Tabletilla sujuvammin
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Teuvan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Porvarintie 39
64700
Kirjaston puhelin : 
040-1263276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@teuva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Teuva
Y-tunnus : 
0182734-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aki Rossi
Puhelin : 
040-1263278
Sähköposti : 
aki.rossi@teuva.fi
Kuvaus : 

Kirjaston palveluita löytyy yhä enemmän verkosta. Jotta palveluita voisi opetella, opettaa ja käyttää sujuvasti, tarvitaan asianmukaiset laitteet. Hankkeen avulla saadaan sekä kirjaston henkilökunta että asiakkaat tietoisemmiksi tabletin mahdollisuuksista kirjastossa ja edistetään samalla kirjaston palveluiden käyttöä.

Teuvan kirjasto tarjoaa asiakkailleen e-palveluita (mm. ePress, e-kirjat), joiden käyttö ei ole ottanut vielä kunnolla tuulta alleen. Yksi syy tähän on puutteelliset välineet. Palveluiden käytön opastaminen asiakkaille ja varsinainen käyttäminen olisi helpompaa ja käytännöllisempää tablettitietokoneen avulla. Palveluiden markkinointikin saisi uutta puhtia, kun koneet ovat ajan tasalla. Tablettia voidaan hyödyntää myös tavallisessa asiakaspalvelussa hyllyjen välissä sekä kirjastonkäytön opetuksessa koululaisille.

Avustuksella on tarkoitus hankkia yhteensä neljä tablettitietokonetta sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön. Omarahoitusosuudella hoidetaan henkilökunnan koulutus sekä tapahtumien markkinointi- ja opastusmateriaali.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankeen rahoilla Teuvan kirjastolle hankittiin yhteensä kolme kappaletta iPad-laitteita, joista yksi on varustettu SIM-korttipaikalla. Lisäksi hankittiin tableteille tarkoitettu Bluetooth-kaijuitin. Myös Senior Surf -tapahtuman markkinointiin käytettiin rahaa.

Yksi hankituista laitteista on ollut pysyvästi asiakaskäytössä ePress-palvelun digitaalisten sanomalehtien lukulaitteena kesästä 2014 alkaen. Loput kaksi ovat joko henkilökunnan käytössä työssä tai opetuskäytössä, kun koululaiset tulevat kirjastonkäytön oppitunnille kirjastoon.

Aikaisemmin Teuvan kirjastossa saattoi lukea ePress-lehtiä pöytäkoneilta atk-tilassa, mutta se ei ollut toimiva ratkaisu. Tavoite oli, että iPadin avulla palvelu olisi kätevämmin käytössä, kun laite on näkyvästi esillä ja se on helppokäyttöinen. Puolen vuoden kokemuksella voi sanoa, että palvelu ei ole vielä lyönyt läpi. Pääosin siksi, että asiakaskunta lukee mieluummin paperilehtiä ja osin siksi, ettei palvelu ole vielä löytänyt kaikkia. Lokakuussa 2014 Teuvan kirjasto oli mukana Senior Surf -tapahtumassa, jonka yhteydessä oli tarkoitus esitellä ePress-palvelua sekä kirjaston mobiiliverkkokirjastoa. Lehti-ilmoituksesta huolimatta paikalla kävi vain kolme ihmistä tutustumassa asiaan.

Tästä huolimatta hanke on onnistunut, sillä ePress-palvelu sinänsä on hyvä, melko kattava ja toimiva nimenomaan tabletilta käytettynä. Nyt palvelu on kunnolla käytettävissä ja todellinen vaihtoehto paperilehdille niiden asiakkaiden osalta, joille tämä tapa lukea lehtiä on mieluisampi.

Jatkotoimenpiteet: 

Koululaisten kirjastonkäytön opetuksessa laitteita tullaan käyttämään säännöllisesti vähintään mobiiliverkkokirjaston opetuksessa. Jatkossa tulee varmasti muitakin käyttötapoja. Lisäksi henkilökunta voi kehittää omia työtapojaan siten, että iPad-laitteesta on käytännön hyötyä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 777
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi