Tarina elokuvaksi - luovaa mediakasvatusta
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Laukaan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vuojärventie 2
41340
Kirjaston puhelin : 
014-2675710
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@laukaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Laukaa
Y-tunnus : 
0176478-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Rantanen
Puhelin : 
014-26-75700
Sähköposti : 
riitta.rantanen@laukaa.fi
Kuvaus : 

Mediakasvatusrojektin tavoitteena on lisätä lasten medialukutaitoa ja mediakriittisyyttä. Metodina on "tekemällä oppii" -ajatus. Tavoitteena on myös yhteisöllisyyden lisääminen yhdessä tekemällä sekä lasten kannustaminen omiin luoviin kokeiluihin.

Kirjasto hankkii elokuvia ja niitä lainataan paljon. Tämän projektin kautta kirjaston henkilökunta voi aktiivisesti tukea lasten elokuvaharrastusta pelkän hankinnan ja lainaamisen sijasta.

Projekti toteutetaan työpajatyyppisenä kerhona Laukaan yhden taajaman, Vihtavuoren, lapsille. Kerho on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille ja toteutaan vapaa-ajalla. Kerhoja järjestetään neljä eri ryhmää, jotka kokoontuvat kukin 10 kertaa. Ryhmässä voi olla 5-10 osallistujaa. Työpajassa tehdään oma elokuva, jonka kerholaiset tekevät itse käsikirjoituksesta alkaen. Tuotokset esitetään ainakin Vihtavuoren alakoulussa ja Laukaan kirjaston toimipisteissä.

Työpajojen vetäjäksi palkataan mediatuotannon ammattilainen, jonka kanssa on tehty alustava sopimus. Vihtavuoren lähikirjaston johtaja on aktiivisesti mukana ja pitää kerhopäiväkirjaa, jonka pohjalta voidaan ideoida tulevia samantapaisia hankkeita ja yhteistyötä esim. kunnan vapaa-aikatoimen ja koulujen kanssa. Kirjaston työntekijä myös kokoaa kerhoryhmät, tiedottaa ja toimii yhteyshenkilönä, joten hänen työpanoksensa hankkeessa on merkittävä.

Tarvittava laitteisto: kamera, jalusta, kannettava tietokone ja videoprojektori. Laitteet jäävät kirjaston ja vapaa-aikatoimen käyttöön ja tulevia hankkeita varten.

Työpajojen ohjelma:

1. kerta: Tutustutaan elokuvakerrontaan ja ideoidaan oman elokuvan aihe.

2.-3. kerta: Tutustutaan käsikirjoittamiseen ja tehdään oma käsikirjoitus sekä hiotaan käsikirjoitus valmiiksi.

4. kerta: Roolitus, ohjaajan ja kuvaajan orientaatio. Käsikirjoituksen läpikäynti rooleissa seka kuvaussuunnitelma.

5. kerta: Harjoitus kameran kanssa kohtaus kerrallaan, mietitään kuvakulmia ja kuvakokoja, kuvaaja tutustuu kameraan.

6.-8. kerta: Kuvaukset

9.-10. kerta: Editointiohjelmaan tutustuminen ja editointi.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vihtavuoren (lähi)kirjasto, Minna Pollari

p. 014-2675704, minna.pollari@laukaa.fi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektissa tehdyt elokuvat, DVD-levyllä. Ei julkista aineistoa. Elokuvia käytetään vain Laukaan kouluissa opetuskäytössä. Oikeudet sovittu lasten vanhempien kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projekti toteuttiin elokuvakerhojen muodossa. Kerhoja oli kolme eri ryhmää, joissa oli yhteensä 25 osallistujaa, 9-12 -vuotiaita. Kukin ryhmä kokoontui 5 kertaa/ 2 tuntia. Lisäksi seurantakokoontumiset syksyllä 2013. Kerholaiset tekivät 5-10 min kestävän elokuvansa ideoinnista ja käsikirjoituksesta lähtien. Kerhojen vetäjänä toimi media-ammattilainen Sisko Vähämäki Järvi-Suomen Mediataidosta. Toukokuussa järjestettiin kerhojuhla, jossa kaikki elokuvat esitettiin. Juhlaan oli kutsuttu kerholaisten perheet ja ystävät sekä luokkatoverit. Vihtavuoren kirjaston johtaja Minna Pollari veti projektin ja osallistui jokaiseen kokoontumiseen, informoi, teki valmistelutyöt ja hankinnat sekä piti kerhopäiväkirjaa. Syksyllä 2013 järjestettiin vielä yhteinen seurantakokoontuminen. Jotkut kerholaisista olivat jatkaneet omatoimisesti kuvaamista ja saivat neuvoja ja kommentteja tekemisistään. Uskomme, että itse tekemällä ja leikin varjolla kerholaisille muodostui käsitys siitä, millainen media elokuva on ja heidän medialukutaitonsa tältä osin kehittyi ja kriittiselle ajattelulle annettiin eväitä.

Jatkotoimenpiteet: 

Tuotettuja elokuvia käytetään Laukaan kouluissa opetuksessa esimerkkinä, mitä nuoretkin lapset voivat saada aikaan. Prosessi osoittautui aikaa vieväksi ja työtä vaativaksi, joten samantapaista toimintaa ei ole tarkoitus toistaiseksi jatkaa. Havaitsimme, että 10-12 -vuotiaat lapset ovat innokkaita tekemään itse ja olemme järjestäneet eri toimipisteissämme askarteluiltapäiviä yhdessä kunnan vapaa-ajan ohjaajien kanssa. Tämä jatko ei liity mediakasvatukseen, mutta tähän "tekemällä oppii"-teemaan kuitenkin.

Lisätietoa: 

Mainitun tapahtuman lisäksi (juhla, n. 80 henkeä), järjestettiin ennen kerhojen alkua infokierros kaikissa 3-6 -luokissa Vihtavuoren koululla, yhteensä 8 luokassa n. 160 oppilaalle. Kunnan oma osuus koostuu henkilöstökuluista: Minna Pollarin työtunnit, kokoontumiset + valmistelut 54 h (ylitöineen), sekä Riitta Rantasen suunnittelu + osallistuminen tapahtumiin 10 h.

 

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
09/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 100
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 914
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 014
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
16kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
25henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
90henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 800