Tabletti tutuksi kaikille!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Urjalan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tampereentie 4, PL 42
31760
Kirjaston puhelin : 
040 335 4265
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@urjala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Urja
Y-tunnus : 
0157323-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Leppäkoski
Puhelin : 
040 335 4264
Sähköposti : 
kati.leppakoski@urjala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota senioreille ja muille kirjaston käyttäjille mahdollisuus erilaisten internetpalveluiden käyttöön sekä mahdollistaa heidän verkkoasioimisensa käytön opetus. Myös kirjastojen aineistot ja palvelut ovat nykyään entistä enemmän verkossa. Hankkeen tavoitteena on myös opastaa niin ikäihmisiä, lapsia kuin nuoria kirjastojen e-aineistojen käytössä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Opastustilaisuudet, koulutukset

Kuvaus : 

Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Yleisten kirjastojen tehtävänä on myös tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku- ja kirjoitustaitoon. Yleisen kirjaston tehtävänä on myös muun muassa tarjota kirjaston käyttäjille erilaisten aineistojen käytön ohjausta. Nykyään yhä useamman asian hoitaminen on siirtynyt verkkoon, ja tämän kehityksen voidaan olettaa jatkuvan voimakkaana. Etenkin syrjäseuduilla fyysiset palvelut vähenevät koko ajan, joten taitoja verkossa toimimiseen tarvitaan. Tämä tuottaa haasteita erityisesti ikäihmisille. Kirjastosta kysytäänkin usein apua esimerkiksi pankki- ja muiden verkossa olevien palveluiden käyttöön. Myös kirjastojen aineistot ja palvelut ovat nykyään entistä enemmän verkossa. Esimerkkejä tällaisista ovat verkkokirjasto, e-kirjat ja musiikkipalvelu Naxos Music Library. Hankkeen tavoitteena onkin opastaa niin ikäihmisiä, lapsia kuin nuoria erilaisten internetpalvelujen ja kirjastojen e-aineistojen käytössä. Edellä kuvatut opastukset tultaisiin tekemään tablettien avulla. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin tablettien käyttö päivittäisessä internetasioinnissa on nykyaikaa; älypuhelimet ja tabletit ovat nousseet tietokoneiden rinnalle internetin käytössä, joten ihmisten opastaminen tablettien käyttöön auttaa heitä pysymään ajan hermoilla. Tabletin käyttö kuuluu näin ollen jo kansalaisvalmiuksiin. Toiseksi, tabletti on etenkin seniorikansalaisille tietokonetta helpompi käyttää, sillä sen hallinta tapahtuu omalla sormella, kun taas tietokoneen kanssa tulisi osata käyttää näppäimistöä ja hiirtä. Verkkopalveluiden käytön opastus onkin tablettien avulla mahdollista tehdä kädestä pitäen. Kolmanneksi tabletit ovat tietokoneita edullisempia hankkia. Vaikka tabletit ovat edullisia, niissä on kuitenkin verkkopalveluiden opastamisen kannalta kaikki tarvittavat ominaisuudet. Edellä kuvatut opastustilaisuudet arvioidaan voitavan hoitaa neljällä tabletilla. Tabletteja voidaan käyttää myös koululaisryhmien opastamiseen. Neljä tablettia mahdollistaa isompienkin koululaisryhmien opastamisen, jolloin lähes jokainen oppilas voi kokeilla tablettia pienryhmissä. Hankkeen avulla myös kirjaston henkilökunta perehdytetään tablettien turvalliseen käyttöön. Tämän varmistamiseksi henkilökunnalle järjestetään sopiva koulutus. Hankerahaa käytetään myös sijaisen palkkaamiseen, jotta henkilöstö voi kokonaisuudessaan osallistua kyseiseen koulutukseen. Myös kirjaston asiakkaille voidaan järjestää erilaisia asiantuntijoiden pitämiä luentoja mm. internetissä olevista pankkipalveluista ja tablettien suojausmenetelmistä. Rahaa tarvitaan neljän tabletin hankintaan, kouluttajan palkkauskuluihin, koulutusmatkoihin, sijaisen palkkaamiseen, opastustilaisuuksien järjestämiseen sekä opastajien palkkaamiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017