Tabletit hyötykäyttöön
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oriveden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 23
35300
Kirjaston puhelin : 
040-1339120
Kirjaston sähköposti : 
orivesi.kirjasto@orivesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Orive
Y-tunnus : 
0151789-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Asiala
Puhelin : 
040-1339119
Sähköposti : 
liisa.asiala@orivesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on hankkia tabletteja kirjastolle mediakasvatukseen ja muihin opastustilanteisiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilastoimme sekä opetuksen ja omien tablettien käytön, että myös tablettien lainauksen.

Kuvaus : 

Kirjasto hankkii 10 uutta tablettia. Näitä hyödynnetään kirjastonkäytön opetuksessa ja mediakasvatuksessa. Lukiolaisilla on tabletit käytössä koulun puolesta, mutta ala- ja yläkoululaisilla tilanne on toinen. Tällöin luokat voidaan jakaa pienryhmiin, ja antaa heille tabletit opetuksen seuraamiseen ja tehtävien tekoon. Kirjasto antaa verkkoaineistojen yms. opetusta myös muille asiakasryhmille. Opetustilanteiden ulkopuolella asiakkaat saavat lainata tabletteja kirjaston sisällä voidakseen hyödyntää verkkopalveluja ja wlania. Harkinnan varaan jää, lainataanko tabletteja myös "ulos", jolloin asiakkaat voivat tutustua tekniikkaan rauhassa - olettaen tietenkin, että he pääsevät verkkoon "kotioloissa". Yksi tabletti on tarkoitus sijoittaa lehtialueelle kiinteästi esim. vaijerin tai muun turvamekaniikan avulla. Lisäksi tabletteja voidaan hyödyntää myös e-aineistojen markkinoinnissa. Kirjaston koko henkilökunta osallistuu uusien laitteiden käytön ja media-opastuksen koulutukseen.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastojen hankkeet -sivuilla on 176 laitehankintoihin liittyvää hanketta. Tarkoitus on tutustua näihin, ja etsiä hyviä käytänteitä tablettien ja mediakasvatuksen kannalta. Lisäksi moni maakuntamme kunta on omaa kirjastoamme edellä tekniikan hyödyntämisessä, joten tarkoitus on kalastella hyviä ja luovia vinkkejä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastolle hankittiin 10 tablettia asiakaskäyttöön. Tabletteja hyödynnetään ohjauksissa, kuten oppilaskäyntien yhteydessä sekä kirjoittajaryhmien opastuksissa. Tabletteja myös lainataan asiakaskäyttöön kirjaston sisällä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Koulu- ja ryhmäopetus tehostuu, kun oppilaille voidaan antaa laitteen, mikäli heillä ei ole niitä omasta takaa. Tabletteja käytetään myös erilaisissa tapahtumissa, kuten pelipäivänä yms.

Jatkotoimenpiteet: 

Tablettien profiilien ja käytön sisältöjä on suunniteltu yhteistyössä koulujen kanssa. Profiileja muokataan myös aikuis- ja senioritapahtumia silmälläpitäen.

Lisätietoa: 

Koulutustilaisuuksia ja tapahtumia oli odotettua vähemmän johtuen alimiehityksestä. Oppilailla on usein jo omat laitteet mukana.

Aloituspäivämäärä : 
10/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 445
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
69henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
19henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi