Tablettia tiedonnälkään
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Paimion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Vistantie 18
21530
Kirjaston puhelin : 
02-4745320
Kirjaston sähköposti : 
paimio.kirjasto@paimio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pamka
Y-tunnus : 
0136169-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Kari Pohjola
Puhelin : 
02-4745321
Sähköposti : 
kari.pohjola@paimio.fi
Kuvaus : 

”Tablettia tiedonnälkään” on hanke, jossa haetaan rahoitusta 15 tablettitietokoneen hankintaan Paimion kirjaston asiakkaiden käyttöön. Hanke liittyy samanaikaisesti hakukierroksella olevaan Paimion kaupunginkirjaston KirjastoKerho-hakemukseen, jossa alakoulun kolmannen luokan oppilaille perustetaan lukukauden ajaksi kirjallisuuspainotteinen kerho kirjaston tiloissa. Nyt haettavalla rahoituksella hankittavat laitteet on tarkoitettu asiakkaiden käyttöön kirjaston tiloissa.

Mitä on tehty:
Hankkeessa hankittiin Paimion kirjastoon 15 Samsung-tablettitietokonetta. Pääosin niitä on käytetty osana kouluyhteistyötä: luokkakäynnit, opetustilanteet kouluilla, KirjastoKerho. Jatkossa tarkoituksemme on lisätä myös muut asiakasryhmät tablettien käyttäjiksi.

Hankittavat tablettitietokoneet mahdollistaisivat joustavan kirjastonkäytön kaikille asiakkaille. Paimion kirjastossa vierailevat kaikki kaupungin koulujen neljäs- ja seitsemäsluokkalaiset oppilaat kirjastonkäytön opetuksessa ja tiedonhaun opastuksessa, ja ajatuksena olisi hyödyntää tablettitietokoneita heidän ohjatuilla kirjastokäynneillään. Käynneillä suoritettavat tiedonhaun tehtävät olisi haettava ja luettava tableteilta, minkä lisäksi myös aineistohaut tehtäisiin tableteilla.

Mitä on tehty:
Luokkakäynnit ovat olleet peruskäyttäjäryhmä, mutta kirjastonhoitaja on ottanut tabletit mukaan myös koulukäynneille, jossa on tutustuttu mm. ekirjoihin tablettitietokoneita käyttäen.

Tablettitietokoneet tarjoavat oivallisen tilaisuuden kirjaston hankkimien eaineistojen paikasta riippumattomaan hyödyntämiseen – asiakkaat voisivat käyttää tabletteja vapaasti kirjaston tiloissa ja tutustua kirjastojen yhä kasvavaan sähköisten aineistojen tarjontaan. Tablettitietokoneiden käytöstä kiinnostuneet asiakkaat voisivat tutustua niiden käyttöön, ja kirjasto puolestaan pääsisi markkinoimaan sähköisten kirjojen valikoimaansa ja simuloimaan asiakkailleen aidon eaineistojen käyttötilanteen — mobiilin maailman.

Mitä on tehty:
Olemme käyttäneet kirjastoon hankittuja tablettitietokoneita asiakkaiden opastuksessa eaineistojen pariin. Lisäksi Vistan koulun neljäsluokkalaiset ovat kuvanneet tableteilla kirjastonkäytön opastusvideoita.

Aiemmat hankkeet: 

Erityisesti pieniä kirjastoja on tuettu tablettitietokeiden hankinnassa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanhijoen kuudennen luokan opettajan kanssa yhteistyössä toteutettiin Afrikka-aiheinen kurssi, jossa oppilaat käyttivät kirjastoon hankittuja tabletteja tiedonhakuun ja esitelmien tekemiseen. Kouluyhteistyöstä vastaava kirjastonhoitaja oli mukana myös kurssipalautteenantotilaisuudessa.

Paimion kirjaston internet-sivuille kuvasimme ja editoimme tablettitietokoneella lainausautomaatin opastusvideon.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankitut tabletit ovat olleet käytössä myös muutoin kuin kirjastokäyntien yhteydessä. Kirjastonhoitaja on ottanut tabletit mukaan koulukäynneille, koska kouluilla ei ole ollut omia tabletteja. Näin kirjasto on tuonut koululaisille uuden oppimisvälineen käyttöön. Tulemme huomioimaan tablettien käytöstä saamiamme kokemuksia tulevissa, erityisesti paikalliseen opetussuunnitelmaan, liittyvissä hankkeissa ja uusien kouluyhteistyöhön liittyvien toimintakäytäntöjen suunnittelussa. 

Jatkotoimenpiteet: 

Tablettien käytön lisääminen kirjaston arjessa; ei vain koululaisten käyttöön.

Tulevissa hankkeissa hyödynnetään saatuja kokemuksia; OPSista - kirjasto koulureppuun (rahoitus vuodelle 2015) ja syksyllä 2015 haettu hanke (Todellisuus on tarua ihmeellisempää).

Lisätietoa: 

Tablettien hankintahinta oli yhteensä 3975 euroa. Lisäksi hankkeeseen kerrytti kustannuksia tietohallinnon tekemä työ liittyen tablettien käyttöönottoon ja kirjaston henkilökunnan kouluttaminen tablettien käyttöön. Myös kirjaston henkilökunta tarvitsi aikaa ja harjoitusta tablettien käytön itsenäiseen opetteluun.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 936
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 936
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
150henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi