Tabletilla tietoyhteiskuntaan
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Janakkalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 2 A
14200
Kirjaston puhelin : 
03-6801390
Kirjaston sähköposti : 
neuvonta@janakkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Janka
Y-tunnus : 
00147510-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Matti Karvinen
Puhelin : 
03-6801274
Sähköposti : 
matti.karvinen@janakkala.fi
Kuvaus : 

Kirjasto haluaa tarjota mediakasvatusta ensisijaisesti koululaisille ja senioreille. Pyrkimyksenä on tätä kautta taata kansalaisten entistä paremmat tietoyhteiskuntavalmiudet.

OPS 2016 painottaa monialaista oppimista, jossa haluamme omalla ohjelmatarjonnallamme olla mukana. Oppijalähtöiset tavat tarjoaisivat kirjaston ja koulun yhteistyölle entistä paremmat lähentymisen mahdollisuudet. Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä pystytään tablettien avulla entisestään lisäämään. Tähän saakka toiminta on keskittynyt lainaukseen ja kirjavinkkaukseen, mutta nyt olisi mahdollista aloittaa mediakasvatuksen kehittäminen alakouluikäisten kanssa. Vuoden 2016 helmikuussa kirjasto aikoo ottaa osaa valtakunnalliseen mediakasvatusviikkoon opettamalla koululaisille medialukutaitoa. Kirjaston ja koulun yhteistyössä olisi nykypäivänä tärkeää opettaa entistä kriittisempää tiedonhakua. Kirjatrailereiden teko iMovie-ohjelman avulla on helppo ja lapsille erityisen mieluinen tapa opettaa mediakriittisyyttä sekä ryhmätyöskentelyä.

Nyky-yhteiskunnassa vaaditaan myös seniori-ikäisiltä tietokoneen käyttötaitoa hyvin monessa asiassa. Etenkin pienten kuntien palvelut ovat vähentyneet roimasti viime vuosina. Kirjaston rooli on tarjota tasapuolisesti valmiuksia pärjätä yhteiskunnassa. Tarkoituksenamme on opastaa senioreille alkeita eri aihepiireistä, kuten pankkipalveluiden käytöstä, kirjaston e-aineistojen käytöstä ja sosiaalisen median käytöstä. Haluamme myös opastaa kriittisyyteen Internetin käytössä ja tarjota esimerkkejä hyvistä verkkosivustoista ja -palveluista.

Kirjaston mediatarjonnasta vastaavat enimmäkseen kaksi henkilöä, jotka tekevät opetuksia työnsä ohessa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Saadulla avustuksella ja kirjaston omalla rahalla hankittiin 5 kpl IPadeja kirjaston henkilökunnan/asiakkaiden käyttöön. IPadeja käytetään kirjastonkäytönopetuksen apuvälineinä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankittuja tablettien avulla tullaan kirjaston ja koulujen välistä yhteistyötä monipuolistamaan mediakasvatuksen osalta (medialukutaito). Parannetaan kuntalaisten mahdollisuuksia selvitä mediayhteiskunnassa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto hankkii vuoden 2017 alussa LM Tietopalveluilta kolme ePress-lisenssiä. Yksi IPadeista tulee pääkirjastolla asiakkaiden käyttöön lehtien lukemista varten yhdessä pöytätietokoneen kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 868
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 368
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000
 
okm
avi