Tabletti tiedonjanoon
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Naantalin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Tullikatu 11
21100
Kirjaston puhelin : 
024345310
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@naantali.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nanta
Y-tunnus : 
0135457-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Tuomi
Puhelin : 
0447334786
Sähköposti : 
tarja.tuomi@naantali.fi
Kuvaus : 

 

Hankkeen tarkoituksena on edistää sekä asiakkaiden että kirjaston henkilökunnan digiosaamista. Tablettilaitteilla tarjotaan tasapuoliset mahdollisuudet tutustua digilaitteisiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Laitteiden avulla lisätään sekä henkilökunnan että asiakkaiden medialukutaitoja ja tietoa tietoteknologian kehityksestä. Lisäksi henkilökunta pystyy opastamaan sähköisen aineiston käyttöä kohdennetusti eri-ikäisille asiakasryhmille.

Tällä hetkellä Naantalin pääkirjaston tiloissa ei ole mahdollista järjestää asiakkaille yhteisiä verkko-opetukseen liittyviä tilaisuuksia, koska asiakastietokoneet ovat eri kerroksissa ja yksittäin eri puolilla kirjastoa. Tablettien avulla kirjaston tilaa voidaan käyttää joustavasti. Lisäksi tabletteja voidaan käyttää lukulaitteina sekä pöytäkoneiden lisänä silloin, kun ne eivät ole ryhmien opetuskäytössä.

Naantalin pääkirjastoon hankitaan 16 tablettitietokonetta ja niiden latauskaappi. Lisäksi hankitaan yksi kannettava tietokone (esim. MacBook), FullHD-kosketusnäyttö, johon voidaan siirtää minkä tahansa tabletin työpöytä yhteiseen katseluun sekä digitaalisen median vastaanotin (digital media receiver). Lisäksi langattoman verkon kattavuutta parannetaan hankkimalla kolme tukiasemaa.

Omavastuuosuutena on koko henkilökunnan koulutus, eri opetustilaisuuksissa tarvittavien esittelyjen suunnittelu, toteutus ja markkinointi. 

Tabletit tulevat henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön. Naantalissa on digitointilaitteet VHS-kaseteille ja LP-levyille. Kirjasto haluaa olla mukana myös muiden digitaalisten taitojen vahvistamisessa.

Hanke toteutetaan vuoden 2014 aikana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen hankittiin suunnitellut laitteet. Hanke on osoittautunut jo tässä vaiheessa tarpeelliseksi ja onnistuneeksi. Uuden tekniikan avulla on saatu kirjastonkäytön opetuksesta kiinnostavampaa ja havainnollisempaa kuin ennen. Kaikkien osapuolien medialukutaidot ja digiosaaminen lisääntyvät. Tabletit herättävät kiinnostusta myös laitteina. Lisäksi opetustilaisuuksia on helppo järjestää: tabletit vievät pöytäkoneita vähemmän tilaa ja tarvittaessa tabletit voidaan kuljettaa eri paikkoihin. Hanke tuo joustavuutta opetustilaisuuksien järjestämiseen.

Jatkotoimenpiteet: 

Henkilökuntaa on jo opastettu laitteiden käyttöön. Opetustilanteet koululaisille käynnistyvät täydellä teholla helmikuussa 2015 alkaen. Tablettien monipuolista hyödyntämistä varten kirjaston henkilökunta tekee yhteistyötä muiden kirjastojen kanssa. Näin kirjastonkäytön opetusta antavat henkilöt saavat jaettua hyviä käytänteitä keskuudessaan sekä muulle henkilökunnalle. Omaa osaamista lisätään, jolloin myös asiakkaat saavat käyttöönsä uutta tietoa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 210
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 210
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 924
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 924
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
9henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi