Taidetta koteihin
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Suomussalmen kunnankirjasto
Suomussalmen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiannonkatu 31
89600
Kirjaston puhelin : 
044-7773227
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-SUMSA
Y-tunnus : 
01899257
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Koistinen
Puhelin : 
044-5811488
Sähköposti : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Kuvaus : 

Suomussalmen pääkirjastoon saatiin peruskorjauksen yhteydessä muun muassa tila vaihtuville taidenäyttelyille.

Galleria Kiepissä on maaliskuusta 2009 alkaen pidetty erilaisia näyttelyitä ja tila on alusta alkaen ollut varattuna vähintään vuodeksi eteenpäin. Kirjastossa sijaitsevan gallerian kynnys on matala ja pysyvä hyvin varustettu näyttelytila on osoittautunut tarpeelliseksi.

Hankkeen avulla käynnistetään uutena palvelukokeiluna taidelainaus. Ajatuksena on lähentää alueen taiteentekijöitä ja -nauttijoita uudella tavalla sekä samalla lisätä kuntalaisten kiinnostusta taiteeseen ja syventää taiteen harrastamista. Tarkoituksena on antaa asiakkaille kokeilun avulla mahdollisuus harkittuihin taidehankintoihin ja samalla myös työllistää alueen taiteilijoita. Kohdealueella ei ole taidelainausta tarjoavaa kaupallista toimijaa.

Kirjasto hankkii ensisijaisesti kainuulaisilta kuvataiteilijoilta teoksia, joita kirjaston asiakkaat voivat määräajaksi lainata. Laina-ajan jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus ostaa teos itselleen. Kirjasto tekee sopimukset lainauksesta osapuolten kanssa, vakuuttaa teokset sekä huolehtii niiden pakkaamisesta ja kuljettamisesta.

Teosten omistusoikeus ei missään vaiheessa siirry kunnalle, vaan mahdollinen kaupanteko tapahtuu itsenäisesti taiteilijan ja asiakkaan kesken.

 Palvelun vakinaistamisesta päätetään kokeiluvuoden kokemusten perusteella. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi