirjastokäyttöön, koska asiakas ei voi ladata ja käyttää haluamiaan sovelluksia ja osa toiminnoista on estetty. Toisaalta tabletit mahdollistavat opastukset. Tableteilla voi tietysti myös mm. pelata, kuunnella e-äänikirjoja, ottaa valokuvia, kuvata videoita, katsoa tai kuunnella radio- ja tv-ohjelmia ja videoita. Kun käytössä ovat kuulokkeet, äänet eivät häiritse muita asiakkaita. Tutustumalla muiden kirjastojen hankkeisiin löytyy varmasti lisää ideoita siitä, miten tabletteja voi hyödyntää.

On ollut ilahduttavaa huomata, että muut toimijat kunnassa ovat järjestäneet tai suunnittelevat järjestävänsä kirjastossa tilaisuuksia, joissa tutustutaan tablettien käyttöön. Helmikuun alussa oli kirjastossa Suomi 100 -vuoteen liittyen tablettiopastusta. Paikallisten eläkkeensaajien on myös tarkoitus pitää vuoden 2017 aikana opastusta eläkeläisille.

Jatkotoimenpiteet: 

Koululuokkien kirjastovierailuja, jotka oli tarkoitus aloittaa hankkeen aikana, aletaan toteuttaa keväällä 2017. Vierailuilla tutustutaan tablettien avulla verkkokirjaston käyttöön ja e-aineistoihin oppilaiden ikätasosta riippuen. Luokkien kirjastovierailuihin tullaan tuottamaan opetusmateriaalia. Jatkossa on lisäksi tarkoitus pitää asiakkaille lyhyitä opastuksia esimerkiksi e-äänikirjojen, e-lehtipalvelujen ja Yle Areenan käytöstä. Senioreille pyritään järjestämään SeniorSurf-tapahtuma, johon voidaan kutsua myös ulkopuolisia kertomaan palveluistaan (esim. omakanta). Lyhyt tabletin pikakäyttöohje voisi olla myös tarpeellinen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 486
Oma rahoitus yhteensä: 
€501
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti langattoman verkon ja laitteiden hankintaan. Avustusta ei myönnetä asennustöihin. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016