Tarinapajoja lapsille
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lohjan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Karstuntie 3
08100
Bibliotekets telefonnummer : 
019 369 1477
Bibliotekets e-postadress : 
maritta.turunen@lohja.fi
ISIL-kod : 
FI-Lohja
FO-nummer : 
1068322-0
Ansvarsperson : 
Merja Lonkainen
Telefonnummer : 
050 462 1642
E-post : 
merja.lonkainen@lohja.fi
Projektets målsättning: 

Edistää lukemista ja lukutaitoja. Innostaa lapsia kirjallisuuden harrastamiseen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tarinapajoihin osallistuvien lukumäärät. Lainauslukujen kasvaminen. Palautekyselyt opettajille ja pajoihin osallistuville.

Projektbeskrivning : 

Tarinapajassa tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen (proosa, novelli, runo, kuvakirjat, aforismit, sarjakuvat). Luettujen teosten tai tekstien pohjalta toteutetaan kirjaesittelyjä ja tehdään vertaissuosituksia sekä suullisesti että digitaalisesti. Digitaalisia esittelyjä voidaan hyödyntää laajemmaltikin. Erityisesti maahanmuuttajalapsia yritetään saada mukaan. Poikia innostetaan mukaan esim. urheiluaiheisten kirjojen avulla. Toimintaan voidaan ottaa myös lasten vanhempia esim. lapsen ja vanhemman yhteisen lukupiirin muodossa. Voidaan järjestää runopajoja, lukumaratoneja, kirjoittamista luetun pohjalta, esim. salaisuuskirjeet, aforismit. Tarinapajan vetäjä pitää 4 tuntia viikoittain syyslukukaudella 2017 ja kevätlukukaudella 2018. Yhtensä 4 h x 4 x 10 kk x á 60 €, yht. kustannukset 9600 €. Omavastuuosuus 20 % , yht. 1920 €. Haettava avustus 7680 €. Tarinapajat järjestetään kirjaston tiloissa monitoimijataloissa. Lohjalla on kaksi monitoimijataloa, Mäntynummen ja Ojaniitun monitoimijatalot. Vuonna 2017 avataan Routionmäen monitoimijatalo, jossa on myös pieni kombikirjasto.

Tidigare projekt: 

Ei täysin vastaavanlaista hanketta. Ojaniittutalon monitoimijatalossa toteutetaan syyslukukaudella 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella sanataidepaja 1 h viikossa.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Lohjan kaupungin kirjasto haki avustusta AVIlta kolmen Sanataide -pajan toteutusta varten. Pajat saivat 4000 euron avustuksen. Pajat pidettiin syksyllä 2018. Niiden vetäjänä toimi sanataideopettaja, kuvataiteilija, aforistikko ja sarjakuvaopettaja Minna-Karoliina Heino.

Pajanvetäjä Minna-Karoliina Heino suunnitteli ohjelmarungon, teki markkinointikirjeet ja vastaanotti ilmoittautumiset pajoihin sekä toimi yhteistyössä koulujen yhteysopettajien kanssa aikavälillä 1.8. - 30.8.2018 seuraavasti:

1.8.2018 klo: 12.15 – 13.45 markkinointikirjeen suunnittelu ja lähetys eteenpäin (2h)
4.8.2018 klo: 14.00 – 16.00 pajarungon suunnittelua (2h)
8.8.- 20.8.2018 ilmoittautumisten vastaanottoa sähköpostitse, kyselyihin vastaamista ja varapaikoista ilmoittamista sähköpostitse yhteensä 4h. (4h)
9.8.2018 klo: 9.00 – 11.00 pajarungon suunnittelua (2h)
10.8.2018 klo: 12.15 – 13.15 pajarungon suunnitelua (1h)
14.8.2018 klo: 10.00 – 13.00 pajarungon suunnittelua (erityisryhmä muodostuu) (3h)
17.8.2018 klo: 9.00 – 13.00 pajoissa käytettävien kirjojen valintaa (lukemista), materiaalien pohtimista, pajakokonaisuuden suunnittelua (4h)
18.8.2018 klo: 10.00 – 14.00 leikkeihin, peleihin ja askartelutehtäviin tutustuminen erilaisten kirjojen ja kirjaston tarjonnan avulla (4h)
19.8.2018 klo:10.00 -14.00 pajasuunnitelman (kokonaisuus) rakentaminen jokaiselle pajakerralle / kolme eri ryhmää (4h)
29.8.2018 klo: 9.15 – 10.45 pajatarvikkeiden suunnittelu ostoa varten (2h)
30.8.2018 klo: 13.00 – 14.00 pajatarvikkeiden osto (2h)

Pajan alkusuunnittelu yhteensä 30 h

Pajoja oli kolme, jotka toimivat Mäntynummella, Routiossa sekä Ojaniittutalossa. Pajoihin ilmoittautui yhteensä 33 lasta iältään 7 - 10 -vuotta. Joukossa oli 23 tyttöä ja 10 poikaa. Pajat toimivat aikavälillä 20.8. - 1.11.2018.

Roution paja kokoontui maanantaisin klo 13.20 -14.05 seuraavasti:
20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10. Yhteensä 10 kertaa. Ilmoittautui 12 lasta.

Ojaniittutalon paja kokoontui maanantaisin klo 14.30 – 15.30 seuraavasti:
20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10. Yhteensä 10 kertaa. Ilmoittautui 12 lasta.

Mäntynummen paja kokoontui torstaisin klo 12.15 – 13.15 seuraavasti:
23.8., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 25.10., 1.11. Yhteensä 10 kertaa. Ilmoittautui 9 lasta. 

Pajatunteja yhteensä 30 h.

Pajakerrat kestivät tunnin ja lisäksi jokainen kerta sisälsi tunnin suunnitteluosuuden pajojen erilaisuuden vuoksi, sillä pajanvetäjä halusi toteuttaa jokaiselle ryhmälle sille sopivimman pajatunnin.  

Pajatunninsuunnittelutunnit yhteensä 30 h.

Pajan loppuyhteenveto yhteensä 5 h. 

 

Materiaalit
Materiaaleiksi ostettiin muun muassa vesivärejä ja vesiväripensseleitä, tusseja, kartonkia, tarroja, lankaa sekä omat vihot, jotka jäivät heille muistoksi. Vihoissa on muun muassa piirroksia, tekstejä ja suunnitelmia.

 

Matkakulut
Kilometrejä yhteensä 112 km / viikko
Kilometrejä yhteensä 112km x 10 kertaa = 1120 km
 

Mitä pajoissa tehtiin?
Ojaniittutalon pajalaiset olivat iältään 3.- 4. luokkalaisia. Heillä oli käytössään omat vihot, joihin kirjoitettiin muun muassa runoja ja tarinoita erilaisten impulssien avulla. Kirjoittamaan innostettiin esimerkiksi sanasokkeloiden tukemana, kirjoittamalla tarinaa itsestä totuuksien ja huijausväitteiden avulla ja jatkamalla tarinaa, joka luettiin valitusta kirjasta. Hauskaa oli se, kuinka erilaisiksi tarinat lopuksi muotoutuivat. Vihkoon piirrettiin myös kuvituskuvia tarinoiden ja satujen pohjalta sekä luotiin sarjakuvia. 

 

Mäntynummen pajalaiset olivat 1. - 2. luokkalaisia. Heidän kanssaan harjoittelimme tarinankerrontaa sarjakuvien avulla tehden hahmo- ja hymiöharjoituksia ja seikkaillen kirjastossa etsimässä sanoja ja lauseita kirjojen selkämyksistä sekä aarteita, jotka olivat kirjaimia. Kirjaimista syntyi yhdessä tekemällä sana, josta sitten toteutettiin yhteistyöllä tarina sekä jokainen itsenäisesti kuvituskuvan. 

 

Pajassa luettiin jokaisella kerralla kirjaa, suomalaisen kirjailijan kuvakirjaa, joka toimi pohjana tai lähtökohtana tuntitekemiselle. Lapset myös pitivät pelaamisesta, joten pelasimme erilaisia sanataiteeseen liittyvät pelejä, kuten sanaselitystä joko ohjaajan keksimänä tai jo valmiita pelejä, joita kirjastossa oli. 

 

Routionmäen pajalaiset koostuivat erityislapsista sekä 1. - 2. luokkalaisista. Tämä paja toteutettiin hieman eri tavoin kuin muut, sillä pajassa oli jokaisella kerralla erityisopettaja mukana. Tämä oli osa koulun kanssa toteutettavaa yhteistyötä.  

 

Pajakerrat rakentuivat siten, että ensin pajalaisille luettiin jokin tarina, jonka jälkeen niitä lähdettiin toteuttamaan erilaisin keinoin. Pajalla maalattiin vesiväreillä niin kuvia kuin tunteita. Askarreltiin satupuu ja piirrettiin oma super- tai mielikuvitushahmo. Harjoiteltiin tunnetiloja hymiöharjoituksin ja tehtiin kollaasi omasta nimestä.  

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kolmen erilaisen pajan kanssa ohjaaja pääsi toteuttamaan ja kokeilemaan laajasti erilaisia tapoja työskennellä ja löytää kullekin ryhmälle omin tapa toimia. Pajalaiset pääsivät kokeilemaan tekemisen tekniikoita ja kirjoittamista monenlaisista lähtökohdista käsin ja tekemään samasta lähtökohdasta erilaisia toteutuksia, kuten askarreltu satupuu tai sarjakuva.

Lapset kuuntelivat mielellään luettua tarinaa ja jatkojalostivat sitä taitavasti oman mielikuvituksen avulla. Kirjoja luettiin useita ja näin myös tietämys kirjallisuudesta kasvoi. Tästä syystä voi rohkeasti väittää, että sanataideopetus ottaa paikkansa lasten mielikuvituksen kehittäjänä ja mahdollisesti lukuinnostuksen kohottajana. 

Monipuolinen toteuttamistapa on pajakerroissa tärkeää ja välineiden laatu merkityksellistä. On mukavaa työskennellä keskittyneesti mielikuvitusmaailmassa, jossa kynä kulkee ja antaa väriä sitä mukaa, kun ajatus puskee tarinaa.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen aikana erityisryhmien opettajilta tuli toiveita sanataidepajojen järjestämiseksi erityisryhmien lapsille. Tästä johtuen Lohjan kaupunginkirjasto on hakenut vuoden 2019 AVI:n hankehaun yhteydessä Lukki-kirjastoille yhteistä hankerahaa lasten ja nuorten erityisryhmien sanataidepajoihin.

Ytterligare information: 

Henkilökunnan palkkakustannukset sivukuluineen:
25h x 23€ x 1,2 = 690€

 

Projektet börjar : 
18/08/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 680
Egen finansiering: 
€1 920
Budget sammanlagt: 
€9 600
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 815
Egen finansiering: 
€815
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
30kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
330henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.