Tarut eläviksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3260
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Kuvaus : 

Tarut eläviksi- projektin myötä on tarkoitus kehittää draamallisia, näytelmällisiä, lapsia osallistavia tapahtumakierroksia  3-9-vuotiaille lapsille.  Lapsille tehdään tutuksi perinteiset sadut mutta johdatetaan heitä myös itse kehittämään satuja eteenpäin eläytymisen kautta. Kohderyhmä on laaja, alle kouluikäiset sekä alaluokista 1-3-luokat. Olemme havainneet että myös koululuokilla on tarvetta satujen kerrontaan. Satujen kysyntä kirjastossa on kasvanut mutta osalle lapsista pitkät perinteiset sadut ovat vaikeita kuunneltavia:  ei kuvia, pitkä juoni.  Toiminnallisten kierrosten avulla inspiroidaan lapsen mielikuvitusta ja omaa tarinan kerrontaa. Koululaisten kanssa otamme mukaan myös oman kerronnan:  keväisin toteutettavaan kirjoituskilpaillun lapset voivat tapahtumakierrosten jälkeen kirjoittaa valitusta teemasta oman tarinan.

Tavoitteena on kehittää lasten mielikuvitusta, perinteisten satujen tuntemusta ja draamaan eläytymistä.  Kirjaston näkökulmasta tavoitteena on projektin myötä suunnitella vuosittain tiettyinä ajanjaksoina toteutettavia draamallisia kierroksia., ns. valmiita paketteja ohjeineen ja välineineen. Näitä ohjelmia voitaisiin toteuttaa vaikka henkilökunta vaihtuisikin. Ne suunnitellaan niin että voidaan siirtää paikasta toiseen. Samalla kehitämme muutaman vuosittaisen perhetapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia päiviä.

Tapahtumakierrosten suunnitteluun otetaan mukaan edustajat pääkirjastosta ja sivukirjastosta sekä kiertävä satutäti.  Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan kierroksia varten myös asut ja muu rekvisiitta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: pääkirjaston ja lähikirjaston edustaja, kirjaston satutäti 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vihdin kunnankirjaston tarut eläviksi -hankkeessa luotiin satuihin perustuvia toiminnallisia satutuntipaketteja eri ikäisille. Jokaiseen kokonaisuuteen tehtiin myös ohjeet ja infopaketti vetäjille. Samalla saimme kerättyä kirjastolle puku- ja tarvikevaraston satutoimintaa varten. Suurin osa tapahtumista on tavoitteen mukaisesti 1-2 hengen vedettävissä. Isommissa tempauksissa kokonaisuus toteutettiin siten, että niistä voi irroittaa 1-2 hengen osia muita tapahtumia varten. Esimerkiksi Satumetsä- tapahtuman pohjalta voi jatkaa kolmea erilaista satutempausta.

Tarut eläviksi -tapahtumia kokeiltiin kirjaston viikottaisilla satutunneilla. Lisäksi pidimme kaikille avoimia perhelauantaitempauksia. Kutsuimme myös eri ikäisten päiväkotiryhmiä pääkirjastoon ja lähikirjastoon. Suurin osa osallistujista oli 3-6 -vuotiaita, mutta perhelauantaitempauksiin ja Yökirjastoon osallistui kaiken ikäisiä lapsia.

Suunnittelu alkoi satutiimin kanssa jo keväällä 2014 ja pidimme kokouksia aina tarvittaessa. Tapahtumia vedettiin syksystä 2014 alkusyksyyn 2015. Kesällä 2015 kokeilimme satutempauksia kesäleiriläisten kanssa sekä toteutimme ensimmäistä kertaa satupiknikin. Isoimmat tapahtumat olivat Yökirjasto Hui kauhistus! syksyllä 2014 Kirkonkylän kirjastossa, jossa oli mukana myös vapaaehtoisia ja koululuokka ja Satumetsä satuhahmoineen molemmissa kirjastoissa keväällä 2015. Myös Lainan päivän merirosvotapahtuma oli täynnä aarteen saalistajia. Yhteistyötä teimme myös Vihdin museon kanssa.

Tempaukset onnistuivat hyvin. Saimme kirjaston näkökulmasta toimivan "satuvaraston" ohjeineen ja varusteineen käyttöömme. Samalla saimme itsellemme vuosikalenterin, jonka mukaan pyrimme jatkossa huomioimaan vaihtuvilla teemoillamme mm. kansallisia teemaviikkoja ja -päiviä kuten Lainan päivää ja Sadun päivää. Kierrätämme teemoja, esimerkiksi merirosvot, kahden vuoden välein. Lisäksi kutsuttuja ryhmiä varten on nyt nopeasti kerättäviä teemapaketteja valmiina.

Käytimme suunnitteluun paljon aikaa ja se kannatti. Toiminnallisille satutunneille on selvästi tarvetta, sillä niiden avulla myös lapset, joiden on vaikea keskittyä kuuntelemaan, saatiin innostumaan ja osallistumaan. Esimerkiksi Satupolku -tapahtumien tarina muuttui jokaisen ryhmän myötä. Lapset saivat kehitellä tarinaa sitä mukaa kun satuhahmot tulivat vastaan. Paikallislehdet huomioivat myös hyvin Tarut eläviksi -tapahtumia.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastoissa jatketaan satutuntipakettien hyödyntämistä vuosittain teemoja vaihdellen.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuus:
Hankkeen kulut olivat 124,55 euroa suuremmat kuin myönnetty avustus.
Lisäksi omarahoitusosuuteen on laskettu hankkeeseen käytetyt henkilökunnan työtunnit, 108 h.
108 (työtunnit) x 23 (tuntipalkka) = 2484 euroa

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 609
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 609

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
54kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 145henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi