Tallissa tapahtuu
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Huittisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lauttakylänkatu 26
32700
Kirjaston puhelin : 
02 5604321
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hutti
Y-tunnus : 
0203762-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjut Tiisala, Jan-Erik Ylitalo (9.4.2019 alkaen)
Puhelin : 
044 5604323
Sähköposti : 
marjut.tiisala@huittinen.fi, jan-erik.ylitalo@huittinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on järjestää varhaisnuorille ja nuorille kulttuurisia työpajoja ja harrastustoimintaa, joiden kautta tuetaan heidän kasvuaan, vahvistetaan heidän osallisuuttaan oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina sekä samalla tehdään tutummaksi myös kirjaston tarjoamia aineistoja, palveluita ja tiloja.

                                               

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana järjestetyn toiminnan määrä.

Hankkeen aikana järjestettyyn toimintaan osallistuneiden määrä.

Saatu palaute, työpajoihin tai muuhun toimintaan osallistuville kysely.

Vakiintuvan toiminnan määrä.

Kuvaus : 

TAUSTAA

Nuorten houkutteleminen kirjastomme tarjoaman toiminnan ja palveluiden piiriin on iso haaste. Samaan aikaan osa nuorista on vaarassa syrjäytyä. Kirjasto ja koulut tekevät jo aktiivista yhteistyötä lukemisharrastuksen edistämiseksi. Itsensä toteuttaminen kulttuurin kautta laajemminkin antaa nuorelle hyviä eväitä ja edesauttaa syrjäytymisen ehkäisyssä. Sen vuoksi tarvitaan uusia toimenpiteitä ja uudenlaista tukea edistämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta myös nuorten parissa.

Huittisten pääkirjaston yhteydessä olevaa, kirjastoautotoiminnan loputtua tyhjäksi jäänyttä kirjastoauton tallia ollaan muuttamassa kulttuuriseksi nuorisotilaksi, Talliksi, jossa voidaan järjestää monipuolista kulttuurista toimintaa erityisesti paikallisen perusharrastustoiminnan ulkopuolelle syystä tai toisesta jääville nuorille, tätä kautta pyrkimyksenä ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Oletuksena on, että kirjaston kyljessä, koulujen lähellä, keskellä kaupunkia sijaitseva talli on matalan kynnyksen paikka, jonne nuorten on helppo tulla mukaan toimintaan. Tilan muutostöissä tullaan huomioimaan vahvasti  nuorten näkökulma. Erityisen, uuden tilan myötä halutaan myös poistaa ennakkoluuloja, kielteistä asennetta ja ”elitististä” mainetta kulttuuripainotteisia harrastuksia kohtaan. Toiminnan lähtökohtana on kulttuuritoiminnalla nostaa esiin nuorten omia vahvuuksia, tukea nuorten kasvua ja vahvistaa itsetuntoa.

Huittisten kaupunki on saanut perinnön, joka käytetään kaupungin sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden eri toimijoiden aloitteesta Tallin muutostöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kalustamiseen. Tämän hetken tiedon mukaan muutostyöt valmistuvat syksyyn 2017 mennessä.

Tallin muutoksen eteenpäin vieminen ja Tallin toiminnan koordinointi jatkossa integroitiin hallinnollisesti nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimintaan, mutta kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot kunnassa ovat sitoutuneet tuottamaan kukin osana omia toimintojaan oman näköistään, myös uudenlaista toimintaa uuteen kulttuuritilaan. Toiminnalle ollaan pian saamassa mainiot ulkoiset puitteet, samalla toiminnan tuottamisen konkretisointi on alkanut.

Nuorille suunniteltu ja suunnattu uusi, erityinen tila avaa mielestämme uusia mahdollisuuksia ja kirjastopalvelut yhtenä kunnan toimijana haluaa olla mukana tuottamassa Talliin vetovoimaista toimintaa nuorille. Aiemmin kirjastossa ei ole ollut omaa tällaiseen toimintaan taipuvaa tilaa. Talli tulee tarjoamaan tilan harrastusryhmille ja työpajoille, lisäksi myös estradin, jossa erilaisia kulttuurituotoksia voidaan työstää myös yleisöesityksiksi. Tuotoksia voidaan esitellä myös näyttelyinä itse Tallissa tai kirjaston tiloissa samassa rakennuksessa tai muissa tiloissa pitkin kaupunkia.

HANKKEEN TARKOITUS

Hankkeen tarkoituksena on tukea varhaisnuorten ja nuorten kasvua kulttuurisin keinoin ja samalla vahvistaa paikallisten lasten ja nuorten osallisuutta oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina.  Konkreettisena tavoitteena on, että kirjastopalvelut tuottaa nuorille suunnattuja työpajoja ja muita ohjattuja kokoontumisia, joissa aiheina esim. teatteri, biisilyriikka ja muu sanataide, valokuvaus, musisointi, sarjakuvat, lyhytelokuvat, tanssi tai käden taidot. Myös kansainvälisyystoiminnalle on tarvetta. Osasta työpajoja luodaan kaikelle avoimia yleisölle tarkoitettuja tilaisuuksia. Järjestettävän toiminnan yhteydessä tehdään linkityksiä myös kirjaston aineistoihin, palveluihin ja tilaan ja tehdään näin samalla kirjaston muutakin toimintaa tutummaksi ja lähestyttävämmäksi.                 

HANKKEEN TOTEUTUS

Kohderyhmänä ovat n. 12-18 vuotiaat lapset ja nuoret. Tavoitteena on järjestää kulttuurista työpajatoimintaa/harrastustoimintaa 12 kk:n aikana, 2 h:n kokoontumisia 2 kertaa viikossa, yhteensä n 100 työpajaa tai muuta tilaisuutta. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu syksyn 2017 ja vuoden 2018 lopun väliselle ajalle.

Yhteistyötä tehdään erityisesti kunnan nuorisopalveluiden kanssa, myös kaupungin kulttuuripalveluiden, koulujen, musiikkiopiston ja kansalaisopiston kanssa. Yhteistyömuotoja ovat mm. toiminnan suunnittelu, kohderyhmien löytäminen ja toimintaryhmien kokoaminen, markkinointi. Myös paikallisia kulttuuriyhdistyksiä pyritään saamaan mukaan toimintaan ja mm. sitä kautta luomaan jatkuvuutta hankkeen aikana syntyvälle toiminnalle.

Toimintaan palkataan

1. kulttuuristen työpajojen kokonaisuutta suunnitteleva ja koordinoiva ohjaaja 2 kk:ksi. Hänen tehtävänään on myös ensin mm. selvittää nuorilta, millainen toiminta olisi vetovoimaisinta.

2. luovan työn ohjaajia vetämään työpajoja. Ohjaajiksi haetaan taiteilijoita, kulttuurin työntekijöitä tai aktiiviharrastajia omalta paikkakunnalta, maakunnan verkostosta ja muualta lähialueelta.

RAHOITUS

Hankerahaa tarvitaan kulttuuristen työpajojen kokonaisuutta suunnittelevan ja koordinoivan hanketyöntekijän palkkaan ja matkakuluihin, luovan työn ohjaajien palkkioihin ja matkakuluihin, tarvittaviin pienhankintoihin, esim. työpajajaksojen päättymistarjoilut sekä mahdollisiin tekijänoikeus- yms. esityslupiin.

Suunnitteleva ja toimintaa koordinoiva hanketyöntekijä palkat 5588 €

Työpajaohjaajien palkkiot 9360 €

Hanketyöntekijän ja ohjaajien matkakulut 6240 €

Pienhankinnat 1200 €

Luvat 500 €

Kirjaston omarahoitusosuus muodostuu hankkeen kokonaiskoordinointityöstä ja hallinnollisista tehtävistä, työskentelystä hankkeen ohjausryhmässä ja suunnittelussa, markkinointityöstä, järjestettävien yleisötilaisuuksien mukanaolon työpanoksesta sekä sisäisestä tilavuokrasta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja Teuvo Munkki, nuorisoasianhoitaja Reija Kankilampi, koulutusjohtaja Eija Mattila, musiikkiopiston rehtori Eeva-Maija Talasma, kansalaisopiston rehtori Virpi Havia, kaupungin kulttuuripalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Alun perin tarkoituksena oli luoda kulttuurista toimintaa lapsille ja nuorille Huittisten pääkirjaston yhteyteen remontoitavaan kirjastoauton talliin, josta oli tulossa uusi, kulttuurinen nuorisotila. Avustusta myönnettiin lukuintoa edistävien tapahtumien järjestämiseen. Tilan remontointi kuitenkin viivästyi ja käynnistyi vasta marraskuussa 2018. Remontti valmistui maaliskuussa 2019.

Hankkeelle myönnetyllä rahalla haluttiin kuitenkin jo määräajan sisällä järjestää toimintaa. Päädyttiin järjestämään Huittisten pääkirjastossa KirjastoYö on Harry Potter Yö –tapahtuma 12.10.2018. Samassa yhteydessä järjestettiin ja tarjottiin 11.10. kaikille Huittisten viidesluokkalaisille pääkirjastossa Harry Potter –kirjastoseikkailu. Samoin 12.10. järjestettiin kirjailijavierailu yläkoulun 8- ja 9-luokan oppilaille: Mikko Kamula kertoi Metsän kansa –sarjan kirjoistaan sekä suomalaisesta mytologiasta ja kansanuskomuksista.

Potter Yö –tapahtumien hanketyöntekijänä oli kirjastonhoitaja Piia Peltokangas Vampulan lähikirjastosta. Tapahtumaa toteuttamassa oli iso joukko yhteistyökumppaneita:
Saskyn Huittisten yksikön (Hayon) merkonomiopiskelijat auttoivat tekemään tapahtuman somisteita, jotka hanketyöntekijä suunnitteli ja teki mallikappaleet. Opiskelijat valmistivat lentäviä kynttilöitä, lentäviä avaimia, Tylypahkan kirjekuoria, jättiläishämähäkin, alruunoita ja tähtitaivaan.
Sataopisto teki kursseillaan somistukseen tarvittavia pöllöjä, hämähäkkejä, tupahuiveja ja valokuvaustaustoja. Se järjesti myös Tuunaa itsesi Tylypahkaan –kurssin, jossa ommeltiin velhokaapuja tapahtumaan.
Huittisten nuorisotoimi piti tapahtumailtana tupapinssipajaa ja nuorisovaltuusto piti tapahtumassa kahvilaa.
Musiikkiopiston opiskelijat esittivät tapahtumailtana fantastisia säveliä huiluilla.
Teatteri Hirvenpää ry, käsityöyhdistys Takatikki ry, Lauttakylän Lujan jalkapallojoukkue T07-08 ja Loiman koulun vanhempainyhdistys: hoitivat erilaisia työpajoja ja toimintapisteitä, mm. Sibylla Punurmion ennustustelttaa, tällipajupajaa, pöllötyöpajaa, huispauskenttää ja taikasauvatyöpajaa. Käsityöyhdistys Takatikki myös suunnitteli ja toteutti laiturin 9 ja kolmeneljäsosaa –tiiliseinän, jonka läpi saattoi kulkea Tylypahkan pikajunalle. Lukiolainen Luukas Sundman suunnitteli ja piirsi Tylypahkan tupalogot pinssejä varten.

Pääkirjasto somistettiin Tylypahkaksi, jonne eri työpajapisteet sijoittuivat. Huispauskenttä järjestyi remonttia odottaneeseen tyhjään autotallin. Lukusalista tehtiin ohjelmasali, jossa illan aikana esiintyivät Taikuri Timo Tiikkainen kahdella eri ohjelmalla (lapsille ja aikuisille), kirjailijavieras Mikko Kamula sekä musiikkiopiston soittajat. Siellä järjestettiin myös suuri Harry Potter –tietokilpailu.
Tapahtumassa järjestettiin myös Potter-lukumaraton, jossa luettiin viiden tunnin ajan 10 minuutin lukuvuoroissa ensimmäistä Harry Potter –kirjaa.
Tylypahkan kirjastossa jaettiin lukuvinkkejä. Bongaa pöllö –tehtävässä etsittiin kirjastoon piiloutuneita pöllöjä, joilla oli viesti jalassaan. Kaikki pöllöt löydettyään saattoi ratkaista salaviestin.

Hanketyöntekijä suunnitteli somistusten ja työpajojen paikat kirjastossa. Hän suunnitteli ja toteutti jaettavat materiaalit mm. lukuvinkit, Kelmien kartat (kirjaston pohjapiirrokset, jossa tapahtumapisteet), tupahuiviohjeet sekä yhtenäiset toimintapisteopasteet ja täytettävät tehtävälomakkeet. Hän myös suunnitteli ja toteutti kaikki viidesluokkalaisten kirjastoseikkailussa tarvittavat materiaalit ja tehtävät. Jokainen oppilas sai jo etukäteen Tylypahkan kirjeen, jossa hänelle kerrottiin, että hänet on hyväksytty oppilaaksi Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Kirjastoseikkailussa mm. käytiin Viistokujalla hakemassa tarvittavat opiskelukirjat, etsittiin Kelmien kartan avulla eksyneitä pöllöjä ja niidet viestejä, ratkottiin salaviesti, huispattiin ja taiottiin suojeliuksia.

Kaupunginkirjaston kaikki työntekijät olivat itse Potter Yö –tapahtumailtana töissä ja kaikki antoivat työpanoksensa myös ennen tapahtumaa auttaen hanketyöntekijää mm. kirjaston somistuksessa, mainonnan suunnittelussa ja tarvikkeiden tekemisessä ja hankkimisessa. Kaksi pääkirjaston työntekijää osallistui hanketyöntekijän lisäksi viidesluokkalaisten Harry Potter -kirjastoseikkailujen vetämiseen.

Harry Potter –kirjastoseikkailuun 11.10. osallistui 111 viidesluokkalaista. Kirjailijavieras Mikko Kamulaa 12.10. kuunteli 226 yläkoululaista. KirjastoYö on Harry Potter Yö –tapahtuma 12.10. oli taianomaisen hieno, kävijöitä klo 17-22 oli huimat 1200 henkilöä.

Hankkeelle saatiin AVI:n luvalla jatkoaikaa 31.5.2019 asti. Toukokuussa kirjailija Sari Peltoniemi vieraili Pellonpuiston koulussa sekä Sammun, Suttilan, Loiman ja Sallilan kouluilla. Kuuntelijoita oli 105 yläkoulussa ja 81 alakouluissa. Sari Peltoniemi veti myös kauhu- ja kummitustarinatyöpajan kirjaston Tallissa. Osallistujia oli kuusi.

Hankkeen kuluja: hanketyöntekijän palkka ja matkakustannukset, viidesluokkalaisten kuljetukset (osin) Potter-seikkailuun, Potter-tapahtumaillan somistusmateriaalien kustannukset, yhdistyspalkkiot työpajapisteiden vetämisestä, työpajamateriaalit, taikurin palkkio, kirjailijavieraiden koulukäynnit, stipendit soittajille.

Kirjaston oma rahoitusosuus muodostuu hankkeen kokonaiskoordinointityöstä ja hallinnollisista tehtävistä, henkilöstön työskentelystä hankkeen ohjausryhmässä sekä tapahtumayön suunnittelussa ja toteutuksessa, markkinointityöstä, osuus tapahtumaillan taikurin ja kirjailijavieraan palkkiokuluista.

Jatkotoimenpiteet: 

Nuorten monitoiminnallisen kulttuuritilan Tallin käyttövuorot ovat nyt ensimmäistä kertaa haettavina. Käyttövuorot jaetaan nuorisotilojen jakoperusteiden mukaisesti (Nultk 19.6.2018 § 49). Kirjasto- ja kulttuuripalvelut tulevat myös, sekä itsenäisesti että yhteistyössä eri tahojen kanssa, järjestämään Tallissa lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa ja tapahtumia.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 888
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 851
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 739
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 475
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 570
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 729henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Avustus myönnetään teeman 3 mukaisten lukuintoa lisäävien tapahtumien järjestämiseen. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi