Tarinajunan kyytiin!
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pajakkakatu 2
88900
Kirjaston puhelin : 
044-7255390
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kuhmo
Y-tunnus : 
0186204-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
044-7255 389
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena saada perheet (vanhemmat ja lapset) kiinnostumaan kirjallisuudesta ja lukemisesta. Tavoitteena innostaa vanhemmat lukemaan satuja ja tarinoita säännöllisesti 3 - 6 -vuotiaille lapsille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Päiväkodissa lapsille jaettavan tarinajuna -passin täyttäminen. Pidemmällä tähtäimellä kirjaston käytön lisääntyminen ja lainojen kasvu.

Kuvaus : 

Ensimmäisessä vaiheessa pidetään luento lukemisen merkityksestä lapsille päiväkotien vanhempainillassa. Lapsille pidetään moniaistinen tarinatuokio. Toisessa vaiheessa päiväkotien 3 - 6 vuotiaat lapset vierailevat kirjastossa. Lapset muodostavat tarinajunan eli kirjajunan (jokainen lapsi on kirja, joka löytää oman asemansa eli paikan kirjahyllyssä). Lapsille jaetaan kirjastokäynnillä tarinajuna-passit, jossa on satu/kuvakirjalista vanhempien kanssa luettavaksi. Lisäksi passissa on tehtäviä vanhempien kanssa tehtäväksi kirjastossa. Tehtävien tekemisestä saa leiman ja kun passi on täynnä lapsi saa pienen palkinnon (kirja + kirjanmerkki). Kolmannessa vaiheessa lapset käyvät vanhempien kanssa kirjastossa tekemässä tarinajuna passin tehtäviä itsenäisesti sekä lainaamassa kirjalistan mukaisia kirjoja kotiin luettavaksi. Päiväkodit (3 kpl) sitoutuvat järjestämään vanhempainillan ja käymään kirjastossa lasten kanssa. Hanke toteutetaan syksyllä 2017 tai keväällä 2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kuhmon varhaiskasvatus
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Varhaiskasvatuksen johtaja Mirja Pussinen mirja.pussinen@kuhmo.fi 044-7255 317

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Ensimmäisessä vaiheessa pidettiin luento/info lukemisen merkityksestä lapsille päiväkotien vanhempainillassa. Lapsille pidettiin moniaistinen tarinatuokio. Toisessa vaiheessa päiväkotien 3 - 6 vuotiaat lapset vierailivat kirjastossa. Lapset muodostivat tarinajunan eli kirjajunan (jokainen lapsi on kirja, joka löytää oman asemansa eli paikan kirjahyllyssä). Lapsille jaettiin kirjastokäynnillä tarinajuna-passit, jossa on satu/kuvakirjalista vanhempien kanssa luettavaksi. Lisäksi passissa oli tehtäviä vanhempien kanssa tehtäväksi kirjastossa. Tehtävien tekemisestä sai leimoja ja kun passi oli täynnä lapsi sai palkinnon (kirja + kirjanmerkki). Kolmannessa vaiheessa lapset kävivät vanhempien kanssa kirjastossa tekemässä tarinajuna passin tehtävän itsenäisesti sekä lainaamassa kirjalistan mukaisia kirjoja kotiin luettavaksi. Tarinajuna -hanke totoeutettiin syksyllä 2018. Alussa oli haasteellista saada päiväkodeille järjestymään vanhempain iltaa, jossa hankkeesta kerrottin. Tarinajuna- hanke vietiin myös haja-asutusalueelle, jossa kirjastovirkailija kävi perhepäivähoitoryhmissä pitämässä Tarinajunan kyytiin -tuokion.  Jonkin verran tällä hankeella saatiin mukaan vanhempia ja lapsia, joita ei ole näkynyt muulloin kirjaston asiakkaina. Tarinajuna teemaa käytetiin myös Lasten römppä tapahtumassa marraskuussa. Lasten ikähaarukka oli liian suuri eli jatkossa voidaan miettiä sen kohdentamista esim. 5 - 6-vuotiaille. Hanke sai kovasti kiitosta varhaiskasvatuksen työntekjöiltä ja kaupungin johdolta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tarinajunan lukupassi (raportin liitteenä)

Kirjaston facebook:ssa hanke oli esillä.

Kuhmoliasessa oli juttu hankeesta.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tarinajuna hankkeen alkuvaiheessa tiedonkulku varhaiskasvatuksessa olisi voinut olla tehokkaampaa. Vanhempain iltojen järjestäminen vaatii päiväkotien puolelta pitkänjäntesitä aikataulua; tätä ei kirjasto osannut ottaa huomioon. Vanhemapain illoissa oli kuuntelemassa muutenkin aktiiviset vanhemmat. Kaikki päiväkoti lapset 3- 6- vuotiaat saivat tiedotteen hankkeesta reppuunsa. Päiväkotien vierailut kirjastossa onnistuivat erittäin hyvin ja lapset olivat innoissaan juna -teemasta. Tarinajuna lukupassin ovat täyttäneet ja tuoneet kirjastoon n. 50 kpl. Kirjastossa on käynyt perheitä ja lapsia, jotka eivät ole aiemmin käyneet kirjastossa. Myös kotona hoidettavia lapsia on tavoitettu kirjaston lainaustiksillä ja jaettu passeja.

Jatkotoimenpiteet: 

Tarinajuna -teemaa tullaan jatkossa toteuttamaan pienemmälle ikäryhmälle esim. 5-6- vuotiaat. Myös tarinajuna materiaaleja voidaan hyödyntää jatkossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 230
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 530
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 358
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 269
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
40henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
162henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi