Tarinapirssistä hyvinvointia
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sallan kirjasto
Sallan kunnakirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sonja Maarit Sipola
Puhelin : 
0405596035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää miten Sallan kunnassa pystytään turvaamaan kirjastopalveluiden saatavuus myös kuntakeskuksen ulkopuolella, sivukylien asukkaille. Kirjastoautopalveluita arvioitaessa selvitetään samalla kirjaston kotipalvelutoiminnan toteuttamisen mahdollisuudet ja käytännöt.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutunut hyvinvointilautakunnan kokous, jossa kirjastoautopalvelua on arvioitu ennakkovaikutusten arvioinnin työkalulla sekä päätös kirjastoautopalvelutoiminnan jatkosta. Tehty selvitystyö kirjastoautopalvelutoiminnasta ja esitys palvelun toteuttamisesta tulevaisuudessa. Toteutunut kirjaston kotipalvelutyön suunnitelma ja kotipalvelutyön aloittaminen.

Kuvaus : 

Hankkeen aikataulu: 2.4.2018 – 31.12.2019, josta keväällä -18 kirjastoautopalvelun käsittely hyvinvointipalvelulautakunnassa, kevät -kesällä -18 kirjaston kotipalvelutoiminnan suunnittelu (hanketyöntekijä 3 kk) ja toiminnan aloitus syksyllä -18 (hanketyöntekijä ja kirjaston työntekijät) Toimenpiteet:
1. Hyvinvointipalvelulautakunnassa käsitellään uuden kirjastoautonhankinnan/hankkimatta jättäminen kuntaliiton
ennakkovaikutusten arviointi –mallin mukaisesti
2. Selvitetään vaihtoehtoisista kirjastoautopalveluiden toteuttamismuodoista esim. ostopalveluna naapurikunnasta.
3. Hanketyöntekijä selvittää kotipalveluauton mahdollisuutta kirjastoauton korvaajana/kirjaston kotipalvelutyön aloittamisena.
4. Hanketyöntekijä suunnittelee kotipalvelutoiminnan mallin Sallan kirjastolle ja aloittaa kotipalvelutyön yhdessä muun kirjasto- ja kulttuurihenkilöstön kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Sallan kunnan hyvinvointipalvelulautakunnan jäsenet sekä kotipalvelutyöntekijät ja kotisairaanhoidontyöntekijät
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 400
 
okm
avi