Tabletit käyttöön!
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Isojoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kristiinantie 17 A
64900
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Saari
Puhelin : 
0468510970
Sähköposti : 
minna.saari@isojoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on hankkia Isojoen kirjastoon kaksi tablettia asiakaskäyttöön esim. e-aineistoihin tutustumiseen, mediakasvatukseen, kirjastonkäytön ja tietotekniikan opastamiseen sekä tiedonhaun opetukseen. Teemoina ovat monipuoliset lukutaidot, aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus sekä elinikäinen oppiminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tablettien käyttömäärät kirjattaisiin ylös, e-lehtien lukemismäärät

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelmana on tarjota eri-ikäisille kirjaston asiakkaille käyttöön kaksi tablettia kirjaston tiloissa e-aineistoihin tutustumista sekä tiedonhaun, mediakasvatuksen, kirjastonkäytön ja tietotekniikan oppimista varten. Tabletteja säilytettäisiin lainaustiskillä ja virkailija lainaisi niitä asiakkaille tunniksi kerrallaan.
Ensi vuoden alussa Isojoen kirjasto tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden lukea e-lehtiä e-Ppressin kautta. Tablettien avulla asiakkaiden olisi luontevaa ja mukavaa lukea e-lehtiä tai jopa e-kirjoja nojatuolissa istuen henkilökunnan opastuksella. E-lehtien lukeminen kiinteiden asiakaskoneiden kautta on hankalampaa kuin tablettien kautta ja tietokoneita ei ole lehtilukusalissa. Jos kokeilu alkaa hyvin niin kirjasto voisi tilata asiakkaita varten myös e-Magz:n. E-kirjojen lainaaminen on vähäistä mutta kirjaston omien tablettien avulla voisimme opastaa asiakkaita e-kirjojen lataamisessa ja lukemisessa "kädestä pitäen". Myös Celian äänikirjojen käyttöä voisi opettaa tablettien avulla.
Nettitaidot ovat nykyaikana yhä tärkeämpiä ja tabletit ovat älypuhelimien lisäksi luonteva väline niiden opettamisessa. Sekä älypuhelimet että tabletit toimivat samalla periaatteella, kosketuksella. Tablettien avulla voisimme edistää erityisesti senioreiden tiedon saavutettavuutta.
Lisäksi tabletteja voisi käyttää kirjastonkäytön ja tietotekniikan opastamisessa, mediakasvatuksessa ja tiedonhaun opettamisessa koululaisesta mummuun ja vaariin. Parhaimmassa tapauksessa saisimme uusiksi asiakkaiksi kirjaston ei-käyttäjiä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€800
Oma rahoitus yhteensä: 
€200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Tablettihankinta voi olla osa Kirjailijoita ja vinkkausta isojokisille -hanketta.