Tabletista monitoimityökalu Lappeenrannan maakuntakirjastoon
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 6161
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Kehittää lasten ja nuorten monilukutaitoja ja mediaosaamista kirjallisuuskasvatuksen kautta. Nuoria innostetaan lukemaan ja samalla tuottamaan itse uusin menetelmin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Traileripajojen määrä

Pajoihin osallistuneet.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Lappeenrannan maakuntakirjasto ja Lappeenrannan koulut ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-hankkeessa, ks.http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lukuinto-ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten monilukutaitoja ja mediaosaamista kirjallisuuskasvatuksen kautta. Nuoria innostetaan lukemaan ja samalla tuottamaan itse uusin menetelmin.

Kirjaston asiakkaana on nyt jo nuoria, jotka ovat tottuneet kosketusnäyttöön ja sen mukaisiin työvälineisiin pienestä pitäen. Lukuinto-hankkeessa opetellaan tiedonhankintaa ja tuottamista sekä tarinoiden, animaatioiden, käsikirjoitusten, omien kirjojen, kirjatrailereiden, sarjakuvien, kuvitusten ja kirjavinkkien tekoa hyödyntäen myös uutta teknologiaa kuten tablettitietokoneita osana mediakasvatusta.  Digitaalinen kuilu nuoriin verrattuna on havaittavissa sekä kirjaston asiakkailla että henkilökunnallakin. Henkilökunnan keski-ikä on korkea siksi myös heidän osaamistaan uuden teknologian osalta pitää päivittää.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tehostaa kirjastonkäytön opetusta koululaisille kirjaston tiloissa tablettitietokoneiden avulla. Silloin ryhmiä voisi joustavammin sijoittaa kirjaston eri tiloihin ja kehittää uudenlaisia mobiilitehtäviä tiedonhaun avuksi. Tablettitietokoneita voisi käyttää kirjastossa Lukuinto-sanataidekerhon työkaluina tekstin ja kuvan tuottamisessa, samoin muiden asiakasryhmien opastamisessa (seniorit, maahanmuuttajat, luku- ja kirjoittajapiirit) ja osallistamisessa sisällöntuotantoon (digitarinointi, kirjavinkit, kirjatrailerit). Henkilökunta voisi koulutuksen jälkeen käyttää tabletteja kuvaa, ääntä ja sanaa yhdistävässä kirjavinkkauksessa sekä käyttäjäkoulutuksessa esim. tietoverkkojen ja e-aineiston opastamisessa.

Tarkoitus on luoda vuosina 2015- 2016 hyviä käytänteitä, joita voidaan jatkaa myöhemmin itse koulun ja kirjaston yhteistyönä, myös maakunnallisesti Etelä-Karjalan kirjastoissa. Kokemuksia tablettitietokoneiden käytöstä henkilökunnan koulutuksessa ja asiakasryhmien palvelussa voidaan myöhemmin jakaa eteenpäin maakunnallisena koulutuksena, jolla edistetään kaikkien Etelä-Karjalan kirjastojen digiosaamista.

Hankeavustuksena haetaan rahoitusta uusien välineiden eli tablettitietokoneiden, niihin tarvittavien latauspisteiden ja hallintalisenssien (2 vuotta) ostoon sekä vierailevien kouluttajien palkkihin ja matkakuluihin.

Omarahoitusosuuteen kuuluvat henkilöstökulut, tilavuokrat, muut materiaalit ja tarjoilut.

KUSTANNUSLASKELMA

 

Haettava avustus:

 

Tablettitietoneet 22 kpl á 304,40 €, yhteensä 6697 €

Latausasemat, 2 kpl á 549 €, yhteensä 1098 €

Hallintaohjelmiston lisenssi / laite 6 € / vuosi = 22 x 6 € = 132 €, kaksi vuotta yhteensä 264 €

 

Matkakustannukset

Vieraileva kouluttaja, kaksi tilaisuutta

  • matkakustannukset 500 €

 

Palvelujen ostot

Vierailevat kouluttajat, kaksi tilaisuutta, luentopalkkiot yhteensä 1000 €

 

Haettava avustus yhteensä 9 559 €.

 

Omarahoitusosuus:

 

Henkilöstökulu:

Kirjastonhoitaja: kuukausipalkka 3400 €/kk, sivukuluineen ja lomarahoineen, 4477 €/kk, yhden viikon palkka (5 työpäivää) yhteensä 935 € (käytetyt kertoimet sivukulut 31 %, lomarahat 5%.

Vuokrat

Koulutustilaisuudet 2x100 yhteensä 200 €, muut tilaisuudet, tilavuokra 30 €/h, 40 h projektin ajan, yhteensä 1200 €. Vuokrat yhteensä 1400 €.

 Tarvikkeet

Koulutustilaisuuksien järjestäminen, tarjoilut ja muut tarvikkeet, 200 €

 

 Omarahoitusosuus yhteensä 2 535 €

 

Hankkeen kustannukset yhteensä 12 094 €.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tulokset

Hankeavustuksella hankittiin 15 iPad-tablettitietokonetta, yksi latausasema sekä hallintaohjelmistolinsenssit 2015 -2016.

Saimaan Mediakeskuksen Timo Kainulainen veti kaksi koulutuspäivää vuonna 2015 elokuussa ja joulukuussa. Koulutuspäivät olivat saman sisältöisiä. Niissä harjoiteltiin tabletin käytön perusteita, pohdittiin laitteiden käyttömahdollisuuksia kirjastossa lähinnä lasten ja nuorten kirjastotyössä sekä tutustuttiin laitteisiin hankittuihin iMovie, PuppetPals, Pages ja Book Creator - ohjelmiin. Koulutuksiin osallistui yhteensä 24 henkilöä. Kirjaston henkilöstöstä muutama alkoi koulutusten jälkeen tehdä itse kirjatrailereita ja käyttää niitä apuna kirjavinkkauksissa luokilla 1-9. Kirjatrailereita kirjavinkkauksen tueksi on nyt Lappeenrannan maakuntakirjastossa valmistunut vuoden 2016 loppuun mennessä 14 kappaletta.

Kirjaston asiakkaille tarjottiin yhdeksän 1,5 tunnin mittaista ryhmäopastuskertaa syksyllä 2015. Koulutuksissa tutustuttiin tablettien hyödyntämismahdollisuuksiin, esiteltiin erilaisia ohjelmia, perehdyttiin laitteiden asetuksiin sekä sovellusten lataamiseen ja poistamiseen. Myös tietoturva-asioita käsiteltiin. Osallistujia oli yhteensä 80.  

Hankkeen aikana kehitettiin eri-ikäisille sopivia toimintamuotoja, joiden avulla kirjallisuuden sisältöjä voidaan esitellä luovasti ja innostavasti. iPadeja käytettiin myös kouluvierailuilla kirjatrailerien tekemiseen. Trailerit toteutettiin iMovie -ohjelmalla tablettien omaa kameraa hyödyntäen.                                         

Pedagoginen informaatikko Enni Revello piti kirjatraileripajan Taavetin koulun 7A-luokalle 3.11.15, ja oppilaita oli 20. Paja kesti 2 oppituntia. Lisäksi hän toteutti 26.10.15 sekä 29.9.16 pääkirjaston Heili-salissa Ammattiopisto Luovin  kahdelle ryhmälle (28 osallistujaa) 2 tunnin pituiset opastukset tabletin sovellusten käytöstä.

Vuonna 2016 Pedagoginen informaatikko piti Etelä-Karjalan kouluilla yhteensä 25 iPad-kirjatrailerityöpajaa, joihin osallistui yhteensä 530 koululaista.

Maakuntakirjaston iPadeja hyödynnettiin myös kolmessa QR-koodisuunnistustehtävässä Etelä-Karjalan kirjastoissa ja Imatran Mansikkalan koululla vuoden 2016 aikana, samoin kolmessa kirjajulistetyöpajassa Lappeenrannan Myllymäen koululla, osallistujia julistepajoissa oli 99 henkilöä. Tehtävät ohjasi pedagoginen informaatikko Enni Revello.

7.10.2016 järjestettiin Lappeenrannan maakuntakirjastossa koulutuspäivä Tarinoista trailereihin: sadusta draamaa ja tarinoista trailereita (lasten- ja nuortenkirjastopäivä). Pedagoginen informaatikko Enni Revello esitteli QR-kooditehtävien tekoa ja iPadien hyödyntämistä kouluyhteistyössä. Lisäksi osallistujat tekivät lukemistaan kirjoista työpajatyöskentelynä tableteilla omat kirjatrailerit. Koulutuksessa oli mukana Etelä-Karjalan kirjastoammattilaisia sekä kasvatus- ja opetustoimen henkilöstöä Lappeenrannasta ja Luumäeltä.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana kehitettiin eri-ikäisille sopivia toimintamuotoja, joiden avulla kirjallisuuden sisältöjä voidaan esitellä luovasti ja innostavasti. iPadeja käytettiin myös kouluvierailuilla kirjatrailerien tekemiseen. Trailerit toteutettiin iMovie -ohjelmalla tablettien omaa kameraa hyödyntäen. 

Aloituspäivämäärä : 
06/06/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 559
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 535
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 094
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 079
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 079
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
24henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
80henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi