Tavataan kirjailija lukemisen ja kirjoittamisen tueksi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Alavieskan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pokelantie 3
85200
Kirjaston puhelin : 
0445395269
Kirjaston sähköposti : 
alavieskan.kirjasto@alavieska.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Alavi
Y-tunnus : 
0184674-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Helvi Kuismin / Ulla-Mari Kivi 12.1.2015 alkaen
Puhelin : 
0445395268
Sähköposti : 
ulla-mari.kivi@alavieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on järjestää kirjailijavierailuja, jotka innostavat lukemisharrastukseen ja omaan kirjoittamiseen sekä mahdollistavat kurkistuksen kirjailijan työhön ja kirjojen taustoihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailut (tapahtumien määrä)  ja osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Sopiva kirjailija tilataan Sievin  ja Alavieskan ala-asteille.  Sievin ala-asteita kirjailija kiertää kirjasto-auton mukana kolmen päivän ajan..  Tapahtuma ajoitetaan parilliselle viikolle, jotta voidaan vierailla auton mukana myös Kannuksessa yhtenä päivänä.  Alavieskan yhtenäiskoulun ala-asteen oppilaat vierailevat kirjastossa sopivina ryhminä.. 
 Yläasteelle ja lukiolle eri kirjailija.  Teemana lukeminen ja kirjoittaminen.
Tietyin väliajoin vierailevat kirjailijat tuovat  kirjastoa esille sekä mediassa, mutta myös lasten kotona ja kaveripiirissä.  Asiasta puhutaan ennen ja jälkeen tapahtuman; mietitään kysymyksiä.  Kirjasto pääsee taas ihmisten arkeen käsiksi.  Onnistuneet tapahtumat luovat uskottavuutta koulun ja kirjaston välille vahvistaen yhteistyötä.
Lukemiseen innostamisen lisäksi kirjailijavierailut tuovat iloa ja vaihtelua omakohtaisella tavalla.  Kirjailijavierailut kalleutensa vuoksi ei kirjaston omin varoin onnistu

Kustannukset: 1. kirjailijavierailu luokat 1-6, Alavieska, Sievi, Kannus kirjastoauton mukana (palkkio, matka- ja majoituskulut, päivärahat, Lukukeskus) yht. 2801 e

2. kirjailijavierailu 0-luokat ja päiväkodit Alavieska, Sievi (kuten ed.) yht. 1079 e

3. kirjailijavierailu yläaste ja lukio Alavieska ja Sievi (kuten ed.) yht. 1983 e

Kirjalistakopiot 200 e

Erilaisella toteutuksella lisärahavaraus 1937 e

omarahoituksena kirjastohenkilöstön työpanos Alavieska 18 h ja Sievi 16 h

Kustannukset yhteensä 9000 e

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Alavieska,Sievi,Kannus
Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto osana ihmisten elämässä Sanataide houkuttaa lukemaan tekemään ja innostumaan Kirjailija innoittaa ja elävöittää kirjastopalveluja Sähköiset laitteet lisäävät käyttäjäystävällisyyttä Eläymyksiä kirjaston kulmilla ja etäämmälläkin lukemisen ja mediatoiminnan edistämiseksi laitteilla laatua ja monipuolisuutta kirjastopalveluihin

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Alavieskan kunnankirjasto haki AVIn hankerahoitusta yhteistyössä Sievin kunnankirjaston kanssa 8000 euroa. Hankkeen nimi on Tavataan kirjailija lukemisen ja kirjoittamisen tueksi. Hankkeen tavoitteeena oli tuoda kirjailijoita paikkakunnalle ja innostaa siten kuulijoita lukemaan kirjallisuutta ja kirjoittamaan omia tekstejä. Suunnitelmassa oli tavoitteena järjestää kirjailijavierailu myös Sievin kirjastoautoon kolmeksi päiväksi siten, että kirjailija olisi mukana kirjastoauton reitillä myös yhtenä päivänä Kannuksessa. Hankkeeseen myönnettiin 5000 euroa.

Hanke toteutettiin vuoden 2016 aikana. Kirjastonjohtajat päättivät luopua kirjastoautovierailuista, koska käytettävissä oleva raha jäi haettua pienemmäksi. Toisaalta myös kirjailijoiden saaminen paikkakunnille useaksi päiviksi oli haasteellista. Hankkeen aikana toteutettiin 13 tapahtumaa, joissa kaikissa oli kirjailijavieras. Kaikkiaan seitsemän kirjailijaa vieraili paikkakunnilla. Kirjailijavalinnoissa pääkohderyhmä oli lapset ja nuoret. Vain yksi kirjailijavierailu, joka toteutettiin sekä Alavieskassa että Sievissä, oli aikuisille suunnattu tilaisuus kirjastossa. Kirjailijavierailut toteutettiin pääsääntöisesti kouluilla: Alavieskan yhtenäiskoululla ja Sievin kunnan eri kouluilla, myös sivukylillä. Satutunti-ikäisten kirjailijavierailu järjestettiin Alavieskan ja Sievin kirjastoissa. Tilaisuuksissa oli yhteensä 1149 osallistujaa.

Kirjailijavierailut järjestettiin yhtä lukuun ottamatta yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa. Lukukeskus on hyvä yhteistyökumppani ja organisoi sopimusasiat luotettavasti. Hankkeen aikana todettiin, että kirjailijat ovat sijoittuneet pääsääntöisesti Etelä-Suomeen, eikä ole aina helppoa saada kirjailijoita lähtemään Pohjois-Pohjanmaalle matkustamisen ja yöpymisten takia. Hanke kuitenkin mahdollisti monen kirjailijan vierailun paikkakunnilla, joiden omien määrärahojen puitteissa se ei olisi ollut mahdollista. 

Kirjailijavierailut onnistuivat yli odotusten. Kirjailijat saivat joka kerta aktiivisen ja kiinnostuneen yleisön. Kohderyhmiä olivat satutunti-ikäiset, 0-2-luokkalaiset, 3-5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset, yläkoulu ja lukio sekä aikuiset. Vieraat innostivat kuulijoita kyselemään kirjailijan työstä sekä kirjoista. Kuulijoita kiinnosti, miten kirjailija työtään tekee. Tilaisuuksissa myös luettiin kirjailijoiden tekstejä. Hankerahalla saatiin näin järjestetyksi virkistäviä kulttuuritapahtumia.  Kirjastoissa oli selkeästi nähtävissä asiakkaiden kiinnostus kirjailijavieraan kirjoihin tapahtuman jälkeen eli kirjat lähtivät lainaksi.Kirjailijavieraiden vaikutusta kirjoittamisintoon ei ole mitattu. Alavieskan kunnankirjaston kirjoituskilpailuun keväällä 2016 osallistui tosin monta nuorta kirjoittajaa. 

Hankkeessa käytettiin hankerahaa 4974,87 euroa. Alavieskan kunta on palauttanut käyttämättä jääneen hankerahan 25,13 euroa Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirastolle. 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankesuunnitelmaan kuului kirjalistakopioiden tekeminen. Alavieskan kirjaston henkilökunta teki ko. listat kirjailijavieraiden tuotannosta. Kirjalistat toimitetaan kouluille. Kirjalistojen avulla palautetaan oppilaiden mieleen kirjailijavierailu. Kirjalistoja on jaossa myös Alavieskan kunnankirjaston alaisuudessa toimivassa koulukirjastossa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke keskittyi suunnitelman mukaisesti kirjailijavierailuihin, jotka ovat tarpeellisia ja osaltaan merkittäviä lukuharrastuksen kasvattamisessa. Tapahtumien järjestäminen vaati melko paljon työtä, jossa toimijoina kirjastojen lisäksi olivat Lukukeskus, kirjailijat, koulut, toimittajat ja majoitusyrittäjät.

Kirjojen lukijoita kiinnostaa nähdä, millainen ihminen on kirjojen takana. Lukija pääsee kohtaamaan kirjailijan ja kyselemään kirjailijalta hänen tavastaan kirjoittaa kirjoja. Lukija saa myös kuulla, miten tarinat ovat saaneet alkunsa ja mahdollisesti taustoja kirjojen ihmisille. Kirjailijat antavat realistisen kuvan työstään. Vierailut vaikuttivat selkeästi kirjailijan tuotannon kysyntään ja lainaukseen. Kirjailijoiden kohtaaminen tekee näkyväksi kirjoittamistyöprosessin. Kirjailijat myös rohkaisivat kuulijoita kirjoittamaan omia tarinoita sen lisäksi että lukisi muiden kirjoittamia kirjoja.

Myös paikallislehdet ovat olleet kiinnostuneita kirjailijavieraista ja lähes jokainen vieras sai runsaasti palstatilaa, mikä toi vierailut laajemman yleisön tietoon. Kirjastot markkinoivat tapahtumia myös sosiaalisessa mediassa yms. ja  nostivat kirjastoissa esille kirjailijoiden tuotantoa lainattavaksi.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Alavieskan kunnankirjastolla on meneillään alle kouluikäisten ja heidän perheidensä lukemisharrastusta tukeva hanke Syntynyt lukemaan, joka on myös AVIn rahoittama. Sen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, joilla pyritään sytyttämään lukemisharrastus tai tukemaan sitä. Uusi hanke on luonteva jatkumo sille,  että eri-ikäiset ihmiset saataisiin innostumaan lukemisesta ja kirjaston asiakkuudesta. Hankkeen aikana on järjestetään avoin luentotilaisuus, jossa aiheena on Lukemisen merkitys lapsuudessa (Päivi Heikkilä-Halttunen) ja järjestetään perhepäivä. Alavieska on myös mukana yhteisessä hankehakemuksessa, jonka tavoitteena on innostaa lukijoita löytämään runous. Jos hanke toteutuu, myös Alavieskassa vierailee tulevaisuudessa runoilijoita.

Aloituspäivämäärä : 
25/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
28/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 691
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 706
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 149henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi