Tablettikuuri: energiaa ja luovuutta kirjaston nuorisotyöhön
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Euran kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Satakunnankatu 33
27510
Bibliotekets telefonnummer : 
044 422 4833
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@eura.fi
ISIL-kod : 
FI-Eura
FO-nummer : 
0132239-4
Ansvarsperson : 
Sarianna Koivisto
Telefonnummer : 
044 422 4832
E-post : 
sarianna.koivisto@eura.fi
Projektets målsättning: 

Nuorten kirjastonkäytön lisääminen ja nuortenkirjastotyön raikastaminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Luokkakäynnit kirjastossa, nuorten osallistuminen kirjaston järjestämiin tapahtumiin, kirjastonkäytön opetuskerrat, kirjavinkkauskerrat

Projektbeskrivning : 

Tavoitteena on saada nuoret kirjastonkäyttäjiksi yhä tiiviimmässä yhteistyössä nuorisotoimen ja kulttuuripalveluitten kanssa sekä lisätä lukuharrastusta nuorten keskuudessa muita taiteita, taitoja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Palkataan projektihenkilö, joka yhdessä kirjasto-, kulttuuri-  ja nuorisopalveluitten kanssa käynnistää hankkeen nuorten aktivoimiseksi.  Hankitaan tabletteja, joiden avulla ryhmät pitävät yhteyttä ja vaihtavat ajatuksia, antavat palautetta ja kokoavat tuotoksiaan jatkojalostukseen.  Hankerahaa käytetään myös mahdollisen luovan työn ohjaajan palkkioihin.

Kyseessä on työpajatoiminta. Yhtenä  lähtökohtana voi olla lukeminen, jonka pohjalta tehdään luova tuotos (teatteriesitys, faniteksti, maalaus parhaasta kohdasta, sarjakuva, video, runo, lehtijuttu). Tämä voidaan yhdistää myös luovan kirjoittamisen työpajaan tai improvisaatioteatteriporukalle. Työpajatoiminta voi olla myös kansainvälisyyskerho tai kädentaidot.

Oma työ laitetaan esille a) kirjastossa, b) uudessa nuorisotilassa, jossa komeat näyteikkunat, jotka mahdollistavat konkreettisen näkyvyyden kuntalaisiin päin. Prosessista  tehdään dokumentti osana hanketta (esim. joku nuorista yhdessä projektihenkilön kanssa).

Työpajat toimivat luovasti kirjaston tiloissa, uudessa nuorisotilassa keskellä kylää tai Kännön koululla aiheen ja tarpeen mukaan.

Miten nuoret sitten tavoitetaan? Panostetaan tiedottamiseen, käytetään viidakkorumpua ja koulun tiedotuskanavia; myös nuotti-toimintaa (nuoret vertaistiedottajina) hyödynnetään.

Työpajojen toteutukseen löytyy väkeä omasta takaa niin kirjaston kuin erityisesti nuoriso- ja kulttuuripalvelujen puolelta.

Samarbetspartner/s: 
Anita Viinamäki,Teija Henriksson, Antti Rantaniva, Sirpa Wahlqvist, Terhi Puustelli
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Euran kirjastopalvelut: Anita Viinamäki, Anni Tormas, Sarianna Koivisto

Euran nuorisopalvelut: Teija Henriksson, Antti Rantaniva, Marika Tiira + etsivä nuorisotyö

Euran kulttuuripalvelut: Sirpa Wahlqvist, Terhi Puustelli

Euran kasvatus- ja opetuspalvelut

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tablettikuuri-projektin tavoitteena oli saada nuoret kirjastonkäyttäjiksi yhteistyössä nuorisotoimen ja kulttuuripalveluiden kanssa sekä lisätä nuorten lukuharrastusta. Projektin alkupuolella toteutettiin kysely, minkä perusteella pyrittiin saamaan selville nuorten toiveita kirjaston toiminnasta ja tarjonnasta. Kyselyyn saatiin huimat 241 vastausta yhteistyössä koulujen kanssa. Vastauksista saatiin suuntaa kirjaston tapahtumien ja tilojen järjestämiseen.
Projektityöntekijän tehtävänä oli huolehtia erilaisten nuortentapahtumien järjestämisestä sekä nuortenkirjastotyöstä. projektin aikana järjestettiinkin monenlaisia tapahtumia nuorille, joiden osallistujamäärät vaihtelivat melko lailla. Pääasiassa huomattiin, että nuoret tavoittaa parhaiten yhteistyössä koulujen kanssa, mikä valitettavasti merkitsee 'pakollista' käyntiä kirjastossa. Illalla järjestettävien avoimien tapahtumien osallistujamäärä oli huomattavasti pienempi.
Projektin parissa hankittiin kuusi iPadia, jotka ovat olleet monessa mukana. Menestyneimpiä tapahtumia, joissa iPadeja käytettiin olivat mm. lukiolaisten ja senioreiden yhteinen tablettituokio, murhamysteeri nuorille, sanataidepaja sekä kirjatrailerityöpaja. Lisäksi nuortenkirjastotyössä niitä on käytetty seiskaluokkalaisten kirjastonkäytönopetuksessa ja ne ovat vapaasti asiakkaiden lainattavissa kirjaston tiloissa käytettäväksi.
Mitä projektilla saavutettiin?
Projektin aikana nuorille on ollut runsaasti tarjolla monenlaista ohjelmaa kirjaston puolesta. Osa toiminnasta on kantanut hedelmää, kun taas joidenkin tapahtumien kohdalla olemme joutuneet toteamaan, että kiinnostusta ei ole. Järjestetyillä tapahtumilla ja muilla ratkaisuilla olemme pyrkineet nuorentamaan kirjaston imagoa nuorten silmissä sekä murtamaan perinteisiä käsityksiä kirjastosta konservatiivisena paikkana, jossa tärkeintä on hiljaisuus. Mielestämme olemme tässä onnistuneet, sillä ainakin koulujen kautta nuoret ovat päässeet osallistumaan aivan uudenlaisiin tapahtumiin kirjastossa (esim. murhamysteeri) sekä olemme itse hakeutuneet kouluille (mm. sanataidepaja ja vinkkari) ja nuokkarille (mm. Sanat!-festari). Kiitosta olemme saaneet niin suoraan nuorilta kuin opettajiltakin.
Lisäksi pystyimme hankkimaan tabletteja nuorten käyttöön erilaisissa projekteissa. Yläkoulujen luokkien kirjastovierailut ovat lisääntyneet. Projekti mahdollisti myös projektihenkilön suunnitteleman kirjastonkäytönopetuksen yläkoululaisille, jota tullaan jatkossa noudattamaan säännöllisesti. Projektirahoilla hankittiin myös kiertävä vinkkari kaikille seiskaluokkalaisille.

Webbsidor, publikationer och material: 

Nuorten sanataidepaja julkaisu: Tähdenlentojen jäljillä- nuorten luovan kirjoittamisen kurssin satoa (toim. Outi Lähteenlahti)

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Projektin aikana saatiin solmittua monia uusia kontakteja mm.koulujen henkilökuntaan, minkä seurauksena osa yläkoulun luokista on vierailut kirjastossa jo useampaan otteeseen. Tulevaisuudessa Eurassa nuortenkirjastotyö toimii säännöllisemmin valmiiden konseptien ansiosta. Lisäksi saimme vakinaistettua projektihenkilön toisen työntekijän eläköitymisen takia, joten solmitut kontakstit saavat jatkoa.

Fortsatta åtgärder: 

Loppuvuodesta 2016 perustetulle Instagram-tilille pyritään saamaan nuoria seuraajia. Tärkeintä on jatkaa kirjaston imagon nuorentamista nuorten silmissä sekä räätälöidä kirjaston nuortenpalveluja osallistamalla nuoria suunnitteluun. Lisäksi suunnitteilla on nuorten ja nuorten aikuisten osaston visuaalinen uudistaminen. Viritteillä on jo seuraava nuortenkirjastotyöprojekti, johon on haettu vuodelle 2017 avustusta.

Projektet börjar : 
01/08/2015
Projektet avslutas : 
31/05/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 620
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€28 620
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€23 902
Egen finansiering: 
€4 218
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
16kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
181henkilö/person
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
387henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€18 715

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Vinkkaustoiminnan kehittäminen, lukemaan osallistuminen.