Tarustot tutuiksi
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 13
03101
Ansvarsperson : 
Tiina Piirainen
Telefonnummer : 
0447674654
E-post : 
tiina.piirainen@vihti.fi
Projektets målsättning: 

Tarustoihin ja historiaan pohjautuva lastenpaja, jossa toimitaan taidetyöskentelyn pohjalta. Tarkoituksena ohjata lapset kiinnostavalla tavalla vihtiläisen historian pariin. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Paja vaikuttaa vihtiläisten lasten historian tuntemukseen muun muassa oman paikallishistorian tutkimuksen avulla. Taruja ja historiaa tutkitaan mielenkiintoisella tavalla taidetta apuna käyttäen. Tällöin myös taidetaidot eli luovuus kehittyy. Luovuutta tarvitaan jokaisella alalla. Se ei ole vain taiteilijoiden etuoikeus ja siksi tärkeä kehittämisenkohde. Myös historian ymmärrys asettaa sitä tietävän ja tutkivat yksilön eri tasolle kuin sellaisen, joka ei tunne taustaa, mistä olemme lähteneen. Historiaan voi nojata ja sieltä myös ammentaa ja se toimii myös tukena sille, että on helpompaa hyväksyä myös muita kulttuureita ja tapoja, kun tunnistaa ja tietää omat tapamme. Pajan tavoite on opettaa kohtaamista ja löytämistä sekä haastaa ymmärtämiseen. Vaikutuksina olkoonkin ymmärryksen lisääntyminen niin taiteen, historian kuin tapojen ja kohtaamisen suhteen.

Hankkeen alussa lapsille tehdään kyselytutkimus pajan sisältöön liittyvistä tiedoista. Pajan päätteeksi sama tutkimus toistetaan ja katsotaan kuinka he ovat pajaopetuksen sisäistäneet. Lisäksi pajalaisten näyttelyt esimerkiksi kirjastossa avaavat tarustoja myös katsojille.

Projektbeskrivning : 

Projektin kulku

Projekti toteutetaan Vihdissä kirkonkylän kirjastossa. Kirjastotoiminta kirjaston nykyisissä tiloissa lakkaa muutaman vuoden sisällä ja siksikin on tärkeää, että paikalliset lapset pääsevät vielä kokemaan pajatoimintaa vanhassa talossa ennen uusien tilojen tuloa. Tila tuokin oman osansa pajaan omalla historiallaan.

Projekti toteutetaan pajatoimintana. Paja kokoontuu kerran viikossa kahden tunnin ajan yhden lukuvuoden ajan eli kevät- ja syyskauden.

Pajaan kutsutaan mahdollisesti vierailijoita, jotka tuntevat paikallishistoriaa sekä sen tarustoa.

Tuntisuunnitelmissa otetaan huomioon tärkeänä osana oma ilmaisu. Kuinka lapset ilmaisevat kuulemaansa. Eli lapset tulevat kirjoittamaan sekä piirtämään mahdollisesti myös maalaamaan pajassa erilaisia taruhahmoja ja keksimään heille tarinoita.

Osallistujat kokoavat kirjaa näistä töistä ja pajan päättyessä heillä on oma taruhahmokirja, josta he voivat ammentaa hahmoja esimerkiksi kouluprojekteihin ja kirja säilyy muistona ja mahdollisesti innoittajana historian tutkimiseen.

Pajalaiset työskentelevät niin kirjallisuuden kuin kuvataiteen parissa. Ohjaajat ovat sanatadeopettajia ja toinen ohjaajista lisäksi kirjastonhoitaja ja toinen kuvataiteilija/kirjailija. Nämä taustat takaavat ammattitaitoisen pajaohjaamisen niillä alueilla, joita pajassa läpikäydään.

Kustannukset

Tunnit: Suunnittelutunnit, projektityöntekijä, vierailijat, materiaalihankinnat

12 pajatuntia syksy
14 pajatuntia kevät

Materiaalit 700 euroa.

Vierailijat 500 euroa.

Kirjastonhoitaja (Kirjaston omarahoitus):
Pajarungonsuunnittelu 30 h
Pajatuntisuunnittelu/syksy 12 h
Pajatunnit/syksy 12 h
Pajatuntisuunnittelu/kevät 14h
Pajatunnit/kevät 14h

Projektityöntekijä:
Pajarungonsuunnittelu 30h
Pajatuntisuunnittelu/syksy 12 h
Pajatunnit/syksy 12 h
Pajatuntisuunnittelu/kevät 14h
Pajatunnit/kevät 14h

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€2 186
Budget sammanlagt: 
€8 186
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000