Tarinat elämään II
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto2kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
0400-859 657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Kuvaus : 

Projektin lähtökohtana on jatkaa Kangasniemellä syksyllä 2011 kirjaston käynnistämää Tarinapiiri-toimintaa. Tarinapiiri on koonnut yhteen eri-ikäisiä kotiseututiedosta kiinnostuneita kertomaan ja kuulemaan tarinoita Kangasniemeltä ja Kangasniemen lähiympäristöstä. Toiminnalle on ollut paikkakunnallamme selkeä tarve, mikä näkyy Tarinapiirin osallistujamäärissä ja piirissä käytetyissä puheenvuoroissa. Tarinapiiri on kokoontunut syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana yhteensä yhdeksän kertaa. Kokoontumiskerroilla on ollut eri aihepiirit käsittelyssä ja kokoontumisten tarinat on koottu kirjaston henkilökunnan toimesta kirjalliseen muotoon. Projekti mahdollistaa Tarinapiirin jatkumisen myös jatkossa.

Tarinapiirin myötä kysyntää on tullut myös muilta tahoilta vastaavalle toiminnalle. Projektin tavoitteena on, että kirjasto tarjoaa Tarinapiirin kaltaisen kokoontumishetken ja kotiseutuun liittyvien tarinoiden kerrontaa myös vanhainkodin asukkaille sekä toimintakeskuksen väelle. Näitä kokoontumisia on projektin myötä tarkoitus järjestää molemmille tahoille esimerkiksi kerran kuukaudessa. Lisäksi vastaavanlaista toimintaa on toivottu keskustan lisäksi myös eri kylille.

Syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tarinapiirissä kootut tarinat on purettu sanelukoneelta kirjalliseen muotoon. Lukion äidinkielen opettajalta olemme saaneet apua aineiston oikeinkirjoitusmuotoon. Tällä hetkellä pyrkimyksemme on saada tarinat painettuun, kirjalliseen muotoon. Tavoitteena on myös selvittää kotiseudun tarinoihin liittyvien valokuvien käyttöä. Projekti mahdollistaa aineistoon liittyvien tekijänoikeudellisten seikkojen selvittämisen sekä aineiston painatukseen liittyvien kulujen kattamisen.

Aiemmat hankkeet: 

Tarinat elämään ja kotiseutu kukoistamaan-hanke.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kotiseutumuistoja Kangasniemen tarinapiirin kootut perinnetarinat osa I

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli jatkaa Kangasniemellä syksyllä 2011 alkanutta Tarinapiiri-toimintaa ja saada vuosien 2011-2012 aikana Tarinapiirissä kerrotut tarinat kirjalliseen muotoon. Tarinapiiri kokoontui hankkeen aikana 1.8.2013 – 30.11.2014 yhteensä yhdeksän kertaa ja yhteensä näissä kokoontumisissa oli 316 kävijää. Tarinapiireissä kerrotut tarinat tallennettiin sanelukoneelle ja raakakirjoitettiin talteen Tarinapiirin aikana. Tarinat tarkistettiin ja puhtaaksikirjoitettiin jälkikäteen sanelukoneelta.

Tarinapiirin kaltaista toimintaa tarjottiin hankkeen aikana myös vanhainkodin asukkaille. Perinnepiirin nimellä kulkenut tapahtuma kokoontui vanhainkodilla kahdella eri osastolla 1.8.2013 – 30.11.2014 yhteensä 26 kertaa. Kävijöitä perinnepiirissä oli yhteensä 433. Perinnepiirissä vetäjä aluksi pohjusti aihetta lukemalla otteita kirjoista, soittamalla musiikkia ja kertomalla tarinoita. Tämän jälkeen vanhukset jakoivat omia muistojaan aiheeseen liittyen. Perinnepiirin yhtenä tarkoituksena oli aktivoida vanhuksia palauttamaan muistiin tapahtumia menneiltä vuosilta. Samalla vertailtiin menneen ajan ja nykypäivän tapahtumia, kuinka paikkakunnan historia, asukkaat, rakennukset ja tapahtumat ovat vuosien saatossa muuttuneet.

Tarinapiirissä kerrotut tarinat haluttiin tallentaa myös kirjalliseen muotoon. Kirjan myötä paikkakunnan lähihistoriaan liittyvät tarinat saadaan näin jatkamaan elämäänsä ja säilymään myös nuoremmalle sukupolvelle. Kirjaston henkilökunta kokosi ja kirjoitti tarinoista käsikirjoituksen. Käsikirjoituksen oikeinkirjoituksen tarkistuksessa saimme apua lukion äidinkielenopettajalta. Käsikirjoituksesta taiton kirjaksi teki graafikko Kalle Pyyhtinen (Utudesign). Kirjan kaikissa työvaiheissa käytimme mahdollisuuksien mukaan paikallisia yhteistyökumppaneita. Kaikkiin julkaistaviin tarinoihin pyydettiin tarinan kertojilta kirjallinen lupa.

Kirjastoon palkattu projektityöntekijä vapautti vakituista henkilökuntaa Tarinapiirin pariin. Projektityöntekijä oli myös vakituisen kirjastovirkailijan mukana vetämässä Tarinapiiriä ja tallentamassa tarinoita kirjalliseen muotoon. Kotiseutumuistoja Kangasniemen tarinapiirin kootut perinnetarinat osa I -kirja julkaistiin 400 kpl:n painos 20.11.2014. Kirjan julkistamistilaisuudessa Kangasniemen kunnantalon Kangasniemi-salissa oli 105 vierasta. Oli hienoa huomata, kuinka tärkeä kirjan julkistamistilaisuus oli kuntalaisille, mutta erityisesti tarinan kertojille.

Tarinapiirin kokoontumisia toivottiin järjestettäväksi myös eri kylille. Tämä ei hankkeen aikana kuitenkaan toteutunut. Tarinapiirin toteutus vaatii kahden ihmisen työpanoksen toisen jakaessa puheenvuoroja ja toimiessa puheenjohtajana, ja toisen tallentamassa tarinoita kirjalliseen muotoon. Kangasniemi on laaja pitäjä, ja tarinapiirin järjestäminen tasapuolisuuden nimissä jokaisella kylällä olisi vienyt tarinoiden tallentamiseen kuluvan ajan lisäksi kohtuuttomasti kirjaston henkilökunnan aikaa. Eri kylien ihmiset pääsivät kuitenkin kiitettävästi mukaan kirkonkylällä järjestettyihin Tarinapiireihin, ja eri kylien tarinat näkyvät myös tarinoista julkaistussa kirjassa.

Kirjaston yksi rooli on toimia kotiseutuhistorian ja kotiseutuperinteen vaalijana ja tallentajana. Hanke on mahdollistanut tämän arvokkaan työn myös Kangasniemen kirjastossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tarinapiirin tarinoista julkaistaan tulevaisuudessa toinen osa. Vuosien 2013 – 2014 aikana Tarinapiireissä kerrotut tarinat on tallennettu ja kirjoitettu puhtaaksi. Kirjaston henkilökunta laatii näistä tarinoista käsikirjoituksen, joka taitetaan ja kustannetaan myös kirjaksi. Kotiseutumuistoja Kangasniemeltä kirjan toinen osa on tarkoitus julkaista vuonna 2016.

Tarinapiirin kokoontumisia on toivottu jatkettavan. Kävijämäärät ovat osoittaneet, että tällaisella toiminnalle on suuri tilaus. Kirjaston henkilökunta pohtii, onko toimintaa mahdollista jatkaa. Yksi mahdollisuus on jatkossa järjestää kokoontumiset perinteiseen tapaan, mutta tallentaa tarinat ainoastaan äänitiedostoina. Tarinapiirin yksi suurin työllistäjä on ollut tarinoiden tallentaminen ja puhtaaksikirjoittaminen kirjalliseen muotoon.

Kirjaston arkiston lisäksi Tarinapiireissä tallennetut tarinat lähetetään myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon.

Lisätietoa: 

Muualta saatu avustus tarkoittaa hankkeessa tuotetun Kotiseutumuistoja -kirjan myyntituloja.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 007
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 991
Muualta saatu avustus: 
€4 073

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
35kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
749henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013