Tabletteja teknologian puutteeseen – laiteuutuuksia myös lähikirjastoihin
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jouni Malmborg, Porvoon kaupunginkirjasto
Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96 (Papinkatu 20)
06101
Kirjaston puhelin : 
(019) 520 2417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Hannele Heiskanen / Tove Selkälä
Puhelin : 
(019) 520 2410 (019) 520 2417
Sähköposti : 
hannele.heiskanen@porvoo.fi
Kuvaus : 

Porvoon kaupunginkirjastoon kuuluu pääkirjaston ja kirjastoauton lisäksi kaksi kookasta lähikirjastoa – Gammelbackan ja Kevätkummun kirjastot sekä pieni Kerkkoon kyläkirjasto. Gammelbackan kirjaston kanssa samoissa tiloissa toimii nuorisotila, päiväkoti ja perhepaikka Famili. Lähiön koulut sijaitsevat kirjaston läheisyydessä. Myös Kevätkummun kirjaston välittömässä läheisyydessä toimii nuorisotalo, päiväkodit ja koulu.

Kirjasto haluaa panostaa uuteen tekniikkaan, jonka avulla taataan kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiudet. Hankkeen kärkenä ovat tietoverkkopalveluiden kehittäminen, mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi tarvittavien laitteiden hankinta sekä kirjastojen internet-yhteyksien parantaminen.

Lähikirjastoihin hankitaan langaton verkko. Asiakkaat voivat näin käyttää internetiä myös omilla laitteellaan, koska kirjaston asiakastietokoneiden määrä on rajallinen. Pääkirjastoon ja lähikirjastoihin hankitaan kookkaita näyttöjä, jotta ikäihmisillä on helpompi lähestyä elektronisia sisältöjä (esimerkiksi e-lehtipalvelut ePress ja PressDisplay). Lisäksi hankitaan tabletteja kirjastokäyttöön sekä lukulaitteita kotiin lainattavaksi, jotta asiakkaat pääsevät tutustumaan sekä uuteen teknologiaan että elektronisiin sisältöihin. Näillä toimenpiteillä varmistetaan elektronisten aineistojen ja uusien laitteiden saavutettavuus tasapuolisesti kaikille asiakasryhmille, mikä osaltaan ehkäisee syrjäytymisriskiä varsinkin lähiöissä.

Sekä henkilökunnalle että asiakkaille järjestetään laite- ja ohjelmistokoulutuksia. Lisäksi totetutetaan tiedotuskampanja. Uudet työvälineet ja -tavat saatetaan osaksi kirjaston laadukasta arkea. Kirjaston omarahoitusosuus muodostuu henkilökunnan työpanoksesta (asiakas- ja henkilökuntakoulutusten järjestäminen, laitteiden käyttökuntoon saattaminen ja asennukset/päivitykset, markkinointi- ja tiedotuskampanjan suunnittelu ja toteutus).

Hankittavat laitteet:
- langaton verkko x 2 kpl (n. 3200 €)
- tabletit (iPad tms.) x 8 kpl (n. 6400 €)
- lukulaitteet (esim. Cybook Opus) x 8 kpl (n. 800 €)
- näytöt (24”) x 5 kpl (n. 1000 €)
- AIO–teline (tilaa säästävä All in one -teline suurinäyttöisille asiakaskoneille) x 5 kpl (n. 425 €)

Tiedotuskampanja 300 €.

Yhteensä 12 125 €

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Olemme hankkineet Porvoon kaupunginkirjastoon tablettitietokoneita: IPad, Samsung Galaxy ja Windows.Henkilökuntaa on koulutettu syksyn aikana. Lähes koko kirjaston henkilökunta on perehdytetty tablettitietokoneiden käytön alkeisiin. Henkilökunta saa lisäkoulutusta kevään aikana.

Gammelbackan ja Kevätkummun lähikirjastoihin on hankittu avoin langaton verkko kirjaston asiakkaiden käyttöön.
Pääkirjastoon ja lähikirjastoihin on hankittu kannettavavia tietokoneita asiakkaiden käyttöön.
Elektronisten lehtien lukemiseen tarkoitettuihin asiakaskoneisiin on hankittu uudet aiempaa suuremmat, 27 tuuman näytöt. Suuret näytöt palvelevat kaikkia asiakasryhmiä, mutta ennen kaikkea iäkkäämpää väestöä.

Jatkotoimenpiteet: 

Henkilökunnan kouluttaminen tablettitietokoneiden käyttöön jatkuu parhaillaan. Tabletteja teknologian puutteeseen – laiteuutuuksia myös lähikirjastoihin -hanke on saatu yhdistettyä onnistuneesti Kone kädestä pitäen - opetusmateriaalit verkko- ja laiteopastuksiin -hankkeeseen. Asiakkaiden tabletin käytön opastusta voitaneen antaa jo kuluvan vuoden aikana.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 125
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 275
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 484
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 484
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000