Taitoja ja tarinoita - kirjailoa kyliin ja kulmille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65101
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3521
Kirjaston sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Kristiina Perttu
Puhelin : 
+358 6 325 8476
Sähköposti : 
kristiina.perttu@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston tapahtumatuotantoa monipuolistamalla edistää eri ikäryhmien lukemisharrastusta sekä tuoda esiin kirjaston rooli erilaisten taitojen ja harrastusten kehittämisessä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä. Tapahtumiin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa Vaasan kaupunginkirjaston tapahtumatuotantoa edistämällä eri ikäryhmien lukemisharrastusta sekä tuomalla esiin kirjaston rooli erilaisten taitojen ja harrastusten kehittämisessä. Kirjallisuutta tehdään tunnetuksi pääkirjastossa ja kahdeksassa lähikirjastossa laajentamalla mm. kirjailijavierailuja kaikkiin yksiköihin. Jo olemassa olevaa toimintaa elävöitetään vierailevien esiintyjien avulla, esim. satutuokioita nukketeatteri – ja musiikkiesityksin.

Kirjasto edistää aineistollaan monien arkipäivään ja harrastuksiin liittyvien taitojen omaksumista. Harrasteilloissa kirjasto tuo esille monipuolista aineistoaan juuri siitä kiinnostuneelle kohderyhmälle. Ammattimaisia vetäjiä löytyy usein paikallisista toimijoista, mutta tarkoitus on ottaa myös tunnetumpia nimiä, jotka houkuttelevat kirjastoon uusia kävijöitä.  Toimintaa täydennetään yhteistyöllä kansalaisopistojen, järjestöjen ja ryhmien kanssa, joille esiintyminen kirjastossa tarjoaa samalla näkyvyyttä.  

Hankkeen avulla jokainen kirjastoyksikkö voi räätälöidä uutta tapahtumatoimintaa oman kohdealueen ja asiakaskunnan mukaan. Näin saadaan kullekin lähikirjastolle sopivaa sisältöä ja vahvistetaan samalla paikallista yhteistyöverkostoa. Hanke vahvistaa kirjastohenkilökunnan osaamista tapahtumatoiminnasta ja jakaa osaamista ja järjestämisvastuuta laajemmalle eri yksiköissä. Tavoitteena on, että osa toimintomuodoista ja yhteistyökuvioista jatkuu myös vakituisena toimintana hankkeen päätyttyä.

Käytännön toimintatapoja:

1.Satutuokioiden elävöittäminen

Satutuokioita järjestetään säännöllisesti oman henkilökunnan voimin sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa. Tavoitteena on elävöittää satutuokioita ja lisätä niiden kiinnostavuutta ulkopuolisten esiintyjien avulla. Nukketeatteri-, musiikki- ja teatteriesityksiä voitaisiin järjestää kiertuemaisesti eri yksiköihin. Kirjastot voisivat myös tarjota eri-ikäisille lukijoille mahdollisuuden kohdata toisensa satutuokioissa käyttämällä ulkopuolisina esiintyjinä vapaaehtoisia satumummoja ja –vaareja.

2. Satutuokiot maahanmuuttajille eri kielillä

Satutuokioita on tähän saakka järjestetty molemmilla kotimaisilla kielillä. Vaasassa on tarvetta myös muunkielisille satutuokioille, koska maahanmuuttajia on paljon.  Alkuperäiskielisten satutuntien järjestämiseksi tehdään yhteistyötä paikallisten kansainvälisten kulttuuriseurojen ja –yhdistysten kanssa. Toiminta aloitettaisiin kirjastoissa, joiden alueella asuu runsaasti maahanmuuttajia.

3.  Koululaisten kerhotoiminta

Koululaisille järjestettävissä iltapäiväkerhoissa voidaan kertoa tarinoita, perehtyä kirjallisuuteen, kirjoittaa, askarrella, harjoitella kirjastotaitoja ym. Vetäjänä voidaan käyttää kirjastohenkilökunnan lisäksi ulkopuolisia.

4.  Harrasteillat

Harrasteiltoja järjestetään eri aihealueiden teemoilla pääkirjastossa ja lähikirjastoissa, ammattimaisten vetäjien voimin sekä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Erilaisia taitoja ja niihin liittyvää kirjallisuutta tehdään tutuksi. Esimerkkeinä käsityöt, ruuanlaitto, puutarhanhoito, soittaminen, valokuvaus, tanssi, kirjoittaminen, liikunta, perinteet ja paikallishistoria. 

5. Kirjailijavierailut lähikirjastoihin

Kirjailijavierailut laajennetaan koskemaan myös lähikirjastoja. Paikallisia kirjailijoita voidaan hankkia esiintymään eri yksiköissä. Nimekkäämpiä vierailijoita, jotka vierailevat pääkirjastossa, voidaan palkata esiintymään myös lähikirjastoihin, jolloin kustannuksia voidaan jakaa.

6. Kirja-/lukupiirit aikuisille

Perustetaan kirja-/lukupiirejä myös joihinkin lähikirjastoihin, joissa lukupiiritoiminnalle olisi kysyntää. Lukupiireillä edistetään asiakkaiden tutustumista erilaiseen kirjallisuuteen ja vuorovaikutteisuutta muiden lukijoiden kanssa.

Hankeavustuksen avulla pyritään kuhunkin kirjastoyksikköön järjestämään 2-3 isompaa tapahtumaa sekä useampi pienempi. Avustuksella on tarkoitus myös hankkia tapahtumia varten liikuteltava esitysvarustus (valkokangas, videotykki, kannettava).

Aiemmat hankkeet: 

Dekkarimaanantain ja Kaunokeskiviikon kirjailijavieraat 2012
Kirjailijavierailla nostetta kirjaston lukupiireihin 2013
Sanojen taikaa: sanataidetta lähikirjastoissa 2014

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen avulla Vaasan kaupunginkirjasto onnistui merkittävästi lisäämään ja monipuolistamaan tapahtumatuotantoaan. Kaikkiaan hankkeessa tapahtumia oli 55 ja osallistujia niissä 2 765. Hankkeen tapahtumat sijoittuivat ajanjaksolle syyskuusta 2015 joulukuuhun 2016.

Innokkaimmin kirjastot lisäsivät satutuokioiden kiinnostavuutta ulkopuolisten esiintyjien avulla. Vierailevia satuesityksiä oli pääkirjastossa ja kaikissa lähikirjastossa kaikkiaan 30 ja osallistujia niissä 1 066. Monia satuesityksiä järjestettiin kiertuemaisesti useammassa yksikössä .

Eniten esityksiä oli Teatteri Outolinnun Nina Vanan satuesityksellä Prinssi Anjoviksen seikkailu , jolla oli 7 esityskertaa. Ahkerasti kirjastoissa kiersi myös Saila Louke satuesityksillään Merenneito maankamaralla sekä Hildan jouluaatto/Hildas julafton. Teatteri Soiva Sammakko esitti Musiikkia mesimetsästä ja Wasa Teater Bu och Bä i skogen sekä Mamma Mu läser. Kaisa Lallukka esitti tarinaa Alma-klovni ja punainen nenä. Sadunkertojina Palosaaren kirjastossa vierailivat ruotsinkielisissä satutuokioissa lisäksi Jenny Holm ja Helene Jern. Kohtaamispaikka Huudissa järjestettiin myös yksi arabiankielinen satutuokio. Variskan kirjaston joulusatutuokiossa musiikkia pianolla esitti Satu Heininen.

Lukemisharrastuksen edistämiseksi järjestettiin ahkerasti myös kirjailijavierailuja. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli laajentaa kirjailijavierailut koskemaan myös lähikirjastoja. 15 kirjailijavierailusta 11 järjestettiinkin lähikirjastoissa. Yleisöä kirjailijavierailla oli yhteensä 795 henkilöä. Esiintyjinä oli sekä kauno- että tietokirjailijoita ja heidän joukossaan useita pohjalaiskirjailijoita. Lapsille ja nuorille esiintyivät Mervi Heikkilä Suvilahden kirjastossa, Paula Noronen kohtaamispaikka Huudissa ja Malin Klingenberg Sundomin kirjastossa .

Aikuisten kirjailijavieraina olivat Mats Andersen, Marko Hautala, Markku Huhta, Elina Järvi, Tuula Matintupa, Eira Pättikangas, Terhi Rannela, Jarkko Sandell, Petra Sippola ja Ira Vihreälehto. Mats Andersenin kirjailijavierailuun Sundomin kirjastossa oli yhdistetty Tine Sylvestin musiikkiesityksiä. Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2016 järjestetyssä Elina Järven kirjailijavierailussa pääkirjastossa oli mukana myös yksi hänen Error-Mielen häiriöitä-kirjansa henkilöistä. Lisäksi Mielenterveysomaisten yhdistys FinFami Pohjanmaa kertoi tilaisuudessa toiminnastaan. Osallistujia tilaisuudessa oli 90. Elina Järven kirjailijavierailusta julkaistiin myös video YouTubessa samoin kuin Marko Hautalan kirjailijavierailusta Suvilahden kirjastossa 1.11.2016.

Pääkirjastossa järjestetyt musiikkiesitykset saivat myös yleisön hyvin liikkeelle. Jouluviikolla 2015 Nina Vana ja Raa’at Wiikunat joululauluesityksessä kuulijoita oli 45 henkilöä. Erityisen suuren yleisön keräsi pääkirjastossa Taiteiden yön tapahtumana elokuussa 2016 järjestetty ahvenanmaalaisen kansanmusiikkiyhtyeen Ulvens Döttrarin konsertti, jossa kuulijoita oli noin 300. Satamäärin oli yleisöä myös lokakuussa 2016 pääkirjastossa järjestetyssä Aaveiden illassa, jossa mm. Tiina Hautala kertoi kirjastomuseossa kummitustarinoita lapsille. Monet asiakkaat ja henkilökunta olivat Aaveiden iltana pukeutuneet kirjaston toivomuksen mukaisesti naamiaisasuihin ja hauskaa oli kaikilla. Tästäkin tapahtumasta löytyy lyhyt kooste YouTubessa .

Erilaisia taitoja ja niihin liittyvää kirjallisuutta haluttiin hankkeessa myös tehdä tutuksi . Tavoitteena oli tuoda harrasteilloissa esille kirjaston monipuolista aineistoa. Harrastustoimintaan liittyviä tapahtumia järjestettiin ammattimaisten vetäjien voimin sekä myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä harrastustoimintaan liittyvästä tapahtumasta toimii pääkirjastossa 25.5.2016 järjestetty Taimitori, joka keräsi noin 300 osallistujaa. Tapahtumassa oli asiantuntijoita luennoimassa yrteistä ja puutarhan betonitöistä. Lisäksi järjestöistä Trädgårdsodlingens Vänner i Wasa , Vaasan Martat sekä Sepänkylän Martat oltiin tapahtumaa järjestämässä kirjaston kanssa.Myöskin Variskan kirjastossa järjestetty koru- ja askarteluilta toteutettiin yhteistyössä paikallisen harrastajan kanssa. Palosaaren kirjaston lukukoiratoimintaa, jonka mainostamiseen hankerahaa myös käytettiin, järjestettiin yhteistyössä Vaasan kaverikoirayhdistyksen kanssa.

Hankkeen avulla jokainen kirjastoyksikkö sai järjestää tapahtumatoimintaa oman kohdealueen ja asiakaskunnan mukaan . Ne lähikirjastot, jotka sijaitsevat koulun yhteydessä, ottivat tapahtumatuotannossaan huomioon koulujen oppilaat ja järjestivät kirjailijavierailuja siten, että koululaisilla oli mahdollisuus tulla kuulemaan lasten ja nuorten kirjailijaa kirjastoon. Myöskin varhaiskasvatuksen kanssa oltiin yhteistyössä ja päiväkoti- ja eskariryhmiä kävi kirjastojen satutuokioissa katsomassa vierailevia satuesityksiä. Vastavuoroisesti koululta saatiin esiintyjiä esimerkiksi Huutoniemen kirjaston joulujuhlaan 2015, jossa esiintyi mm. koulun kuoro.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke saavutti hyvin tavoitteensa , sillä tapahtumia järjestettiin kymmeniä ja ne keräsivät laajan yleisön. Tapahtumia järjestettiin monipuolisesti eri yksiköissä eri ikäryhmät huomioon ottaen. Hanke hyödytti etenkin lähikirjastoja, joissa tehtiin kirjallisuutta tunnetuksi monien kirjailijavierailujen avulla. Myöskin lapsia suuresti ilahduttaneita satuesityksiä oli eniten lähikirjastoissa. Hankkeen otsikon mukaisesti kirjailoa saatiin kyliin ja kulmille.

Hanketta ei voitu toteuttaa täysin suunnitellussa laajuudessaan, koska myönnetty avustus jäi anottua pienemmäksi. Toisaalta joitakin tapahtumia saatiin toteutettua ilman kustannuksia kirjaston ulkopuolisten vapaaehtoisten avulla kuten esim. pääkirjaston satutuokiot maahanmuuttajille, joten paikallista yhteistyöverkostoa saatiin vahvistettua siltäkin osin.

Tapahtumajärjestämiseen liittyvää osaamista opittiin käytännön kautta. Hanke lisäsi myös kirjaston eri yksiköiden yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke vahvisti kirjastohenkilökunnan osaamista tapahtumatoiminnasta ja tapahtumien järjestämisvastuu jakautui laajemmalle eri yksiköissä, mistä on jatkossa hyötyä kirjaston tapahtumatuotannossa. Osa toimintamuodoista ja yhteistyökuvioista jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 706
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 206
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
55kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 765henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 500
 
okm
avi