Tehdään yhdessä - tilaa ja välineet luovuudelle
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kauhavan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppatie 88
62200
Yhteyshenkilön nimi : 
Taneli Tolppanen
Puhelin : 
050 371 4690
Sähköposti : 
taneli.tolppanen@kauhava.fi
Hankkeen tavoite: 

Kauhavan kirjastoihin tuodaan Makerspace-konseptilla kaikille avointa yhteisöllistä harraste- ja työtilaa. Luovaa yhdessätekemistä innoittavat laitehankinnat, jotka tuovat kaupunkilaisille uusia mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Teemana elinikäinen oppiminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Makerspace-työpajojen osallistujamäärä. Hankittujen laitteiden käyttömäärä. Yhteistyön onnistuminen muiden toimijoiden kanssa.

Kuvaus : 

Makerspace-konseptilla toteutettava liikkuva harraste- ja työtila tarjoaa kaikille kauhavalaisille taustasta riippumatta uudenlaisia kokemuksia ja tilan luovuudelle ja yhteistyölle. Välinehankinnat muodostavat tilan pohjan; kirjastolle hankitaan modernia luovaan työhön innostavaa teknologiaa, kuten 3d-tulostin, pinssikone, ompelukone ja lämpöprässi. Kauhavalla on neljä kirjastoa, ja projektin alkuvaiheessa Makerspace-tilaa ja työpajoja voidaan liikutella kirjastojen välillä. Makerspace rakentuu kirjastojen tilojen mukaan, miten välineitä ja työtilaa pystytään muovaamaan ja saamaan käyttöön. Liikkuvat Makerspace-työpajat luovat toiminnalle perustaa, hankkeen myötä selviää miten toimintaa pystytään toteuttamaan ja saamaan pysyvämmäksi.

Makerspace-toimintaa aloittamaan ja suunnittelemaan tarvitaan projektityöntekijä. Projektityöntekijä täsmentää hankkeen suunnitelmaa ja laitehankintoja, käynnistää projektin ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa, toteuttaa alustavat Makerspace-tilat ja työpajat, sekä suunnittelee jatkotoimenpiteitä yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Palvelu pyrkii saattamaan yhteen kaupunkilaisia, yhteisöjä ja yrityksiä ja auttaa löytämään yhteisiä harrastamisen ja tekemisen muotoja. Aiemmassa kirjaston mediakasvatushankkeessa kirjastolle on hankittu virtuaalitodellisuuslasit ja niiden vaatima tehokas tietokone, sekä tablettitietokoneita. Makerspace on luonteva jatko mediakasvatushankkeelle ja aiempi laitteisto toimii hyvin yhdessä uuden välineistön kanssa. Yhteisöllisyys ja digitalisaation edistäminen ovat molempien hankkeiden ytimessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000