Tabletteja uutisnälkään
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kari Seppänen
Suomussalmen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiannonkatu 31
89600
Kirjaston puhelin : 
044-7773227
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sumsa
Y-tunnus : 
01899257
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Koistinen
Puhelin : 
044-5811488
Sähköposti : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

E-aineistojen tunnetuksi tekeminen kirjaston asiakkaille ja niiden käytön lisääminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

E -aineistojen käytön seuranta vuosittain.

Kuvaus : 

Suomussalmen pääkirjastossa on asiakkailla Library   Pressdisplay ja ePress -palveluiden avulla mahdollisuus päästä lehtien sähköisiin aineistoihin. Varsinkin ePress -palvelun myötä kotimaisen aineiston saatavuus ja käyttö on merkittävästi lisääntynyt.

Tällä hetkellä lehtitietokantojen käyttö on mahdollista lainaussalin asiakaspäätteiltä. Pääkirjaston lehtisalissa on käytössä muusta kirjastosta poikkeavat aukiolot minkä vuoksi sähköiset lehtiaineistot ovat osan päivää asiakkaiden saavuttamattomissa.

Tilaratkaisu ei mahdollista kiinteiden asiakaspäätteiden siirtämistä lehtisaliin ja ajatuksena on ratkaista tämä ongelma tarjoamalla sisältöjä taulutietokoneiden avulla.

Todennäköisesti yleisten kirjastojen tarjoamia lehtiaineistoja siirtyy lähivuosina yhä enemmän sähköiseen muotoon. Taulutietokoneiden avulla nämä aineistot saadaan nykyistä paremmin asiakkaiden ulottuville  ja samalla  käyttökynnys myös muiden kirjaston tulevaisuudessa tarjoamille e-aineistoille madaltuu.

Kirjasto hankkii 4 kappaletta taulutietokoneita, antaa asiakkaille koulutusta laitteiden käytössä ja tiedottaa asiasta kuntalaisille. 

       

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Taulutietokoneet hankittiin avaimet käteen periaatteelle käytössä olevien verkkolehtien toimittajalta, jolloin kaikki tarvittavat asetukset ja määritykset oli tehty ja laitteet saatiin suoraan käyttöön. Käyttöönoton ainoa ongelma oli kirjaston oman avoimen verkon reitittimen jakamiin  ip-osoitteiden määrään liittyvät rajoitukset, jotka työllistivät paikallista tietohallintoa.  

Tablettien käyttöönotosta tiedotettiin kirjaston verkkosivuilla, facebookissa , julistein sekä jutulla paikallislehdessä. Asiakkaille tarjottiin henkilökohtaista opastusta laitteen ja lehtitietokantojen käytöstä. Projektin aikana osallistuttiin valtakunnalliseen SeniorSurf-päivään, jonka yhteydessä opastusta sähköisiin aineistoihin tarjottiin pullakahvien kyydittämänä. Tarjontaan lisättiin myös Kansalliskirjaston tuella kokeeksi saatuja e-kirjoja.

Hankkeen toisena tavoitteena ollut sähköisten lehtitietokantojen saaminen asiakkaiden käyttöön koko päiväksi ratkesi jo ennen hankkeen alkua, kun pääkirjastossa siirryttiin lehtisalin ja lainaussalin osalta yhtenäisiin aukioloihin. Huomio keskitettiin siis hankeen toiseen tavoitteeseen, tehdä tunnetuksi sähköisiä aineistoja ja madaltaa niiden käyttökynnystä. Tiedottamiseen satsattiin ja kiinnostuneita löydettiin. Moni kokeili, mutta harvasta tuli vakituinen käyttäjä. Syitä tähän on varmasti monia. Ehkä lehtiä lukeva asiakaskuntamme on vielä paperikansaa, mutta vaikutuksensa oli varmasti myös etenkin kotimaisen lehtitietokannan tarjonta. Aiemmin tarjolla olleet isot maakunnalliset lehdet putosivat pois yksi toisensa jälkeen, ja kun tarjonta koostui pienehköistä paikallislehdistä niin kysyntä ja tarjonta eivät oikein kohdanneet, toki oman maakunnan paikallislehdet valtaosin olivat tarjolla. Vuoden lopulla maakuntalehtiä taas ilmestyi saataville ja tämän voisi ennakoivan kysynnän lisääntymistä.

Molemmat tarjolla olleet lehtitietokannat soveltuivat hyvin 9,7 tuuman tabletilta käytettäviksi. Sovellukset toimivat hyvin ja ne olivat selkeitä ja helposti opastettavia. Asiakaspalaute oli myönteistä ja moni kertoikin harkitsevansa oman laitteen hankintaa. Kirjaston henkilökunnan valmiudet laitteiden käyttöön ja taidot niiden opastamiseen asiakkaille lisääntyivät hankkeen aikana.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen päätyttyä tarjontaa avataan ja lehtitietokantojen lisäksi laitteille ladataan monipuolisesti mobiilisovelluksia ja lisätään linkkejä eri palveluihin.  Myös tiedonhaun opetuksessa voidaan jatkossa hyödyntää taulutietokoneita, varsinkin kun niitä ollaan hankkimassa oppilaskäyttöön kunnan kouluissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 220
Oma rahoitus yhteensä: 
€725

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
56henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi