Tarinoiden maailma - vinkkauksia päiväkodeille
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjato
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
0193691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Tarinoiden maailman vinkkauspojektin kohderyhmänä ovat läheisen Lintulan päiväkodin lapsiryhmät ohjaajineen: 4-5 -vuotiaat ja esikouluryhmä. Kirjavinkkari vierailee päiväkodissa ja esittelee lapsiryhmille uusia lasten kuva- ja satukirjoja. Keväällä 2015 vinkkaustuokioita pidetään 4-5 -vuotiaille lapsille ja syksyllä esikouluikäisille. Vinkkari esittelee uusia lastenkirjoja erikseen myös ryhmänohjaajille. Kirjaston tiloissa pidetään elämyksellisiä satutunteja, lisäksi lapsiryhmät osallistuvat satusuunnistukseen.

Tarinoiden maailma -projektia elävöitetään kahdella vierailulla: kirjastoon kutsutaan kirjankuvittaja/lastenkirjailija ja järjestetään nukketeatteriesitys.

Kirjavinkkaushankkeen tavoitteena on innostaa päiväkoti-ikäisiä lapsia ja heidän ohjaajiaan tarinoiden pariin ja saada heidät kiinnostumaan erilaisista kuva- ja satukirjoista. Kuulijoita johdatellaan tarinoiden maailmaan erityisesti elämyksellisyyden avulla.

Vinkkaustuokioita voidaan myöhemmin hyödyntää myös muissa keskusta-alueen päiväkodeissa.

Projekti suunnitellaan syksyllä 2014 yhteistyössä päiväkodin kanssa. Toteutus on  v. 2015 aikana. Sijainen palkataan kuudeksi viikoksi, jolloin pääkirjaston lastenkirjastonhoitaja vapautuu projektityöhön.

Kustannusarvio:

Sijaisen palkkaus 6 viikon ajaksi 4050 €

Kuvittaja/kirjailijavieras                 400 €

Nukketeatteriesitys                        800 €

yht.                                               5250 €

Oma rahoitus                                1500 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan kaupungin päivähoito

Aiemmat hankkeet: 

Matkalla-kirjavinkkaushanke 2012-2013

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Valikoimaluettelo Matkalla-aiheisia kirjoja päiväkotiin. Aiheina luettelossa ovat: Afrikka ja viidakko, Lentäen seikkailuun, Maapallon ympäri, Fantasia- ja mielikuvitusmatkalla, Historian huminaa, Eettiset tarinat, Arktiset olot, Adoptiolapset, Satukokoelmat, Helppolukuiset, Yksittäiset maat.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kohderyhmä: Tytyrin koulun esikouluryhmä ja Lintulan päiväkodin 4-5-v. ryhmä, kohderyhmässä oli paljon maahanmuuttajalapsia
Toteutusaika: v. 2015
Sisältö: kirjavinkkaukset, nukketeatteriesitykset, kirjailijavierailu, elämykselliset satutunnit
Tavoite: Kirjavinkkaushankkeen tavoitteena on innostaa päiväkoti-ikäisiä lapsia ja heidän ohjaajiaan tarinoiden pariin ja saada heidät kiinnostumaan kuva-, satu- ja tietokirjojen avulla erilaisista kulttuureista. Kuulijoita johdatellaan tarinoiden maailmaan erityisesti elämyksellisyyden avulla

26.3.2015 Nukketeatteri PikkuKulkurin Satusafari-esitys pääkirjaston Järnefeltinsalissa, yleisönä olivat Tytyrin koulun esikouluryhmä ja Lintulan päiväkotilapset. Satusafari vei yleisön mukanaan Afrikkaan, savannin eläinsankareiden maailmaan. Yleisö sai tutustua mm. helmikanaan, kirahviin, virtahepoon ja norsuun. Satusafari oli kertomus siitä, miten pienikin voi olla suuri. Esitystä seurasi 80 katselijaa.

23.4.2015 Matkalla-aiheinen kirjavinkkaus Tytyrin koulun esikouluryhmälle esikoulun tiloissa. Kirjavinkkari esitteli esikouluryhmälle erilaisia kuva-, tieto- ja lastenkirjoja eri maiden lapsista ja eri kulttuureista. Kirjat jätettiin vinkkauksen jälkeen ryhmän luettavaksi. Huhtikuun aikana pääkirjaston lastenosastolla työskenteli sijainen, jotta kirjastonhoitaja saattoi täysipainoisesti keskittyä kirjavinkkausten tekemiseen. Projektia varten kirjastoon hankittiin lisää vinkkauskirjoja n. 500 €:lla. Vinkkausta oli kuuntelemassa 20 henkilöä.

24.4.2015 Kaksi Matkalla-aiheista kirjavinkkausta Lintulan päiväkodin 4-5-v. lapsille pääkirjaston lastenosastolla. Päiväkotiryhmät saivat esityksen jälkeen vinkkauskirjat mukaansa. Kuuntelijoita oli yht. 35.

28.4.2015 Wilson Kirwa esiintyi pääkirjaston Järnefeltinsalissa Tytyrin esikouluryhmälle ja Lintulan päiväkodin 4-5-vuotiaille lapsille. Tämän jälkeen Kirwa esiintyi Tytyrin koulun 1. ja 2. luokille. Kirwan esitysten sisältönä olivat afrikkalaiset sadut, tarinat ja leikit. Hän kertoi myös omasta elämästään ja kulttuurien välisistä eroista Afrikassa ja Suomessa. Afrikassa tarinoiden kertominen suullisesti on ollut aina tärkeässä asemassa. Kirwan lapsuudessa ei ollut kirjoja, joita lukea; kaikki elämän tärkeät perusasiat opittiin tarinankerronnan kautta. Kirwaa oli kuuntelemassa 113 henkilöä.

22.4., 29.4. ja 6.5. Vaahterateatterin Tuomo-tonttu tarinoi pääkirjaston lastenosastolla Mestaritontun seikkailuista. Satuhetkiin kutsuttiin Tytyrin esikouluryhmä ja Lintulan päiväkodin 4-5-vuotiaat lapset. Tuomo-tonttua oli kuuntelemassa 61 henkilöä.

18.5.2015 Matkalla-aiheinen kirjavinkkaus Tytyrin koulun 1. luokalle, 17 osallistujaa.

2.11.2015 Pääkirjaston lastenosastolla järjestettiin Eskarileikki Tytyrin esikouluryhmälle. Eskarileikki on esikoululaisille suunniteltu elämyksellinen toimintamuoto, joka sisältää kirjastonkäytönopetusta, mediakasvatusta ja hiljentymistä tarinankuunteluun. Eskarileikin tarkoituksena on herättää lasten kiinnostus kirjoihin ja kirjastoon. Eskarileikkiin osallistui 22 lasta.
9.9., 14.9. ja 8.10. Virkkalan kirjaston kirjastovirkailija Taina Kaarlela järjesti pääkirjastossa elämyksellisiä, itämaisia satutunteja, joihin osallistuivat Tytyrin koulun esikouluryhmä sekä 1.-2. luokat. Sulttaanitar Scheherazade lensi taikamatollaan paikalle ja kertoi lapsille jännittäviä Tuhannen ja yhden yön tarinoita. Tarinoita oli kuuntelemassa yht. 118 lasta. Nämä satutunnit kuuluivat Etelä-Suomen AVI:n Itämainen elämyssatutunti hankkeeseen, mutta sopivat myös hyvin tämänkin hankkeen yhteyteen.

29.10.2015 Nukketeatteri Annoksen esitys ”Ja lehmät lentää!…” pääkirjaston Järnefeltinsalissa, yleisönä olivat Tytyrin koulun esikouluryhmä ja Lintulan päiväkotilapset. Ja lehmät lentää!-esitys kertoi hauskalla tavalla ihmisen, luonnon ja teknologian suhteista. Tarina kerrottiin klassisen klovnerian keinoin, lähes sanattomasti, liikkeen ja musiikin avulla. Näytelmä sopi mainiosti kaikenkielisille katsojille. Esitystä seurasi 75 katselijaa.

Tarinoiden maailma-projekti oli monipuolinen ja elämyksellinen projekti, sen avulla pyrittiin innostamaan päiväkoti-ikäisiä lapsia erilaisten tarinoiden ja kirjojen maailmaan. Projekti onnistui hyvin, se avasi lapsiryhmille ja ohjaajille näköaloja eri kulttuureihin ja toimi samalla hyvänä kansainvälisyyskasvatuksena. Projektiin kuuluvat satuhetket ja teatteriesitykset toivat kokonaisuuteen elämyksellisyyttä ja ripauksen taikaa. Päiväkotiryhmien lisäksi projektiin pääsivät osallistumaan myös alakoulun 1.-2.-luokat.

Projektissa yhdistyivät mielekkäällä tavalla opetuksellisuus, informaatisuus ja elämyksellisyys.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin vinkkauskirjoja pystytään hyödyntämään myöhemmissä kirjaesittelyissä ja vinkkaustuokioissa. Kirjaston läheisessä päiväkodissa ja alakoulussa on paljon maahanmuuttajalapsia, joten kansainvälisyyskasvatusta ja näköalojen laajentamista eri kulttuureihin tarvitaan kokoajan. Kirjallisuus on tässä hyvänä apuna.

Lisätietoa: 

Projektin ajaksi palkattiin sijainen ajalle 1.4.-30.4.2015. Projektin kulut olivat raportin mukaan 41 € suuremmat kuin projektiavustus. Oman työn osuus projektin ulkopuolella oli 57 h, 1339 €.
Projektin yhteydessä on hankittu vinkkausta varten kirjoja 500 €:lla. Niitä ei ole tiliöity projektille.
Itämainen elämyssatutunti -hankkeen kustannuksia ei ole huomioitu tähän raporttiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 506
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 756
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 380
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 380
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
15kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
541henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000