Tarinat näkyviksi - hiljaisen tiedon tarinoiden jatkojalostus
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Askolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pappilantie 2
07500
Yhteyshenkilön nimi : 
Keth Strömdahl
Puhelin : 
0407109004
Sähköposti : 
keth.stromdahl@eduaskola.fi
Hankkeen tavoite: 

Haemme avustusta menestyksekkään Tarinakaraoken jatkojalostamiseen: tallennettujen tarinoiden toimittamiseen kirjalliseen muotoon sekä tarinoiden, äänitallenteiden ja valokuvien saattamiseen julkaistavaksi verkkoon.
Tarinoiden kautta rakennetaan yhteisöllisyyttä, tuotetaan hyvinvointia, tehdään ihmiset ja heidän tarinansa näkyviksi sekä lisätään vuoropuhelua. Tarinat jaetaan kaikkien ulottuville vahvistamaan ihmistä osaksi kotiseutuaan.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ihmisten osallistuminen Tarinakaraoke-tilaisuuksiin, tarinoiden julkaisukuntoon saattaminen

Kuvaus : 

Askolassa on järjestetty tarinapiirejä jo viiden vuoden ajan, Askolan hyvät kokemukset kotiseutuidentiteetin vahvistumisessa ja yhteisöllisyyden lisääntymisessä on jalostettu Tarinakaraokeksi, joka oli kahdeksan kunnan yhteishanke ja osana Suomi100 juhlavuotta.
Tarinakaraoke - tarinoita Itä-Uudeltamaalta itsenäisen Suomen eri vuosikymmeniltä -hanke sai rahoitusta Uudenmaan Liitolta. Tapahtumia oli 18, mukana 8 kuntaa (Askola, Lapinjärvi, Porvoo, Pornainen, Pukkila, Myrskylä, Sipoo, Loviisa), osallistujia 388. Eri vuosikymmenten teemoja käsiteltiin paikallisesti ja pureuduttiin paikallishistoriaan. Alussa oli lyhyt alustus aiheesta, mutta tarkoituksena oli osallistujien omien tarinoiden jakaminen. Aiheina olivat mm. vuoden 1918 tapahtumat, 1940-luvun kotirintama- ja lapsuus sodan aikana, 1960-70-lukujen rakennemuutos teollistumisen myötä sekä urheilun merkitys kuntalaisten identiteetille.

Nyt haemme avustusta menestyksekkään Tarinakaraoken jatkojalostamiseen: tallennettujen tarinoiden toimittamiseen kirjalliseen muotoon sekä saattamiseen julkaistavaksi esim. Finna-palveluun. Materiaalia, ns. hiljaista tietoa, on runsaasti (viiden vuoden ajan Askolan tarinapiirien kokoontumisista sekä vuoden 2017 Tarinakaraoke-tapahtumista). Materiaalia ovat tapahtumissa taltioidut tarinat, aiheeseen liittyvät valokuvat, äänitteet ja erilliset syventävät haastattelut. Lisäksi on Matka lapsuuteen -valokuvanäyttelyä varten koottu haastatteluja ja otettu muotokuvia ihmisistä, jotka ovat kertoneet lapsuudestaan eri vuosikymmeniltä. Tästä on tarkoitus saada läpileikkaus lapsuuden muuttumisesta eri vuosikymmeninä.
Taltioitua materiaalia on viiden vuoden ajalta (Askolan tarinapiirit ja Tarinakaraoke). Jo taltioidun materiaalin äänenlaatu ei toimi verkkoon siirrettynä. Kustannusarviossa on eriteltynä myös sanelimen hankintakustannukset. Tavoitteena on saada verkkoon myös äänitallenteita ja liikkuvaa kuvaa.
Jo järjestettyjen tapahtumien lisäksi, järjestetään vielä tarpeen mukaan muutamia Tarinakaraoke-tapahtumia mukana olevissa kunnissa.

Projektityöntekijänä toimii Keth Strömdahl (FM, kirjastovirkailija). Cv liitteenä. Projektityöntekijän tehtävänä on koota materiaali, toimittaa tarinat ja järjestää tarinakaraoke-tilaisuuksia tarpeen mukana olevissa kunnissa. Kustannusarviossa on laskettu noin kahden kuukauden työpalkkio kirjalliseen työskentelyyn.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Paikalliset yhdistykset ja toimijat
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 240
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 560
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Julkaisutoiminta ei ole perustelumuistion mukaista kirjaston kehittämistoimintaa.