Tarinapirssistä hyvinvointia
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sallan kirjasto
Sallan kunnakirjasto
Bibliotekets adress : 
Postipolku 5
98900
Ansvarsperson : 
Nina Sonja Maarit Sipola
Telefonnummer : 
0405596035
E-post : 
nina.sipola@salla.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää miten Sallan kunnassa pystytään turvaamaan kirjastopalveluiden saatavuus myös kuntakeskuksen ulkopuolella, sivukylien asukkaille. Kirjastoautopalveluita arvioitaessa selvitetään samalla kirjaston kotipalvelutoiminnan toteuttamisen mahdollisuudet ja käytännöt.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Toteutunut hyvinvointilautakunnan kokous, jossa kirjastoautopalvelua on arvioitu ennakkovaikutusten arvioinnin työkalulla sekä päätös kirjastoautopalvelutoiminnan jatkosta. Tehty selvitystyö kirjastoautopalvelutoiminnasta ja esitys palvelun toteuttamisesta tulevaisuudessa. Toteutunut kirjaston kotipalvelutyön suunnitelma ja kotipalvelutyön aloittaminen.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen aikataulu: 2.4.2018 – 31.12.2019, josta keväällä -18 kirjastoautopalvelun käsittely hyvinvointipalvelulautakunnassa, kevät -kesällä -18 kirjaston kotipalvelutoiminnan suunnittelu (hanketyöntekijä 3 kk) ja toiminnan aloitus syksyllä -18 (hanketyöntekijä ja kirjaston työntekijät) Toimenpiteet:
1. Hyvinvointipalvelulautakunnassa käsitellään uuden kirjastoautonhankinnan/hankkimatta jättäminen kuntaliiton
ennakkovaikutusten arviointi –mallin mukaisesti
2. Selvitetään vaihtoehtoisista kirjastoautopalveluiden toteuttamismuodoista esim. ostopalveluna naapurikunnasta.
3. Hanketyöntekijä selvittää kotipalveluauton mahdollisuutta kirjastoauton korvaajana/kirjaston kotipalvelutyön aloittamisena.
4. Hanketyöntekijä suunnittelee kotipalvelutoiminnan mallin Sallan kirjastolle ja aloittaa kotipalvelutyön yhdessä muun kirjasto- ja kulttuurihenkilöstön kanssa.

Samarbetspartner/s: 
Sallan kunnan hyvinvointipalvelulautakunnan jäsenet sekä kotipalvelutyöntekijät ja kotisairaanhoidontyöntekijät
Projektet börjar : 
02/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 400
Egen finansiering: 
€1 600
Budget sammanlagt: 
€8 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 400